Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Vollsmose - Imageundersøgelse Mediehus Vollsmose November 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Vollsmose - Imageundersøgelse Mediehus Vollsmose November 2009."— Præsentationens transcript:

1 1 Vollsmose - Imageundersøgelse Mediehus Vollsmose November 2009

2 2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen3 Summary4 Resultater6 Demografi17 Kontakt19

3 3 Om undersøgelsen Formål:  Imageforbedring er en vigtig del af Vollsmose-indsatsen. Formålet med undersøgelsen er at give Mediehus Vollsmose et billede af Odenses borgeres imageopfattelse af bydelen Vollsmose som den er i dag.  En lignende undersøgelse blev gennemført i 2007 med 242 interviews. Nærværende undersøgelse vil blive sammenholdt med resultaterne fra denne undersøgelse for at spore udviklingen. Dataindsamling er gennemført som:  Telefonbaserede interview (CATI) i Wilke Call Center i Odense. Målgruppe og stikprøvestørrelse:  Der er gennemført 507 interviews. Interviewene er foretaget repræsentativt på køn, alder og postnummer blandt borgerne i Odense Kommune. Tidspunkt for dataindsamling:  Dataindsamlingen blev gennemført uge 45 2009. Målingens styrke for dataindsamlingen  Med en stikprøvestørrelse på netto 507 respondenter, kan det med 95% sandsynlighed fastslås, at det målte er korrekt med en maksimal usikkerhed på +/- 4,4 % på totaler. Indeksværdi (indeksering af skalaspørgsmål)  Ved tolkning af skalaspørgsmål er resultaterne omregnet til en indeksværdi. Dvs. 5-punktsskalaen, der her er benyttet, er omregnet til en indeksværdi mellem 0 og 100. Middelværdien 1 er = indeks 0 og middelværdien 5 er = indeks 100. Dette er blandt andet gjort for at fremme læsningen af sammenligningerne og gøre forskelle/ligheder mere tydelige.

4 4 Summary Overblik over undersøgelsens resultater  Odenseanernes kendskab til Vollsmose er steget de sidste 2 år.  Odenseanernes opfattelse af Vollsmoses image er blevet marginalt dårligere i forhold til 2007.  Odenseanernes indtryk af udviklingen i Vollsmose det seneste år er blevet væsentligt mere negativt i forhold til 2007.  Odenseanernes alt i alt indtryk af Vollsmose er dog på samme niveau som 2007, selvom både imaget og indtrykket af udviklingen er blevet dårligere siden målingen i 2007.  Baseret på oplevelser fra pressen, arbejde, familie eller venner over det seneste år har kun 12 % et positivt indtryk af Vollsmose, mens 60 % har et negativt indtryk.  Ifølge odenseanerne skyldes de relativt negative holdninger til Vollsmose primært den dårlige omtale i medierne og dernæst en opfattelse af meget kriminalitet og vold i området. Kendskab til Vollsmose  Indledningsvis spørges respondenterne om de ”kender eller nogensinde har hørt om Vollsmose-området i Odense. Her svarede 9 personer eller 2 %, at de ikke kendte til Vollsmose. Disse personer fik ikke stillet de øvrige spørgsmål. I undersøgelse fra 2007 angav 11 %, at de ikke kendte til Vollsmose.  Det vil sige at 9 % flere i dag kender til Vollsmose i forhold til for 2 år siden.  Det stigende kendskab kan måske henføres til, at der har været meget fokus i medierne på de uroligheder, der har været i området, i specielt 2009.

5 5 Image  Den klareste opfattelse af/holdning til Vollsmoses image har odenseanerne med hensyn til at Vollsmose er ”et område med mange kultur- og fritidstilbud” (50 %) samt ”et attraktivt område med mange grønne områder” (54 %).  Generelt scorer image-udsagnene marginalt dårligere end i 2007, men følger dog samme tendens. Der er størst tilbagegang (i forhold til 2007) på enigheden om, at Vollsmose er ”et område hvor danskere og folk med anden etnisk baggrund fungerer godt sammen” (fra 37 % til 27 %).  ”Et område med spændende arkitektur” (10 %) og ”et trygt og sikkert sted at færdes” (15 %) er de to påstande som odenseanerne er mindst enige i. Indtryk af Vollsmose  6 ud af 10 odenseanere har et decideret negativt indtryk af Vollsmose baseret på oplevelser over det seneste år, hvilket også ses på middelværdien, der kun scorer 32 point ud af 100 mulige. 12 % er positive eller meget positive.  Odenseanernes alt i alt indtryk af Vollsmose er på samme niveau som i 2007. 18 % har i dag et positivt eller meget positivt indtryk af Vollsmose. Omvendt ligger niveauet på 42 %, der i dag har et negativt eller meget negativt indtryk af Vollsmose. Her er det dog vigtigt, at hæfte sig, at andelen, der er meget negative, er faldet fra 20 % i 2007 til 13 % i 2009. Flest (38 %) har hverken et positivt eller negativt indtryk af bydelen. Seneste års udvikling  Sammenlignet med resultaterne i 2007, er odenseanernes indtryk af udviklingen i Vollsmose blevet væsentligt mere negativ. I 2007 scorede udviklingen 61 ud af 100 mulige, hvor tallet kun er 43 i år. Dette svarer til, at blot 21 % har angivet at udviklingen har været enten positiv eller meget positiv. 35 % har omvendt angivet at udviklingen har været enten negativ eller meget negativ. Summary

6 6 Resultater

7 7 Kendskab til Vollsmose Kendskabsniveauet til Vollsmose i dag er stort komplet – 98 % angiver, at de kender bydelen. Vollsmose er altså kommet noget mere på det odenseanske landkort i forhold til 2007, hvor kendskabsniveauet var 89 %.

8 8 Vollsmose image - Oversigt  Den klareste opfattelse af/holdning til Vollsmoses image har odenseanerne med hensyn til, at Vollsmose er ”et område med mange kultur- og fritidstilbud” samt ”et attraktivt område med mange grønne områder”.  Generelt scorer image-udsagnene marginalt dårligere end i 2007, men følger dog samme tendens.

9 9 Vollsmose image - 1

10 10 Vollsmose image - 2

11 11 Indtryk af Vollsmose baseret på det seneste år 6 ud af 10 odenseanere (60 %) har et negativt indtryk af Vollsmose baseret på oplevelser over det seneste år, hvilket også ses på middelværdien, der kun scorer 32 ud af 100 mulige. 12 % nærer omvendt et positivt eller meget positivt indtryk af Vollsmose.

12 12 Udvikling i Vollsmose det seneste år  Lidt over 1/3 af odenseanerne har hverken et positivt eller negativt indtryk af udviklingen i Vollsmose det seneste år. Der er dog en overvægt til den negative side i fht. den positive (35 % mod 21 %).  Sammenlignet med resultaterne i 2007, er odenseanernes indtryk af udviklingen i Vollsmose blevet væsentligt mere negativ. I 2007 scorede udviklingen 61 ud af 100 mulige, hvor tallet kun er 43 i år.

13 13 Alt i alt indtryk af Vollsmose Gennemsnitligt er indtrykket af Vollsmose alt i alt på samme niveau som i 2007 (42 point hhv. 41 point). 18 % har i dag et positivt eller meget positivt indtryk af Vollsmose. Omvendt ligger niveauet på 42 %, der i dag har et negativt eller meget negativt indtryk af Vollsmose. Her er det dog vigtigt, at hæfte sig, at andelen, der er meget negative, er faldet fra 20 % i 2007 til 13 % i 2009. De fleste odenseanerne (38 %) har hverken et positivt eller negativt indtryk af Vollsmose.

14 14 Mening om Vollsmose – de positive

15 15 Mening om Vollsmose – de negative

16 16 Mening om Vollsmose – de negative

17 17 Demografi

18 18 Demografi

19 19 Kontakt

20 20 Kontakt  Kontaktperson hos Mediehus Vollsmose  Benthe Vestergård  bvjoe@odense.dk bvjoe@odense.dk  Dataindsamling og analyse  Gennemført af Wilke A/S  Analysekonsulent  Anders Møller  am@wilke.dk am@wilke.dk  +45 63 13 29 73  Projektleder  Daniel Kargaard Svendsen  dks@wilke.dk dks@wilke.dk  +45 63 13 33 22  www.wilke.dk www.wilke.dk  Tlf.: +45 70 10 20 80  Fax: +45 70 10 20 81


Download ppt "1 Vollsmose - Imageundersøgelse Mediehus Vollsmose November 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google