Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v/Leif Jensen Formandens beretning Første hele år som ejendomsinvesteringsselskab EUR 150 mio. investeret i tyske ejendomme Organisation opbygget Fund.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v/Leif Jensen Formandens beretning Første hele år som ejendomsinvesteringsselskab EUR 150 mio. investeret i tyske ejendomme Organisation opbygget Fund."— Præsentationens transcript:

1

2 v/Leif Jensen Formandens beretning

3 Første hele år som ejendomsinvesteringsselskab EUR 150 mio. investeret i tyske ejendomme Organisation opbygget Fund og Asset Management Årets resultat - EUR 13,5 mio. før skat - EUR 11,5 mio. efter skat Egenkapital – EUR 51,6 mio. Aktiekapital – EUR 27,8 mio. Året 2007 - Velkommen Formandens beretning

4 www.victoriaproperties.dk/menu/investor Årsrapport 2007 Formandens beretning

5 Beløb i EUR 1.000 20072006 Nettoomsætning 4.988254 Driftsomkostninger -630-21 Regulering til dagsværdi, netto 15.751 0 Bruttoresultat 20.109233 Adm. omkostninger mv. -4.602 -830 Resultat af primær drift 15.507-597 Finansielle poster -1.701 1.751 Resultat før skat 13.8061.155 Skat af årets resultat -2.3101.614 Årets resultat efter skat 11.4962.769 Årets resultat 2007 Formandens beretning

6 Beløb i EUR 1.000 20072006 Nettoomsætning 4.988254 Driftsomkostninger -630-21 Regulering til dagsværdi, netto 15.751 0 Bruttoresultat 20.109233 Adm. omkostninger mv. -4.602 -830 Resultat af primær drift 15.507-597 Finansielle poster -1.701 1.751 Resultat før skat 13.8061.155 Skat af årets resultat -2.3101.614 Årets resultat efter skat 11.4962.769 Årets resultat 2007 – omsætning Formandens beretning

7 Beløb i EUR 1.000 20072006 Nettoomsætning 4.988254 Driftsomkostninger -630-21 Regulering til dagsværdi, netto 15.751 0 Bruttoresultat 20.109233 Adm. omkostninger mv. -4.602 -830 Resultat af primær drift 15.507-597 Finansielle poster -1.701 1.751 Resultat før skat 13.8061.155 Skat af årets resultat -2.3101.614 Årets resultat efter skat 11.4962.769 Årets resultat 2007 – driftsomkostninger Formandens beretning

8 Beløb i EUR 1.000 20072006 Nettoomsætning 4.988254 Driftsomkostninger -630-21 Regulering til dagsværdi, netto 15.751 0 Bruttoresultat 20.109233 Adm. omkostninger mv. -4.602 -830 Resultat af primær drift 15.507-597 Finansielle poster -1.701 1.751 Resultat før skat 13.8061.155 Skat af årets resultat -2.3101.614 Årets resultat efter skat 11.4962.769 Årets resultat 2007 – dagsværdireguleringer Formandens beretning

9 Beløb i EUR 1.000 20072006 Nettoomsætning 4.988254 Driftsomkostninger -630-21 Regulering til dagsværdi, netto 15.751 0 Bruttoresultat 20.109233 Adm. omkostninger mv. -4.602 -830 Resultat af primær drift 15.507-597 Finansielle poster -1.701 1.751 Resultat før skat 13.8061.155 Skat af årets resultat -2.3101.614 Årets resultat efter skat 11.4962.769 Årets resultat 2007 – omkostninger Formandens beretning

10 Beløb i EUR 1.000 20072006 Nettoomsætning 4.988254 Driftsomkostninger -630-21 Regulering til dagsværdi, netto 15.751 0 Bruttoresultat 20.109233 Adm. omkostninger mv. -4.602 -830 Resultat af primær drift 15.507-597 Finansielle poster -1.701 1.751 Resultat før skat 13.8061.155 Skat af årets resultat -2.3101.614 Årets resultat efter skat 11.4962.769 Årets resultat 2007 – finansielle poster Formandens beretning

11 Beløb i EUR 1.000 20072006 Nettoomsætning 4.988254 Driftsomkostninger -630-21 Regulering til dagsværdi, netto 15.751 0 Bruttoresultat 20.109233 Adm. omkostninger mv. -4.602 -830 Resultat af primær drift 15.507-597 Finansielle poster -1.701 1.751 Resultat før skat 13.8061.155 Skat af årets resultat -2.3101.614 Årets resultat efter skat 11.4962.769 Årets resultat 2007 Formandens beretning

12 Beløb i EUR 1.000 20072006 Immaterielle aktiver 2.6023.266 Investeringsejendomme 164.40414.162 Øvrigt 1.92521.626 Langfristede aktiver i alt 168.93139.054 Kortfristede aktiver i alt 4.62512.216 Aktiver i alt 173.55651.270 Udvalgte balanceposter – aktiver Formandens beretning

13 Beløb i EUR 1.000 20072006 Egenkapital 51.60538.945 Langfristede gældsforpligtelser 117.3700 Kortfristede gældsforpligtelser 4.58112.325 Passiver i alt 173.556 51.270 Udvalgte balanceposter – passiver Formandens beretning

14 Fokus på tyske ejendomsinvesteringer Årets aktiviteter 2007 - indledning Formandens beretning

15 Årets aktiviteter 2007 - Ejendomsporteføljen Formandens beretning

16 Årets aktiviteter 2007 – Ejendomsporteføljen Formandens beretning

17 Etablering af koncept for ejendomsfonde Udskydelse Udvidelse af konceptet - club deals - strukturerede produkter Årets aktiviteter 2007 - Fund og asset management Formandens beretning

18 Erhvervsejendomme: - oms. i 2007 EUR 55 mia. Stort potentiale i Tyskland fortsat Købekraft pr. indbygger Områder med positiv udvikling Årets aktiviteter 2007 – Markedet Formandens beretning

19 Principper for corporate governance (www.victoriaproperties.dk)www.victoriaproperties.dk Vederlagspolitik (pkt. 6.D) Forslag til incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion (pkt.6.C) Øvrige medarbejdere (pkt. 6.E) Selskabsledelse Formandens beretning

20 Antal aktier total: 2.074.544 Omsætning 2007: DKK 22,7 mio. Antal handlede aktier: 58.279 styk Kursudvikling Formandens beretning

21 Udvidelse af strategien: - direkte investeringer i Tyskland - fonde - club deals/strukturerede produkter - DK – hvis gunstige muligheder opstår Investeringer i Tyskland: EUR 104 mio. Resultat: EUR 6-8 mio. Omsætning: EUR 11,7 mio. Fortegningsemission Kerneinvestorer garanterer DKK 150 mio. Forventninger 2008 Formandens beretning

22 Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for 2007 (pkt. 3) Overskudsdeling Formandens beretning

23 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse (pkt. 2) Tak for året, der gik Formandens beretning


Download ppt "v/Leif Jensen Formandens beretning Første hele år som ejendomsinvesteringsselskab EUR 150 mio. investeret i tyske ejendomme Organisation opbygget Fund."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google