Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LAG Silkeborg Generalforsamling 28. april 2009. www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Dagsorden •Valg af dirigent •Forelæggelse af bestyrelsens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LAG Silkeborg Generalforsamling 28. april 2009. www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Dagsorden •Valg af dirigent •Forelæggelse af bestyrelsens."— Præsentationens transcript:

1 LAG Silkeborg Generalforsamling 28. april 2009

2 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Dagsorden •Valg af dirigent •Forelæggelse af bestyrelsens beretning om LAG Silkeborg virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf. •Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance. •Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2009 og 2010 samt beslutning om godkendelse heraf. •Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse –Forslag om vedtægtsændringer iht. ændret bekendtgørelse m.m. •Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand •Valg af 2 suppleanter •Valg af revisor •Eventuelt

3 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Forelæggelse af bestyrelsens beretning om LAG Silkeborg virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

4 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

5 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Resultatopgørelse 31.03-31.12.2008

6 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Note 2 – Andre eksterne omkostninger Lønudgifter148.828 kr. Information – annoncering, pjecer m.m. 4.985 kr. Kontorudstyr, kontorartikler til sekretariat 110 kr. Rejse- og mødeudgifter 14.285 kr. Kompetenceudvikling, kurser m.m. 0 kr. Øvrige omkostninger (revisor m.m.) 10.000 kr. Total178,208 kr.

7 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Balance pr. 31.12.2008 - Aktiver

8 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Balance pr. 31.12.2008 - Passiver

9 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2009 og 2010 samt beslutning om godkendelse heraf.

10 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Drifts- og likviditetsbudget 2009 & 2010

11 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Tilskud til projekter 2009 & 2010

12 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse Forslag om vedtægtsændringer iht. ændret bekendtgørelse m.m.

13 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 § 9 stk. 1 - Bestyrelsens sammensætning

14 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 § 13 Den daglige ledelse

15 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 § 16 Revision

16 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 suppleanter

17 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Aktuelle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Lone Hedegård, FormandGothenborg (på valg) Kirsten Kruckow, NæstformandSøhøjlandets Landboforening (på valg) Britta Bang*Region Midtjylland E. Verner LarsenVoel Lokalråd / Silkeborg Læplantning Laug Henrik Højgaard ChristensenVirksomheden GrønService Ivan Greve *Silkeborg Kommune Jeanette LynelFunder (på valg) Lone RosenkvistDN, Familielandbruget i Silkeborg Nikolaj BensenDN / Økologisk Landsforening Suppleanter: Niels Peter Dalsgaard JensenDansk Skovforening / SLS A/S (på valg) Jørgen S. Rask *Silkeborg Kommune * Udpeget

18 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Kandidater til bestyrelsen og suppleantposter Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Kandidater til bestyrelsen: Lone HedegårdGothenborg Kirsten KruckowSøhøjlandets Landboforening Jeanette Lynel Funder Kandidater til suppleantposterne Karl Mørch JensenErhvervsrepræsentant, Silkeborg Mogens Steen HansenBorgerrepræsentant, Funder

19 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Valg af revisor

20 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Eventuelt

21 www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Dagsorden ekstraordinær generalforsamling •Valg af dirigent •Godkendelse af forslag om vedtægtsændringer. •Eventuelt


Download ppt "LAG Silkeborg Generalforsamling 28. april 2009. www.lag-silkeborg.dk Generalforsamling, 28. april 2009 Dagsorden •Valg af dirigent •Forelæggelse af bestyrelsens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google