Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Side 1 Generalforsamling Grenaa & Anholt Vandforsyning 25. marts 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Side 1 Generalforsamling Grenaa & Anholt Vandforsyning 25. marts 2010."— Præsentationens transcript:

1 Side 1 Generalforsamling Grenaa & Anholt Vandforsyning 25. marts 2010

2 Side 2 Dagsorden 1.Valg af dirigent. 2.Bestyrelsens beretning. 3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4.Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 5.Behandling af indkomne forslag. - Ingen indkomne forslag. 6.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er følgende medlemmer: - Valdemar Haumand (modtager genvalg). - Ibb Havmøller Vernersen (modtager genvalg). På valg er følgende suppleanter: - Anders Lisvad - Mogens Rasmussen 7.Valg af revisor. 8.Eventuelt.

3 Side 3 Bestyrelsens beretning - Udvikling i regnskabsåret. - Årets aktiviteter: *Bestyrelsens arbejde. * Lovgivning for vandforsyning. * Beskyttelse af drikkevandet. * Miljø og Vandforsyning. * Andre vandforsyninger. * DDGF og vandindvinding. * Beredskabsplan. * Afslutning. - Fremtiden.

4 Side 4 Regnskab Revisor Revision Øst. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revision Øst; Knud Kildal Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

5 Side 5 Regnskab, Samlet

6 Side 6 Regnskab, Samlet

7 Side 7 Regnskab, Grenaa

8 Side 8 Regnskab, Grenaa

9 Side 9 Regnskab, Anholt

10 Side 10 Regnskab, Anholt

11 Side 11 Benchmarking GAV

12 Side 12 Budget, Grenaa & Anholt

13 Side 13 Strategi for investering

14 Side 14 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg er følgende medlemmer: - Valdemar Haumand (modtager genvalg). - Ibb Havmøller Vernersen (modtager genvalg). På valg er følgende suppleanter: - Anders Lisvad - Mogens Rasmussen

15 Side 15 Valg af revisor GAV´s bestyrelse foreslår: Revision Øst Statsautoriseret revisorinteressentskab Storegade 1 8500 Grenaa


Download ppt "Side 1 Generalforsamling Grenaa & Anholt Vandforsyning 25. marts 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google