Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Tværgående samarbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Tværgående samarbejde."— Præsentationens transcript:

1 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Tværgående samarbejde

2 Samarbejde er periferiydelser = alle/ingen har ansvar Brugere og pårørende forholder sig ikke til at indsatsen ydes af forskellige parter. For de fleste er ’kvalitet i indsatsen’ og ’kvalitet i samspil” det samme! (Syn på samspil, Guldbrandsen 2005) ‏

3 Hvad er symptomer, når samarbejdet knirker?  Fagpsykiatrien siger om socialspsykiatrien? • utroligt langsommelige • mangler tilbud • ufaglige og ideologiske • vattede - for meget ‘terapi’ og for lidt ‘omsorg’ • Ukoordinerede • Evigt skiftende sagsbehandlere, man aldrig kan træffe • Vil have hjælp til andre end målgruppen • Bruger for meget tid på møder Knud Ramian: En bedre udvej,2001

4 Hvad er symptomer, når samarbejdet knirker?  Socialpsykiatrien siger om fagpsykiatrien? • Glemmer samarbejdspartnere • ‘Regner ikke’ socialpsykiatrien - føler sig overhørt og kritiseret • Melder ikke tilbage • Udskriver folk for tidligt eller for pludseligt • Evindeligt skiftende læger • Firkantede, utålmodige og krævende • Kun optaget af deres egne patienter Knud Ramian: En bedre udvej,2001

5 Klare aftaler om samarbejdet Generel disposition  Hvad samarbejder vi om?  Hvor samarbejder vi?  Hvem indgår?  Hvor skal der laves forskrifter?  Hvordan og hvornår informerer vi hinanden?  Hvordan klarer vi tvivlsspørgsmål og uenigheder? Claes Guldbrandsen, 2006 Eksempel  PSP-samarbejdet

6 Ansvar hos leder og medarbejder  Ledelse  Har ansvar for at samarbejdsflader er på plads og funktionelle med alle samarbejdspartnere  Medarbejdere  Har ansvar for det løbende samarbejde med konkrete samarbejdspartnere

7 Forløbsbeskrivelser  Det skal fremgå hvem de konkrete samarbejdspartnere er for hver samarbejdsflade  Hvad er aftalt med hvem?  Giver en legitim adgang til kontakt for medarbejderne, der skal udføre samarbejdet  Konkrete opskrifter på hvordan man går til hvem.  Forløbsbeskrivelser har udgangspunkt i medarbejdernes erfaringer med samarbejde: hvad virker og virker ikke overfor hvem  Ledelsen har ansvaret for at der udvikles klare aftaler om forretningsgangene for alle relevante samarbejdsflader

8

9 Aftale om fælles standarder  Der er indgået en samarbejdsaftale inden.....  De aftalte møder gennemføres  De involverede møder op i 90%  De aftalte frister er overholdt?  Møderne er forberedt som aftalt  Borgeren har været involveret efter hver kontakt  Den Gode Medicinske Afdeling Standarder og indikatorer  For Det tværsektorielle patientforløb

10 Kørekort til samarbejde - kompetenceudvikling  Viden om egne ogaver og regelsæt  Viden om de andre og deres forventninger  Viden om samarbejdsformen  Viden om glatførekørsel - hvor er vejen usikker  Kendskab til nøglepersoner  Sidemandsoplæring


Download ppt "CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Tværgående samarbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google