Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks offentlige organisationers omdømme blandt danske borgere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks offentlige organisationers omdømme blandt danske borgere"— Præsentationens transcript:

1 Danmarks offentlige organisationers omdømme blandt danske borgere
2014

2 Indholdsfortegnelse Analysemetode 26 Demografi 24 Appendix III 23
RepTrak® Public Resultater for Danmark II 07 Introduktion I 03 Reputation Institute

3 I Introduktion Del 1 Introduktion
Om studiet. RepTrak® Public modellen. Reputation Institute

4 Introduktion til studiet
Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak® Public 2014 undersøgelse i Danmark. Oplysningerne i denne rapport er indsamlet i perioden 19. juni til 12. august Resultaterne for Danmark er baseret på besvarelser. Rapporten giver indsigt i offentlige organisationer omdømmeposition i Danmark. Rapporten præciserer ligeledes relevante fokusområder og giver input til aktiviteter, der kan fastholde og forbedre omdømmet blandt målgruppen. Kontakt For yderligere information, kontakt venligst: Charlotte Bang-Møller, Senior Konsulent hos Reputation Institute Telefon: Mail: Tabellen nedenfor viser den forskel, som er nødvendig mellem to scorer, for at scorerne kan siges at være signifikant. Reputation Institute

5 RepTrak® Public modellen
Reputation Institutes generelle model for omdømme er struktureret omkring fire kerne-emner, seks omdømme-dimensioner og 23 omdømme-attributter. Tilsammen forklarer disse elementer en offentlig organisations omdømme. Omdømme Pulse I kernen måler RepTrak® Pulse omdømmet på en skala fra baseret på de fire variables måling af respondentens: Agtelse af organisationen Beundring af organisationen Tillid til organisationen Overordnet fornemmelse omkring organisationen Dimensioner og attributter De 23 omdømme-attributter i modellen er inddelt i 6 tematiske dimensioner. De enkelte attributter og dimensioner kan have forskellig betydning for forskellige stakeholdergrupper. Med RepTrak® Public modellen kan omdømmedrivere identificeres. Hvor meget hver dimension og attribut hver især driver omdømmet, identificeres på baggrund af en statistisk analyse. Reputation Institute

6 Om dette studie Statistisk signifikans og normativ skala
I ethvert studie baseret på en stikprøve af befolkningen, er der en statistisk usikkerhed forbundet med alle målinger. Tabellen nedenfor viser den forskel, som er nødvendig mellem to scorer, for at scorerne kan siges at være signifikant forskellige. Kun statistisk signifikante scoreforskelle bliver vist i dette studie. Normativ skala Reputation Institute har, på baggrund af en omfattende database med resultater fra tusinde studier fra hele verden, udviklet en normativ skala (kendt som ”trafiklyset”), der angiver hvornår en score er god eller dårlig sammenlignet med andre lignende studier.

7 II RepTrak® Public 2014 Resultater for Danmark
Reputation Institute

8 Mest synlige organisationer
De mest synlige organisationer i Danmark 2014

9 Kendskabsgrad i Danmark
Kendskabsgrad blandt organisationer i Danmark - Organisationer 1-20 S105: Hvor godt kender du følgende organisationer?

10 Kendskabsgrad i Danmark
Kendskabsgrad blandt organisationer i Danmark - Organisationer 21-40 S105: Hvor godt kender du følgende organisationer?

11 RepTrak® Pulse 2014 RepTrak® Pulse ranking af de 1-20 mest synlige organisationer i Denmark RepTrak® Pulse blev beregnet på baggrund af svarene fra fire variabler som måler respondentens følelse, agtelse, beundring og tillid til organisation.

12 RepTrak® Pulse 2014 RepTrak® Pulse ranking af de mest synlige organisationer i Denmark RepTrak® Pulse blev beregnet på baggrund af svarene fra fire variabler som måler respondentens følelse, agtelse, beundring og tillid til organisation.

13 RepTrak® Pulse udvikling
Organisationer 1-20 RepTrak® Pulse blev beregnet på baggrund af svarene fra fire variabler som måler respondentens følelse, agtelse, beundring og tillid til organisation.

14 RepTrak® Pulse udvikling
Organisationer 21-40 RepTrak® Pulse blev beregnet på baggrund af svarene fra fire variabler som måler respondentens følelse, agtelse, beundring og tillid til organisation. *Organisationen var målt i Reputation Institute’s Annual RepTrak® omdømmestudie for private virksomheder, som blev indsamlet i januar til februar måned.

15 Danmark drivere 2014 og årlig udvikling
Danmark drivere gælder for alle 40 organisationer som indgår i studiet. Danmark drivere er således udregnet på baggrund af besvarelser for alle 40 virksomheder. Se appendiks for en beskrivelse af modelleringsværktøjer (Udvikling af omdømmemodellen)

16 Distribution af dimensioner
Danmark Services – tilbyder services der imødekommer borgernes behov - den leverer effektive ydelser af høj kvalitet Udvikling – er innovativ - den tilpasser sig forandringer i samfundet og til borgernes behov Arbejdsplads – en attraktiv arbejdsplads - den behandler sine medarbejdere godt og tilbyder gode karrieremuligheder Etik – er en ansvarligt ledet organisation - den er åben og transparent og forvalter offentlige midler ansvarligt Ansvarlighed – en pålidelig organisation - den behandler borgerne retfærdigt og udviser god dømmekraft Ledelse – en organisation med stærk ledelse den har kompetente medarbejdere og ledes effektivt

17 Den bedste placering på dimensioner
Dimensioner - De højest rangerende organisationer i Danmark Services – tilbyder services der imødekommer borgernes behov - den leverer effektive ydelser af høj kvalitet Udvikling – er innovativ - den tilpasser sig forandringer i samfundet og til borgernes behov N.B. Viser organisationer med Single og Multiple-dimension.

18 Den bedste placering på dimensioner
Dimensioner - De højest rangerende organisationer i Danmark Arbejdsplads – en attraktiv arbejdsplads - den behandler sine medarbejdere godt og tilbyder gode karrieremuligheder Etik – er en ansvarligt ledet organisation - den er åben og transparent og forvalter offentlige midler ansvarligt N.B. Viser organisationer med Single og Multiple-dimension.

19 Den bedste placering på dimensioner
Dimensioner - De højest rangerende organisationer i Danmark Ansvarlighed – en pålidelig organisation - den behandler borgerne retfærdigt og udviser god dømmekraft Ledelse – en organisation med stærk ledelse den har kompetente medarbejdere og ledes effektivt N.B. Viser organisationer med Single og Multiple-dimension.

20 Støtte til organisationer med bedst og dårligst omdømme i Danmark
Stole på de gør det rigtige – Hvis [Organisation] stod over for et problem, ville jeg stole på, at de ville gøre det rigtige Verbal Støtte – Jeg ville sige noget positivt om [Organisation] Støtte Tildeling – Jeg ville støtte tildeling af yderligere midler til [Organisation] Arbejde for – Jeg ville arbejde for [Organisation]

21 Stole på, de gøre det rigtige
Organisationer med stærkt omdømme oplever i højere grad ‘støttende adfærd’ 0-39 40-59 60-69 70-79 80+ 40-59 60-69 70-79 RepTrak® Public Pulse <40 Stole på, de gøre det rigtige 4% Verbal støtte Arbejde for Støtte tildeling 8% 23% 42% 75% 3% 7% 22% 38% 77% 11% 27% 50% 14% 15% 24% 30% 57% n = 9.448 Stole på de gør det rigtige – Hvis [Organisation] stod over for et problem, ville jeg stole på, at de ville gøre det rigtige Verbal Støtte – Jeg ville sige noget positivt om [Organisation] Støtte Tildeling – Jeg ville støtte tildeling af yderligere midler til [Organisation] Arbejde for – Jeg ville arbejde for [Organisation RepTrak™ is a registered trademark of Reputation Institute. Copyright © 2012 Reputation Institute. All rights reserved. Please select a number from 1 to 7 where “1” means “I strongly disagree” and “7” means “I strongly agree”.

22 RepTrak® Pulse vs. Verbal støtte (%) i Danmark
Hvis en organisation øger dets omdømme med 5 point, vil antallet af personer der vil sige noget positivt om organisationer stige med 5,7%. RepTrak® Pulse blev beregnet på baggrund af svarene fra fire variabler som måler respondentens følelse, agtelse, beundring og tillid til organisation. Verbal støtte - Jeg ville sige noget positivt om [Organisation]

23 III Appendix Del 3 Appendix Demografi og analysemetode
Reputation Institute

24 Demografi Appendix 1 Demografi Respondentprofil Reputation Institute

25 Respondentprofil Danmark

26 Analysemetode Appendix 2 Analysemetode Metode
Rapportering af resultater Standardisering af alle omdømmescorer Reputation Institute

27 Metode og fakta om undersøgelsen
Kvalificerede respondenter: Har “Nogenlunde kendskab” eller “Godt kendskab” til virksomheden I stand til at svare på minimum tre ud af fire RepTrak® Pulse-spørgsmål Dataindsamlingsmetode: 15 minutters online interview Dataindsamlingsperiode: i perioden juni - august 2014 Antal respondenter: Et minimum af 300 respondenter er anvendt for hver virksomhed målt som Deep Dive. Tilsvarende er et minimum af 100 respondenter anvendt for hver virksomhed målt på Pulse niveau. Statistisk usikkerhed: I ethvert studie baseret på en stikprøve af befolkningen er der en statistisk usikkerhed forbundet med alle målinger. Note til gaps: Alle gaps udregnes ud fra nøjagtige scorer. Afrapporterede gaps kan afvige med 0,1 fra gaps, der er udregnet ud fra scorer med én decimal. Dette skyldes afrundingsfejl. Note til sample størrelsen: Alle sample størrelser er baseret på vægtede data. Nogle gange giver vægtningsproceduren en lidt mindre eller større stikprøve end den uvægtede rå data ellers ville. Note til RepTrak® Pulse Scorer: RepTrak® Pulse bliver beregnet på baggrund af svarene fra fire variabler, som måler respondentens fornemmelse, agtelse, beundring og tillid til organisation.

28 RepTrak® Public metode
RepTrak® Pulse Score Spørgeskemaet anvendt i denne undersøgelse er baseret på den patenterede RepTrak® Public model udviklet af Reputation Institute til analyse af virksomheders omdømme. Respondenterne blev inviteret til at deltage i dette projekt gennem invitationer sendt til et varsomt screenet onlinepanel styret af et etableret, kommercielt markedsundersøgelsesfirma, der er medlem af ESOMAR. Kvalificerede respondenter blev defineret som voksne mellem 18-64, der angav, at de kender en af virksomhederne i undersøgelsen “Godt” eller “Nogenlunde”. Yderligere blev de respondenter, som ikke var i stand til at give valide svar på tre ud af fire pulsespørgsmål ikke medtaget. Respondenterne blev tilfældigt udvalgt til at vurdere op til to virksomheder, som de kendte godt eller nogenlunde. Respondenterne udfyldte et 15 minutters online RepTrak® Public spørgeskema designet til at måle virksomheders omdømme generelt, såvel som et sæt af 23 prædefinerede omdømmeattributter og relaterede spørgsmål. Svarene blev vægtet således, at de repræsenterer den nationale (landets) profil på demografi, inklusiv alder og køn. Driver Analysis Det relative bidrag af individuelle attributter til RepTrak® Pulsen er udregnet ud fra en faktor justeret regressions-modellering. Individuelle attribut-vægte rangerer fra 0-1 og summerer sig op til 100%. For at bestemme omdømme-drivers bestemmes vægtene ud fra en faktorjusteret lineær regression Faktoranalysen påviser hver attributs unikke egenskab Equamax rotation for at tilskrive en faktor til hver attribut Ortogonal struktur til at forbedre fortolkningen af regressionskvotienterne Regressionsanalyse af faktorer i Pulse batteriet

29 Rapportering af resultater
Statistisk signifikans af resultater i RepTrak® Public projekter Individuelle svar på spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse muliggør udregningen af forskellige statistiske tal, for eksempel gennemsnit og standardafvigelser. Jo flere svar, der indgår i beregningen af et gennemsnit, jo sikrere er vi på nøjagtigheden af scoren. Samme effekt gør sig gældende med hensyn til spredningen af svar. Jo mindre spredning på et bestemt spørgsmål, des mere sikker kan vi være på scoren. Reputation Institute rapporterer scorer med et 95% konfidensinterval i de undersøgelser, vi udfører. Intervallet udtrykker vores tillid til, at hvis vi gentagne gange foretog den samme undersøgelse, ville scoren 95 gange ud af 100 ligge inden for konfidensintervallet. Det beskriver derfor, hvor statistisk forskellig en score sandsynligvis vil være fra en anden score. Hvis en score er skabt på baggrund af flere spørgsmål, vil variansen blive formindsket, og vores sikkerhed på den opnåede score af de kombinerede spørgsmål vil blive højere. Dermed mindskes konfidensintervallet. Den præcise formel, som Reputation Institute benytter til at udregne et 95% konfidensinterval for en score, er derfor: Konfidensinterval = gennemsnitlig score +/- 1,96 * gennemsnitlig std.afv. af attributter / KVROD (stikprøvestørrelse * antal attributter) Vejledende scorer Ved analyse af undergrupper og/eller specifikke stakeholders og stakeholders, som er svære at nå ud til, vil sample størrelsen ofte have begrænset styrke og pålidelighed. Når sample størrelsen bliver mindre, bliver resultaterne derved blot vejledende. Ved ekstremt lave antal respondenter bliver resultaterne upålidelige og kan ikke vises. I denne rapport betragtes scorer for vejlende eller upålidelige ud fra følgende: *Lavt antal svar (<50) – scorerne er vejledende **Utilstrækkeligt antal svar (<30)

30 Standardisering af alle omdømmescorer
RepTrak® scorer - Standardiserede og sammenlignelige Markedsundersøgelser viser, at mennesker vurderer virksomheder mere eller mindre favorabelt i forskellige lande. På samme måde er der en forskel, alt efter om folk spørges på telefon eller online. I et personligt interview, for eksempel, er det en klar tendens til, at folk svarer mere positivt end ved et telefoninterview, som igen får flere positive svar end en onlineundersøgelse. Dette er en veletableret kilde til ”systematisk bias”. En anden kilde til systematisk bias kommer fra nationale kulturer - i nogle lande er folk generelt mere positive i deres svar end i andre lande. Statistisk set betyder det, at hele distributionen af scorer i et ”positivt” land er kunstigt ”forskudt” i en positiv retning for alle virksomheder, gode som dårlige. Distributionen af scorer i et land kan også have en større spredning end i andre, fordi befolkningen har mere information og er i stand til at se mere subtile forskelle mellem virksomhederne. For at overvinde denne systematiske bias er det Reputation Institutes politik at justere alle RepTrak® scorer ved at standardisere dem i forhold til alle internationale scorer fra ”Reputation Institute Global RepTrak® Pulse”. Standardiseringen har den effekt, at scoren nedjusteres i lande, der har tendens til at ”overvurdere” virksomheder, mens de opjusteres i lande, hvor befolkningen tenderer til at vurdere virksomhederne mere negativt. . Global distribution of attitudes US & Canada, 4% Europe, -3% Asia, 12% Australia & New Zealand, -9% South Africa, 20% Latin America, 14% To justeringer er foretaget for alle RepTrak® scorer Reputation Institute bruger sin samlede internationale database af RepTrak® Pulse scorer til at udføre to justeringer:  Landejustering: Alle scorer er standardiseret ved at fratrække landegennemsnittet og dividere med standardafvigelsen for dette land. Statistisk set ”normaliserer” denne justering distributionen af scorer i dette land til et gennemsnit på 0 og en standardafvigelse på 1, hvilket resulterer i en z-score for observationen. Global justering: Den opnåede z-score på landeniveau bruges derpå til at bestemme den globalt justerede score. For at gøre dette, er resultatet tilbageskaleret ved at gange scoren med den globale standardafvigelse og derpå tilbagetrække det globale gennemsnit. Det resulterende tal er den globalt justerede score. Som andre globale undersøgelser bliver udført, opdaterer Reputation Institute løbende landedistributioner og den globale distribution, som er brugt til at lave de standardiserede RepTrak® scores. Derfor kan alle RepTrak® resultater sammenlignes på tværs brancher, lande og over tid. .


Download ppt "Danmarks offentlige organisationers omdømme blandt danske borgere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google