Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialogmøde om 2020 mål Flere borgere skal hjælpes ud af hjemløshed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialogmøde om 2020 mål Flere borgere skal hjælpes ud af hjemløshed"— Præsentationens transcript:

1 Dialogmøde om 2020 mål Flere borgere skal hjælpes ud af hjemløshed
Mandag den 24. marts 2014

2 Dialogmøde om 2020-mål Hvordan sikres det helhedsorienterede samarbejde om den hjemløse borger, så han eller hun tilbydes en egnet bolig og den fornødne støtte? Hvem er de vigtige samarbejdspartnere, og hvad skal der til for at skabe sammenhæng i borgerens indsatser? Hvor er barriererne – og hvilke uudnyttede muligheder er der?

3 Dialogmøde om 2020-mål Esbjerg Kommune:

4 Housing First omsat til handling og ny praksis i Esbjerg Kommune:
Dialogmøde om 2020-mål Housing First omsat til handling og ny praksis i Esbjerg Kommune: Bevilling af beboerindskudslån ved samarbejde med Case Manager Bevilling af depositum Bevilling af engangsydelse til opnotering på venteliste hos Boligforeninger Tilbud om akutbolig

5 Samarbejde med Børn & Kultur Samarbejde med Jobcentret
Dialogmøde om 2020-mål Samarbejde med Sundhed & Omsorg ved tilbud om støtte i henhold til Lov om Social Service § 83 Samarbejde med Voksen Myndighed & Udvikling vedr. fremskudt sagsbehandling via Mobilrådgiver Samarbejde med Børn & Kultur Samarbejde med Jobcentret Samarbejde med Politiet og Kriminalforsorgen

6 Forudsætninger for at skabe sammenhæng i borgerens indsatser:
Dialogmøde om 2020-mål Forudsætninger for at skabe sammenhæng i borgerens indsatser: At der er det nødvendige ledelsesmæssige fokus At der er udpeget ansvarlige medarbejdere i de relevante afdelinger, tilbud og forvaltninger At medarbejderne har kendskab til hinanden og hinandens kompetencer At der er mulighed for de nødvendige samarbejdsmøder At medarbejderne har fælles faglige sparringsrum At procedurer og forretningsgange er tilgængelige At der er en overordnet ansvarlig for at skabe sammenhænge

7 Barrierer/Udfordringer for at skabe sammenhænge i borgerens indsatser:
Dialogmøde om 2020-mål Barrierer/Udfordringer for at skabe sammenhænge i borgerens indsatser: Mangel på billige boliger Black-listning i boligforeninger Manglende boliger, hvor der kan være husdyr Manglende evne til at begå sig i tætte bebyggelser Kontanthjælpsreformen Borgere der pendler mellem samarbejdspartnere Borgere der ikke vil tage imod hjælpen (manglende mulighed for at skabe sammenhæng) Flere komplekse borgere der kræver andre/nye indsatser – kompleksitet i psykisk sygdom/hjerneskader osv.


Download ppt "Dialogmøde om 2020 mål Flere borgere skal hjælpes ud af hjemløshed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google