Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

0.-6. årg., Haderslevreformen og Folkeskolereformen Juni 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "0.-6. årg., Haderslevreformen og Folkeskolereformen Juni 2014"— Præsentationens transcript:

1 0.-6. årg., Haderslevreformen og Folkeskolereformen Juni 2014
Skoleåret 0.-6. årg., Haderslevreformen og Folkeskolereformen Juni 2014

2 Tre klare mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3.Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

3 Tre klare mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. (Gode – nye kategorier i nationale test, har Gram Skole deltaget i med 4. b i år) Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Eleverne skal på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse.

4 Tre klare mål 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Målsætning med reformen, at alle elever forlader skolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.

5 Tre klare mål 3.Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges. Der udvikles klare og obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden. Skal være grundlag for kommuner og skolers systematiske og målrettede arbejde.

6 Struktur Undervisning En varieret, spændende og motiverende skoledag

7 Skoleåret 2014-2015 på Gram Skole: Mandag: 8-14 Tirsdag: 8-14 (13)
Struktur for årg. 30(28) timer for 0. til 3. klasse. Skoleåret på Gram Skole: Mandag: 8-14 Tirsdag: 8-14 (13) Onsdag: 8-14 Torsdag: 8-14 (13) Fredag: 8-14 Engelsk: Nyt fag fra 1. kl. Mulighed: Pæd. tilsyn (SFO) ved fravalg af Faglig fordybelse og Lektiehjælp

8 Struktur for årg. 33(30) timer for 4. til 6. klasse. Skoleåret på Gram Skole: Mandag: 8-15 (14) Tirsdag: 8-15 (14) Onsdag: 8-14 Torsdag: 8-15 (14) Fredag: 8-14 Håndværk og design: Nyt fag fra 4.kl. Tysk: Nyt fag fra 5. kl.

9 Undervisning Fagopdelt undervisning Fagene vi kender – dansk, matematik, engelsk, historie m.m. Understøttende undervisning Faglig fordybelse og lektier Bevægelse Timeløse fag Læsebånd Og andet

10 Haderslevreformen: Læring i universer. Fælles retning – lokal udvikling Fælles retning for skolerne i Haderslev Kommune Forskelle, men fremadskridende udvikling Børneunivers Juniorunivers Ungeunivers

11 Børneunivers I børneuniverset i Haderslev har vi særligt fokus på:
Hyppig opfølgning Opbrydning af traditionelt skema Etablering af den åbne og fleksible skole

12 Juniorunivers I Junioruniverset i Haderslev har vi særligt fokus på:
Forskellige læringsmiljøer – den åbne skole Inddragelse og aktivt brug af kulturpakker Indarbejdelse af et internationalt perspektiv En kultur, hvor ikke-boglige fag har samme status som boglige fag

13 Skolebestyrelsen på Gram Skole har valgt følgende 3 fokusområder:
Fleksibelt skema og holddeling (Princip vedtaget 18.6., se Skoleporten) Bevægelse i undervisningen Faglighed

14 Fleksibelt skema 36 ugers grundskema 4 faguger
Lektioner af 50 min. Moduler vægtes - tid til faglig fordybelse Parallellægning af fagene på årgange og evt. i universer. Understøttende undervisning i forbindelse med fagene

15 Bevægelse i undervisningen
Har været fokuspunkt i dette skoleår – videreudvikles der på i skoleåret Nye ideer: Motionsbånd Opgaveløb Udefrikvarterer for ALLE Udearbejdspladser Bevægelsesaktiviteter i timerne

16 Faglighed Skolebestyrelsen udarbejder mål for dette element i skoleåret Nye ideer: Læsebånd Også faglig læsning Holddeling - niveau (i perioder i visse fag) - køn - kompetencer - læringsstile Synliggøre mål Inddrager IT

17 Elementer, vi fremadrettet skal se på:
Målsætning og hyppig opfølgning Talent Internationale dimension Forældreinvolvering Klasselærer - Mentor Sammenhænge Den åbne skole Organisering af elever

18 Og det hele skal ikke være klar august 2014…….

19 Vigtig information til forældrene:
Forældresamtaler om eftermiddagen Tirsdag og torsdag i november og marts Forældremøde (et årligt) fra 17-19 Lærernes arbejdstid på Gram Skole Mandag: Tirsdag: 7.40 – Onsdag: 7.40 – Torsdag: 7.40 – Fredag: 7.40 – 15.10 Hovedlærere omkring en årgang meldes ud over intra i denne og næste uge.


Download ppt "0.-6. årg., Haderslevreformen og Folkeskolereformen Juni 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google