Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Q2 2006/07 præsentation, 11. maj 2007 ved CEO, K. E. Birk og CFO, Anders Arvai.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Q2 2006/07 præsentation, 11. maj 2007 ved CEO, K. E. Birk og CFO, Anders Arvai."— Præsentationens transcript:

1 Q2 2006/07 præsentation, 11. maj 2007 ved CEO, K. E. Birk og CFO, Anders Arvai

2 (2) • Rapport for 2. kvartal 2006/07 • Forventninger til 2006/07 • Medarbejderaktieordning • Fokusområder i den kommende periode Agenda

3 (3) Økonomiske resultater Q2 og H1 2006/07 • Omsætning i Q2 på 194,7 mio. kr. mod 181,6 mio. kr. i Q2 05/06 – stigning på 7% (10% målt i lokal valuta). I H1 steg omsætningen 8% målt i lokal valuta fra 339,5 mio. kr. til 358,3 mio. kr. • Vækst i omsætningen på 11% inden for de strategiske forret- ningsområder i Q2 • Omsætning af nyere produkter udgjorde 25% af den samlede omsætning • EBIT blev i Q2 på 25,4 mio. kr. mod 21,7 mio. kr. i Q2 05/06 – stigning på 17%. I H1 steg EBIT med 15% fra 30,3 mio. kr. til 34,7 mio. kr. • Frit cash flow i H1 på minus 7,1 mio. kr. mod 15,5 mio. kr. i samme periode i 05/06 Note: Nyere produkter er produkter lanceret efter 1/10 2003

4 (4) Omsætning •Vækst i Q2 på 7% i DKK og 10% i lokal valuta •Vækst i H1 på 8% målt i lokal valuta •En vækst på 11% målt i lokal valuta i Q2 inden for de strate- giske forretningsområder •Valutakursændringerne har påvirket omsætningen negativt i H1 med 7,8 mio. kr. i forhold til samme periode i 05/06 •Væksten i 2006/07 i lokal valuta forventes stadig at udgøre ca. 7%

5 (5) Omsætning pr. forretningsområde •Vækst på 11% i Q2 i omsætningen inden for de tre største forretnings- områder, målt i lokal valuta Vækst Q2H1 Respiratory Care12%8% Cardiology9%5% Neurology13%7% Training2%20% Immobilization og øvrige produkter2%7% Note: Vækstprocenter opgjort i lokal valuta

6 (6) Omsætning geografisk fordelt VækstQ2H1 Europa9%10% USA2%1% Resten af verden53%17% •Tilfredsstillende omsætningsvækst i Q2 på alle markeder i Europa •Omsætningsvækst på 2% i USA hvilket er utilfredsstillende. Lav vækst skyldes lavere salg til OEM-kunder og til militæret samt prispres på Respiratory Care- produkter. Note: Vækstprocenter opgjort i lokal valuta

7 (7) Resultat af primær drift (EBIT) •Stigningen i EBIT i Q2 med 17% til 25,4 mio. kr. i forhold til Q2 05/06 skyldes højere omkostningseffektivitet samt at Q2 05/06 var påvirket af andre driftsudgifter på 1,5 mio. kr. - tab ved salg af ejendom. •EBIT-margin i Q2 på 13,1% mod 11,9% i Q2 05/06. EBIT- margin i H1 06/07 på 9,7% mod 8,9% i H1 05/06

8 (8) Cash flow • Cash flow fra driften i H1 reduceret med 16 mio. kr. til 24 mio. kr. • Frit cash flow blev i H1 minus 7,1 mio. kr. mod 15,5 mio. kr. i H1 05/06 • Øget pengebinding i driftsaktiviteter og øgede investeringer • Den øgede pengebinding skyldes øgede tilgodehavender fra salg, grundet høj omsætning i marts, øget pengebinding i lagre samt faldende leverandørgæld, hvilket skyldes periodeforskydninger • Stigningen i investeringer skyldes væsentligst oprettelse af eget salgsselskab i Holland (overtagelse af den tidligere distributør på dette marked)

9 (9) Væsentlige aktiviteter i Q2 • Ændret salgsfokus i USA inden for Respiratory Care og Neurology med vægt på direkte salg til hospitaler og GPO'er • Ændret salgsfokus i UK således størstedelen af sælgerne koncentrerer sig om Respiratory Care og Cardiology, mens den øvrige del koncentrerer sig om de 3 øvrige forretningsområder • Som et led i implementeringen af Supply Chain-strategien er der sket en forbedring af indkøb, hvilket forventes at medføre omkostnings- besparelser fremover • Gennemførsel af automatiseringsprojekter i produktionsenheden i Ølstykke, der producerer elektroder til forretningsområdet Cardiology • Implementering af samme ERP-system i produktionsenheden i Kina som i de danske produktionsenheder – forløber planmæssigt • Tilbudt medarbejderaktieordning

10 (10) Nye produkter • Der er vækst i antallet af anæstesier lagt med larynx-masker • I slutningen af Q2 er lanceret et nyt produkt inden for Respiratory Care – en fleksibel larynx- maske, AuraFlex, til hals-, næse- og øreoperationer (ENT) • ENT operationer udgør et stort markeds- potentiale – 10% af det samlede antal anæstesier lagt med larynx-masker • AuraFlex er blevet meget positivt modtaget, og produktet styrker Ambus profil over for anæstesilægerne, der udgør en nøgle- kundegruppe

11 (11) Nye produkter • I Q2 udgjorde omsætningen af nyere produkter 25% af den samlede omsætning • Der vil i den resterende del af 06/07 blive lanceret flere nye produkter inden for Respiratory Care • Der vil i den resterende del af 06/07 blive lanceret forbedringer af flere af de eksisterende produkter inden for Neurology

12 (12) • Rapport for 2. kvartal 2006/07 • Forventninger til 2006/07 • Medarbejderaktieordning • Fokusområder i den kommende periode Agenda

13 (13) • Ambu´s forventninger er uændrede bortset fra effekten af udviklingen i USD • Omsætning i niveauet 750 mio. kr., svarende til en vækst på 7% målt i lokalvaluta • EBIT-margin i niveauet 13%, svarende til ca. 97 mio. kr. før regulering for engangseffekten af den tilbudte medarbejderaktieordning • Frit cash flow i niveauet 60 mio. kr. • ROIC på ca. 11% • Ovenstående forventninger er baseret på en gennemsnitlig USD kurs på 550 i resten af 2006/07 • Lønsomhed har første prioritet Forventninger til 2006/07

14 (14) • Rapport for 2. kvartal 2006/07 • Forventninger til 2006/07 • Medarbejderaktieordning • Fokusområder i den kommende periode Agenda

15 (15) Medarbejderaktieordning 2007 • Bestyrelsen besluttede i marts 2007 at udnytte bemyndigelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt 200.000 B-aktier a 10 kr. ved udstedelse af medarbejderaktier • Efter nærmere fastsatte vilkår kunne medarbejderne i perioden 16.-20. april 2007 tegne aktier til en kurs på 55 kr. pr. aktie • Det forventes, at medarbejderne vil tegne ca. 90.000 B-aktier • Fondsbørsmeddelelse om det endelige forløb af medarbejderaktie- emissionen og den regnskabsmæssige effekt vil blive givet efter udløbet af betalingsfristen den 31. maj 2007 • Ved tegning af ca. 90.000 aktier vil den resultatmæssige engangseffekt være en reduktion af EBIT med ca. 5 mio. kr. i 2006/07

16 (16) • Rapport for 2. kvartal 2006/07 • Forventninger til 2006/07 • Medarbejderaktieordning • Fokusområder i den kommende periode Agenda

17 (17) Fokusområder i den kommende periode • Fokusering af salgsaktiviteterne ud fra analyser af kundesammen- sætning i USA • Den største del af sælgerne i UK fokuserer på Respiratory Care og Cardiology og resten på de øvrige 3 forretningsområder • Lancering af nye og forbedrede produkter • Fortsat effektivisering af produktionen • Fokus på reduktion af styk- og øvrige omkostninger gennem forbedret indkøb af råvarer og indirekte varer • Implementering af ERP-system i den kinesiske produktionsenhed • Fokusering på reduktion af pengebindingen i driftskapital • Overveje mulighederne for akkvisitioner

18 (18)


Download ppt "Q2 2006/07 præsentation, 11. maj 2007 ved CEO, K. E. Birk og CFO, Anders Arvai."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google