Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Præsentation af resultater for projekt ”Analyse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland, Jord og Råstoffer” Jord-ERFA-Midt,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Præsentation af resultater for projekt ”Analyse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland, Jord og Råstoffer” Jord-ERFA-Midt,"— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Præsentation af resultater for projekt ”Analyse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland, Jord og Råstoffer” Jord-ERFA-Midt, 10. maj 2012

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk  74 kommunalt ansatte fik den 6. juni 2011 tilsendt mail med link til spørgeskemaet. Der blev fulgt op med mail og senere telefonisk.  Dataindsamlingen blev afsluttet ultimo juni med 59 besvarelser.  10 respondenter viste sig ikke at være en del af målgruppen  2 kunne ikke træffes i undersøgelsesperioden  3 ønskede ikke at deltag Den rensede svarprocent er således: 59 / (74-10) = 92,2%

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Er din arbejdsrelation til regionen i forbindelse med? Summen af de tre kategorier er større end 59, som er antal besvarelser i alt. Grunden til det er, at den samme person kan arbejde med flere af de 3 nævnte områder og dermed have besvaret spørgsmål inden for flere områder.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Spørgsmålene var grupperet inden for 4 hovedområder: Service, Samarbejde, Udvikling og IT- værktøjer

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Generelle spørgsmål: kunne ses og skulle besvares af alle Specifikke spørgsmål på enten jordforurenings-, grundvands- eller råstofområdet: kunne kun ses og skulle kun besvares af de personer, som havde bekræftet at have en arbejdsrelation til regionen inden for området Skala i besvarelser: meget tilfreds – tilfreds – hverken/eller – utilfreds – meget utilfreds – ved ikke ”Ved ikke”-svar: er sorteret fra før procentberegningen. Vi har sat antal ”ved ikke”- besvarelser på i rapporten, da de er vigtige for korrekt forståelse af graferne

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk S å dan l æ ses en slide 1. Hovedemne for spørgsmålene og besvarelserne nedenfor. 3. De enkelte kategorier for tilfredshedsniveau. 4. Svarprocenten i de enkelte svarkategorier. 2. Selve spørgsmålet. 5. Antal enkeltbesvarelser som grafen bygger på

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Serviceniveau - generelt Når du tænker på det generelle serviceniveau, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejdernes imødekommenhed og hjælpsomhed? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 98%. Hverken/eller andelen er 2%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 56, dvs. 3 har svaret ”ved ikke”.

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Når du tænker på det generelle serviceniveau, hvor tilfreds er du med: - den hastighed, hvormed du kommer igennem til den relevante person? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 95%. Hverken/eller andelen er 5%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 56, dvs. 3 har svaret ”ved ikke”. Serviceniveau - generelt

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Når du tænker på det generelle serviceniveau, hvor tilfreds er du med: - de tilbagemeldinger/svar, du får på din henvendelse? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er omtrent 96%. Hverken/eller andelen er 4%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 55, dvs. 4 har svaret ”ved ikke”. Serviceniveau - generelt

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Serviceniveau – jordforurening Når du tænker på serviceniveauet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - sagsbehandlingstiden i forbindelse med § 8-sager? Andelen af besvarelser, som er tilfredse og meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 90%. Hverken/eller andelen er 10% Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 30, dvs. 6 har svaret ”ved ikke”.

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Serviceniveau – jordforurening Når du tænker på serviceniveauet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - Jord og Råstoffers planlægning af jordERFAmidt-møder med/for kommunerne? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 94%. Hverken/eller andelen er 6%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 32, dvs. 4 har svaret ”ved ikke”.

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Serviceniveau – grundvand Når du tænker på serviceniveauet inden for grundvand, hvor tilfreds er du med: - serviceniveauet omkring udveksling af oplysninger om kortlagte grunde? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 65%. Hverken/eller andelen er 24%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 12%. Antal mulige besvarelser 22, antal besvarelser i alt 17, dvs. 5 har svaret ”ved ikke”.

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Serviceniveau – råstoffer Når du tænker på serviceniveauet inden for råstoffer, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejderes planlægning af råstofERFAmidt-møder for kommunerne? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er omtrent 92%. Hverken/eller andelen er 8%. Antal mulige besvarelser 26, antal besvarelser i alt 24, dvs. 2 har svaret ”ved ikke”.

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Når du tænker på samarbejdet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejderne som sparringspartnere? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 97%. Hverken/eller andelen er 3%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 36, dvs. ingen har svaret ”ved ikke”. Samarbejde - jordforurening

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Når du tænker på samarbejdet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet omkring § 8-sager? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 90%. Hverken/eller andelen er 7%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 3%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 30, dvs. 6 har svaret ”ved ikke”. Samarbejde - jordforurening

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Når du tænker på samarbejdet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet om prioritering af Jord og Råstoffers indsats i indsatsområderne? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 77%. Hverken/eller andelen er 20%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 3%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 30, dvs. 6 har svaret ”ved ikke”. Samarbejde - jordforurening

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Når du tænker på samarbejdet inden for jordforurening, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet i jordERFAmidt? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 94%. Hverken/eller andelen er 7%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 30, dvs. 6 har svaret ”ved ikke”. Samarbejde - jordforurening

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Når du tænker på samarbejdet inden for grundvand, hvor tilfreds er du med: - regionsmedarbejderes deltagelse i indsatsplanarbejdsgruppen? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 65%. Hverken/eller andelen er 24%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 12%. Antal mulige besvarelser 22, antal besvarelser 17, dvs. 5 har svaret ”ved ikke”. Samarbejde - grundvand

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Når du tænker på samarbejdet inden for råstoffer, hvor tilfreds er du med: - samarbejdet omkring råstofplanen? Andelen af besvarelser, som er tilfredse og meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er 87%. Hverken/eller andelen er 9%. Antal besvarelser, som er utilfredse, er 4%. Antal mulige besvarelser 26, antal besvarelser i alt 23, dvs. 3 har svaret ”ved ikke”. Samarbejde - råstoffer

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvor tilfreds er du med: - udviklingssamarbejdet generelt gennem jordERFAmidt ? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er omtrent 92%. Hverken/eller andelen er 8%. Antal mulige besvarelser 36, antal besvarelser i alt 24, dvs. 12 har svaret ”ved ikke”. Udviklingssamarbejde – jordforurening

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvor tilfreds er du med: - udviklingssamarbejdet generelt på grundvandsområdet? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er omtrent 77%. Hverken/eller andelen er 15%. Antal besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 8%. Antal mulige besvarelser 22, antal besvarelser i alt 13, dvs. 9 har svaret ”ved ikke”. Udviklingssamarbejde - grundvand

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvor tilfreds er du med: - udviklingssamarbejdet generelt gennem råstofERFAmidt? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med Jord og Råstoffer, er omtrent 88%. Hverken/eller andelen er 12%. Antal mulige besvarelser 26, antal besvarelser i alt 16, dvs. 10 har svaret ”ved ikke”. 7. Udviklingssamarbejde mellem kommunerne og Region Midtjylland – Jord og R å stoffer Udviklingssamarbejde - råstoffer

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvor tilfreds er du med: - JARs brugervenlighed? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 50%. Hverken/eller andelen er 30%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse eller meget utilfredse, er 20%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 30, dvs. 29 har svaret ”ved ikke”. IT-værktøjer

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvor tilfreds er du med: - de kurser, der har været i anvendelsen af JAR? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 56%. Hverken/eller andelen er 40%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 4%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 25, dvs. 34 har svaret ”ved ikke”. IT-værktøjer

25 25 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvor tilfreds er du med: - de vejledninger, der er udarbejdet til JAR? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 62%. Hverken/eller andelen er 38%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 21, dvs. 38 har svaret ”ved ikke”. IT-værktøjer

26 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvor tilfreds er du med: - de emner, der er på www.jordmidt.dk? Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er meget tilfredse eller tilfredse med Jord og Råstoffer, er 72%. Hverken/eller andelen er 26%. Andelen af besvarelser, hvor respondenterne er utilfredse, er 3%. Antal mulige besvarelser 59, antal besvarelser i alt 35, dvs. 24 har svaret ”ved ikke”. IT-værktøjer

27 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forslag til forbedringer og øvrige kommentarer  Serviceniveau-jordforurening: kom mere på banen med faglig viden – fungerer fint med en kommuneansvarlig, hvor ting hurtigt kan diskuteres i dagligdagen og ellers på årlige møder  Serviceniveau-grundvand: utilfredshed med elektronisk kortmateriale – der er for få konkrete oplysninger  Serviceniveau-råstoffer: ting diskuteres og aftales på årlige møder

28 28 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Samarbejde-jordforurening: vis forskellighed i de enkelte embedsmænds kortlægningsafgørelser og i krav til undersøgelsesniveau – bør harmoniseres, de kommuneansvarlige skal være bedre til at melde ud til deres kommune, hvornår de ikke træffes, så der ikke laves urealistiske tidsplaner i forh. til borgere, entreprenører, rådgivere  Samarbejde-grundvand: der er for få ressourcer og springes over, hvor gærdet er lavest – der laves kun afværge, hvor der er overhængende eller klart påvist risiko  Samarbejde-råstoffer: der er ikke et årligt besøg ved kommunen, som antaget i spørgsmålet

29 29 ▪ www.regionmidtjylland.dk  IT-værktøjer: er aldrig kommet i gang med at bruge JAR pga. kommunens it-systemer; GIS-delen virker ikke hos os; jeg kender ikke JAR og har ikke haft samarbejde med RM herom; det kører tungt - jeg opgiver ofte at komme ind. Idéen er rigtig god, men der mangler power; det er svært at finde en oversigt over de lokaliteter, som er prioriteret til undersøgelse/afværge af jordforureninger; det vil være fint, hvis kommunen får direkte adgang til JAR, så vi kan se oplysninger i databasen. Det skal ikke være med editeringsrettigheder.


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Præsentation af resultater for projekt ”Analyse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland, Jord og Råstoffer” Jord-ERFA-Midt,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google