Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tidsplan for eksamen 40s umd

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tidsplan for eksamen 40s umd"— Præsentationens transcript:

1 Tidsplan for eksamen 40s umd
UGE 36- orientering om liniefagseksamen ved Helge   UGE 38 - torsdag den 18. september 2014 senest kl De(n) studerende afleverer opgaven til liniefagsprøven elektronisk. Emnefelt: UMD Opgaven sendes til:   UGE 40 – mandag den 29. september – fredag den 3. oktober Eksamen i liniefagsprøven.

2 Liniefag Vejledning: Mandag 1. september 8.15 – 15.00 Helge
Onsdag 3. september 8.15 – Helge Mandag 8. september 8.15 – Helge Mandag 8. september – Grethe Onsdag 10. september 8.15 – Grethe Eksamen 29. september Helge 30. september Helge 1. oktober Helge

3 1. September 8.00 Mødetid i Klargøring til musik og drama i rundetårn for de nye studerende 8.15 De første går i rundetårn. Program. 10.10 Fællessang. Go morgen sol 10.15 Gratis morgenmad i kantinen. 10.45 – Fælles: Eksamen 12.30 – Vejledning individuelt/grupper Onsdag den 3. september vejledning 8.15 – 15.00

4 Prøvegrundlaget 1. Et skriftligt produkt 2. En praksis del 3. Et mundtligt oplæg 4. Drøftelse

5 1. Det skriftlige produkt
Den studerende udarbejder individuelt eller i gruppe (2-4 studerende) et skriftligt materiale med udgangspunkt i et godkendt emne. 1. studerende: max anslag (8 normalsider) 2-4 studerede: max anslag (12 normalsider) Det skriftlige produkt afleveres elektronisk datoen fremgår at eksamensplanen

6 2. Praktisk del Den studerende demonstrerer individuelt eller i gruppe (2-4 studerende) et UMD-produkt der fremvises og demonstreres således, at det dokumenterer færdigheder i pædagogiske aktiviteter inden for fagets fagområder - herunder: 1) Spil på guitar og/eller keyboardinstrument 2) Sang 3) Demonstration af drama- og teaterfaglige grundbegreber og metoder

7 2. Praktisk del Praksisdel 1 Foregår uden brugergruppe, hvor fokus er på den studerendes musiske og drama- og teaterfaglige kompetencer. 1 studerende: 5 min. praksis 2-4 studerende: 10 min. praksis Eller praksisdel 2 Foregår med en brugergruppe i praksis. Den studerende demonstrerer individuelt eller i gruppe et aktivt og pædagogisk forhold til udtryk, musik og drama sundhed, med en selvvalgt brugergruppe relateret til emnet for eksamenen. 1 studerende: 10 min. 2 studerende: 15 min. 3 studerende: 15 min. 4 studerende: 20 min.

8 3. Mundtligt oplæg Et mundtligt oplæg, hvor den/de studerende individuelt uddyber det skriftlige produkt og relaterer til den praktiske del af eksamen. I oplægget kan inddrages dokumentation i form af billeder, korte filmsekvenser eller andre produkter. 1 studerende: 10 min. 2 studerende: 10 min. 3 studerende: 15 min. 4 studerende: 15 min.

9 4. Drøftelse Faglig drøftelse med udgangspunkt i det skriftlige produkt, den praktiske eksamen og den studerendes oplæg. 1 studerende: 15 min min. til votering 2 studerende: 20 min min. til votering 3 studerende: 20 min min. til votering 4 studerende: 25 min min. til votering

10 Ang. gruppe- og emnevalg
Hvis den studerende vælger gruppeformen omfatter det hele prøven Den/ de studerendes emnevalg skal godkendes af liniefagsunderviseren. Lokale Studiekontoret varetager al reservation af lokaler til prøven.

11 Bedømmelse Den studerende bedømmes ud fra en samlet vurdering af delene: Det skriftlige produkt, praksisdel 1 eller 2, det mundtlige oplæg og drøftelsen De(n) studerende bedømmes ud fra BEK nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse, 7-trins-skalaen.

12 Vurderingsgrundlag Vurderingsgrundlaget er de faglige kompetencemål for faget ifølge BEK. Det er en helhedsvurdering af det skriftlige produkt, praksisdelene samt den studerendes mundtlige præstationer og det materiale, som har været anvendt under prøven.

13 1. Signalement Faget bidrager til uddannelsens mål ved at kvalificere til pædagogisk arbejde med musik, drama og andre udtryksformer. Faget retter sig mod fremme af den enkeltes glæde ved at udtrykke sig. Faget har fokus på evnen til at udtrykke sig og på æstetiske erfarings- og erkendelsesprocesser inden for musik, drama og lignende udtryksformer. Faget indgår som en integreret del af den uddannedes arbejde med pædagogiske problemstillinger.

14 2. Faglige kompetencemål
Målet er, at den færdiguddannede kan a) anvende og udvikle æstetisk skabende processer med musik, drama og andre udtryksformer, b) tilrettelægge forløb under hensyn til varierende forudsætninger, c) inspirere og motivere til brug af musikalske, dramatiske og andre udtryksformer, d) vurdere og perspektivere fagets pædagogiske og samfundsmæssige betydning, e) begrunde og udfolde fagets pædagogiske, oplevelsesmæssige og kulturelle potentialer og f) forstå skabende processers betydning for menneskets udvikling og livsmuligheder.

15 3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder
a) Leg, kultur, æstetik og kunst. b) Musik, drama og teater i pædagogisk perspektiv. c) Brug og betydning af forskellige udtryksformer, individuelt, socialt, kulturelt og samfundsmæssigt. d) Udtryksformernes sanselige, følelsesmæssige, kropslige og intellektuelle aspekter. e) Brug og betydning af fagets materialer, instrumenter og teknikker.


Download ppt "Tidsplan for eksamen 40s umd"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google