Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter."— Præsentationens transcript:

1 Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter

2 Om undersøgelsen •Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 1. til 7. november 2010. 54 interview er gennemført. Målgruppen er repræsentanter for landbrug og vandværker i Århus Kommune, der har fået foretaget tilsyn inden for det seneste år. •Ud fra de generelle tal i undersøgelsen, kombineret med MEGAFONs erfaringer fra lignende undersøgelser, vil MEGAFON anbefale en målsætning for en tilfredshedsandel på 80% ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” respondenter. Heraf kan Århus Kommune som delmål sætte, at de 20% skal være ”meget tilfredse”. De efterfølgende konklusioner vil blive holdt op mod målsætningen om en tilfredshed på 80%. Derudover bør Århus Kommune sætte som målsætning at 10% af respondenterne samlet set ikke må angive at være ”Utilfredse”/”Meget utilfredse”. •Ved konklusioner om tilfredshedsandele, vil alle skalaspørgsmål som hovedregel blive behandlet som om de var tilfredshedsspørgsmål. Hvis der til et positivt ladet udsagn er afgivet svaret ”Helt enig”, svarer dette således til svarafgivelsen ”Meget tilfreds” angående det forhold, udsagnet vedrører. I diagrammerne er samtlige svarskalaer derfor anført som tilfredshedsskalaer. •Som benchmarking vil tilfredshedsandelene for Århus Kommune blive sammenlignet med den gennemsnitlige tilfredshedsandel for de kommuner, der foreløbig er blevet undersøgt inden for tilsynsområdet (landsgennemsnittet). •Ved kommentering af forskelle mellem Århus Kommune og landsgennemsnittet, vil det fremgå om forskellen er signifikant. Fordi målgruppen er så lille som tilfældet er og enkeltpersoner derfor spiller en stor rolle i det samlede indtryk, vil der dog også blive kommenteret på marginale forskelle som ikke er statistisk signifikante. •For mere fyldestgørende metodebeskrivelse samt detaljeret angivelse af resultaterne henvises til tabelrapporten.

3 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfattende er de landbrug og vandværker, som Århus Kommune har ført tilsyn med meget tilfredse med tilsynet. På stort set alle områder er den anbefalede målsætning om en tilfredshedsandel på 80% ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” respondenter blevet nået. Derudover er andelen af ”utilfredse”/”meget utilfredse” på alle områder på nær 1 lavere end de anbefalede 10%. MEGAFONs samlede anbefaling til Århus Kommune er således ikke en forstærkning af de eksisterende indsatsområder, men derimod en fastholdelse af det nuværende høje niveau, man som virksomhed kan forvente af en udøvende myndighed. De eneste kritikpunkter som man med baggrund i undersøgelsen kan rejse er, at: •Kun 74% af respondenterne er ”Helt enig” (17%) eller ”Overvejende enig” (57%) i, at de indskærpelser og afgørelser i øvrigt som Århus Kommune giver i forbindelse med tilsyn, er i overensstemmelse med gældende lovgivning. En opfyldelse af målet på de 80% må naturligvis indgå i kommunens målsætning. •Ligeledes er kun 74% af respondenterne ”Helt enig” (13%) eller ”Overvejende enig” (61%) i, at de indskærpelser og afgørelser i øvrigt som Århus Kommune giver i forbindelse med tilsyn, er rimelige og fornuftige. • Undersøgelsen viser, at kun 6 ud af 54 respondenter har besøgt kommunens hjemmeside for information om tilsynet, natur, miljø eller affald. At kun 6 har besøgt hjemmesiden oplever MEGAFON som en udviklingsopgave for Århus Kommune om at styrke kendskabet til hjemmesiden, samt at videreudvikle kommunikationen om hjemmesiden og brugervenligheden.

4 Overordnet emneopdelt tilfredshedsvurdering

5 Den generelle tilfredshed med tilsynet 93% af respondenterne har angivet, at de generelt er enten ”Tilfredse” (33%) eller ”Meget tilfredse” (59%) med det sidste tilsyn. Dette lever altså til fulde op til den anbefalede tilfredshedsmålsætning på 80%. Afvigelsen fra det foreløbige landsgennemsnit er kun marginal, men der er dog en større andel ’Meget tilfredse’ end i landsgennemsnittet. Kun få respondenter har angivet, at de har været ”Utilfredse” (2%) eller ”Meget utilfredse” (4%).

6 Tilsynsbesøget I alle tre spørgsmål vedrørende tilsynsbesøget ligger Århus Kommune over tilfredshedsmålsætningen. I spm. 06 og 08 er andelen af ’Meget tilfredse’ signifikant bedre end landsgennemsnittet. Dette er meget tilfredsstillende.

7 Kontakten med kommunen I spm. 12 og 13 er resultaterne flotte. For begge spørgsmål er der en signifikant større andel af ’Meget tilfredse’ i forhold til landsgennemsnittet. Det bør også fremhæves, at der ikke er én eneste utilfreds i disse spørgsmål.

8 Tilsynsbrevet I alle spørgsmålene om tilsynsbrevet lever Århus Kommune op til den anbefalede tilfredshedsmålsætning på 80%. I forhold til landsgennemsnittet klarer Århus Kommune sig som landsgennemsnittet over hele linjen. Eneste undtagelse er fordelingen af de tilfredse brugere, hvor der for alle 4 spørgsmål er signifikant flere ’Meget tilfredse’ brugere.

9 Kvaliteten af tilsynet Kvaliteten af tilsynet er ét af de få områder, hvor der for nærværende kan registreres et egentligt potentielt indsatsområde. I spm. 18 angiver i alt 74% af respondenterne at de er ”Overvejende enig” (17%) eller ”Helt enig” (57%) i, at de indskærpelser og afgørelser i øvrigt som Århus Kommune giver i forbindelse med tilsyn, er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hermed er den anbefalede målsætning ikke blevet opfyldt. Det samme gælder for spørgsmål 19 hvor 74% angiver at de er ”Overvejende enig” (13%) eller ”Helt enig” (61%). Resultatet er dog kun marginalt lavere end landsgennemsnittet.

10 Kommunens hjemmeside om tilsyn Kun 6 ud af 54 respondenter har besvaret spm 23. om kommunens hjemmeside, og af disse har kun halvdelen (50%) angivet ”Tilfreds” (17%) eller ”Meget tilfreds” (33%). En udviklingsopgave for Århus Kommune kan derfor bestå i, at styrke kendskabet til hjemmesiden samt videreudvikle kommunikationen om hjemmesiden og brugervenligheden.


Download ppt "Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google