Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort statusopgørelse til styregruppen Efterår 2013 Projekttitel: Innovation i 1. linje – Praksisnær Lederuddannelse Navn på institution: VEU Center Øst.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort statusopgørelse til styregruppen Efterår 2013 Projekttitel: Innovation i 1. linje – Praksisnær Lederuddannelse Navn på institution: VEU Center Øst."— Præsentationens transcript:

1 Kort statusopgørelse til styregruppen Efterår 2013 Projekttitel: Innovation i 1. linje – Praksisnær Lederuddannelse Navn på institution: VEU Center Øst og Øerne Fremsendes til mnla@tietgen.dk Tjek deadline på mail af 02.10 2013

2 Innovation i 1. linje – Praksisnær Lederuddannelse – VEU Center Øst og Øerne Fakta om projektet: (kort beskrivelse der indeholder det overordnede mål med projektet, en beskrivelse af den primære målgruppe, de vigtigste samarbejdspartnere. Her under beskriv hvis projektet ændrede målfokus ved ½ år status sommeren 2013 og hvilke ændringer er foretaget) Skal kunne være på denne side med denne skrifttype!!  At hverve en ekspertgruppe på ca. 15 første linjeledere, der vil deltage i en række workshops, hvor temaerne vil handle om en innovativ tilgang til læring og formidling.  At kompetenceudvikle 1. linjeledere i forhold til at tilpasse læringen optimalt  At udvikle konkrete formidlings- og uddannelsesmetoder, der understøtter resultatet af forundersøgelsen  At uddanne linjeledere i at formidle innovation, forandring og effektivisering ved hjælp af innovative pædagogiske og didaktiske virkemidler  At evaluere oplevelse og effekt af den nye undervisningsform  Samarbejdspartnere: Provstier, Biblioteker, Vej og Park. FOA, HK, 3F Status økonomi: Budget:kr. 650.000 (Bevilling kr. 500.000 + egenfinansiering kr. 150.000 Forbrug pr. 30.09 2013:kr. 555.000 (+ hvor meget heraf er egenfinansiering – 125.000) Rest i alt pr. 30.09 2013:kr. 95.000

3 Innovation i 1. linje – Praksisnær Lederuddannelse – VEU Center Øst og Øerne Mål/ gennemførte aktiviteter / planlagte aktiviteter: Mål: At hverve ekspertgruppe på 15 ledere Kompetenceudvikle 1. linje ledere At udvikle konkrete formidlings- og uddannelsesmetoder, der understøtter resultatet af forundersøgelsen At evaluere oplevelse og effekt af den nye undervisningsform Gennemførte aktiviteter: Der er hvervet ca. 35 deltagere – 1. linje ledere Der er afholdt interviews, dialogmøde, møder med chefer Hold 1 er afsluttet – hold 2 afsluttes til december 2013 Der er afholdt evalueringsmøde med Provstier Der er udviklet nyt materiale samt nye pædagogiske og didaktiske værktøjer Planlagte aktiviteter (fremdriftsplan) Hold 2 færdiggøres Evalueringsaktiviteter Færdiggørelse af Antologi Opfølgningsmøde Netværksgrupper og mentorskab med henblik på transfer Kontakt til deltagernes organisationer

4 Innovation i 1. linje – Praksisnær Lederuddannelse – VEU Center Øst og Øerne Resultater af udviklingsprojektet:  Udvikling af nye pædagogiske og didaktiske processer  Udvikling af nyt kursusmateriale  Netværksdannelse  Kontakt til nye institutioner  Udbredelse af lederuddannelse Ændringer fra juni 2013 og betydning for det konkrete outcome.:  Der er ikke de store ændringer.  Uddannelsen afholdes som planlagt  Budgettet kunne ikke rumme et hold 3 Anbefalinger vi vil give videre og af disse ønsker institutionen at arbejde videre med?:  Sikre koordinering mellem kommuner/regioner/stat og afdelinger  Opfølgning når deltagerne har været på uddannelsen – de enkelte moduler  Transfer  Etablering af mentorordning  Forenkle tilmeldingssystem

5 Innovation i 1. linje – Praksisnær Lederuddannelse – VEU Center Øst og Øerne Status Som tidligere beskrevet er der blevet afholdt interviews med chefer, dialogmøde, mange møder med mulige interessenter, opkvalificering af undervisere, undervisermøder, udvikling af brochurer i salgsøjemed, informationsmøder, administrationsmøder, udvikling af pædagogiske og didaktiske metoder, kontakt til mulige oplægsholdere, kontakt til deltagernes organisationer. Der er blevet færdiggjort 1 hold – 5 moduler af 13 dage. Hold 2 er nået til modul 2. Der er afholdt evalueringsmøde med Provstierne. Der arbejdes på projektets antologi. Der er blevet arbejdet med netværksgrupper og mentorordninger. Der pågår pt. undervisermøder hvor der diskuteres, hvorledes man kan fremme transfer.

6 Innovation i 1. linje – Praksisnær Lederuddannelse – VEU Center Øst og Øerne Resultater og effekt Det er for tidligt at beskriver resultater og effekt af aktiviteterne. På det konkrete plan kan resultaterne være, at vi har honoreret de mål vi satte os. Se tidligere slide 2. Projektet vil gerne på sigt måle på langtidseffekten dvs. transfer, karriererudvikling, videre uddannelser.

7 Innovation i 1. linje – Praksisnær Lederuddannelse – VEU Center Øst og Øerne Anbefalinger og forankring Inden vi kan komme med kvalificerede anbefalinger, skal hold 2 først afsluttes. Resultaterne af diverse evalueringer skal også først bearbejdes. I forsøget på forankring arbejdes der med netværksgrupper og mentorskab. Disse aktiviteter er stadig under udvikling.


Download ppt "Kort statusopgørelse til styregruppen Efterår 2013 Projekttitel: Innovation i 1. linje – Praksisnær Lederuddannelse Navn på institution: VEU Center Øst."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google