Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejen til bedre observation og behandling af smerter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejen til bedre observation og behandling af smerter"— Præsentationens transcript:

1 Vejen til bedre observation og behandling af smerter
hos svært demente Psykiatriens dag 19. november 2012

2 Konklusion 61% af de 23 beboere var påvirket af smerter og var ikke sufficient behandlet Smertelindring er mere og andet end medicin hos beboere med svær demens. Beboere med svær demens har behov for systematisk og kvalificeret grundlæggende sundheds- og sygepleje. E

3 Projektets resultater
Har medført at Kolding kommune har vedtaget en demensstrategi, der sikrer at mennesker med svær demens screenes for smerter Den lokale ledelse i Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle har til hensigt at sikre at regionalt personale systematisk vurderer henviste mennesker med svær demens for smerter K

4 Baggrund for projektet Gerontopsykiatrisk team modtog mange henvisninger, hvori praktiserende læger beskrev at beboere havde udadreagerende adfærd. Projektgruppen En gerontopsykiatrisk ambulantsygeplejerske, 1 demensfaglig leder, 6 nøglepersoner på 3 plejecentre og 1 udviklingskoordinator E

5 Projektets mål At svært demente får registreret smerter og der iværksættes en medicinsk behandling At plejepersonalet får redskaber til at observere og vurdere smerter hos den svært demente K

6 Metode Indhentede viden og erfaringer
Udarbejdede inklusionsskema og lommeguide Underviste plejepersonale Dialog med praktiserende læger Systematisk screening af 23 patienter mindst 3 gange Igangsatte tiltage m.h.p. smertelindring E

7 Projektets resultat K

8 Udfordringen Beboere med svær demens har ofte en meget udadreagerende adfærd Plejepersonalet magtesløse Pårørende magtesløse Optimere livskvaliteten E

9 Vores resultat Større livskvalitet hos beboere med svær demens Beboere med svært demens er blevet mobile og mere sociale – obs. opfyldelse af basale behov Plejepersonalet har fået øget kompetence til at vurdere beboere for smerter K

10 Vores læring Projektet har bevirket, at samarbejdet og den faglige respekt på tværs af sektorerne er øget, fordi vi har haft samme mål E

11 Værdi for andre Involverede i projektet:
Plejepersonale på 3 plejecentre Praktiserende læger Hvem har interesse i projektets resultat? Kommuner i hele landet Gerontopsykiatriske teams Geriatriske teams K

12 Bedste råd til andre Spring ud i projektarbejde Opstil konkrete mål
Opstil realistiske mål Vær tro mod disse mål Udarbejd brugbart og anvendeligt materiale Vær ildsjæle Sikre systematik E


Download ppt "Vejen til bedre observation og behandling af smerter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google