Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Information om folkeskolereformen mandag den 28

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Information om folkeskolereformen mandag den 28"— Præsentationens transcript:

1 Information om folkeskolereformen mandag den 28
Information om folkeskolereformen mandag den 28. april 2014 indskolingen

2 Folkeskolereformens mål
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Reformens indhold

4 MusikTalent Tørring Mulighed i Folkeskolereformen
Politisk beslutning – en del af Hedensted Kommunes branding strategi 15 ansøgere – 14 optaget Kick-Off den 1. juni Deltager i ”Sommerfestival” 3. juni kl Tiden til ekstra musik foregår i den understøttende undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse og en del af valgfagsundervisningen 2 musiktimer i børnehaveklassen Instrumentpræsentation i 3. klasse

5 Understøttende undervisning
36. Efter § 16 indsættes: »§ 16 a. Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke eleverne læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning.

6 Lektiehjælp og faglig fordybelse 2 klokketimer om ugen i indskolingen
Lektiehjælp og faglig fordybelse – en del af den understøttende undervisning Skal placeres i ydertimer og frivillig at deltage i – forældrene beslutter Frivillig ordning frem til næste folketingsvalg Vi tilbyder – beslutter i skolebestyrelsen: 1. Hjælp til lektier jf. skolens lektiepolitik 2. Faglig fordybelse f.eks. spotkurser indenfor fagene, arbejde med fagene på en anden måde, socialt fokus mm. Månedsprogram lægges på intra. Forældre tilmelder sit barn pkt. 1 og/eller pkt. 2 en måned af gangen. Hvis ikke ens barn er tilmeldt lektiehjælp pkt. 1 er det et forældreansvar at sørge for lektierne hjemme jf. skolens lektiepolitik.

7 Hvor langt er vi på vores skole?
Skoledagens organisering Hvordan arbejder vi med inddragelse af forældre, elever og personale? Forældremøder næste år - SB Skole/hjem samtaler næste år - SB Lejrskoler næste år – SB Timefordelingsplan - SB Samarbejdet med det omliggende samfund – møde i maj

8 EKSEMPEL på skoledagens organisering i børnehaveklassen

9 Ændringer i indholdet i børnehaveklassen
NU FREMTIDEN Helhedsskoletænkning – blanding af faglige aktiviteter og leg 1 musiktime 2 musiktimer Indlagte fysiske aktiviteter Flere indlagte fysiske aktiviteter Fagligt indhold for børnehaveklassen omsættes i dag til mål for den enkelte elev Samme faglige indhold omsættes fremover til læringsmål Helhedsskoletimer Understøttende lektioner 4-6 og 30 min. hver dag om morgenen – særligt matematik og dansk tilgodeses Evt. lektier klares hjemme Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse i 2 klokketimer i ugen

10 EKSEMPEL på skoledagens organisering i 1. klasse

11 Ændringer i timetallet mm. i 1. klasse
NU FREMTIDEN Dansk 11 lektioner Matematik 6 lektioner Matematik 5 lektioner Kristendom 1 lektioner Kristendom 1 lektion Natur/teknik 4 lektioner Natur/teknik 2 lektioner Engelsk 0 lektioner Engelsk 1 lektion Idræt 2 lektioner Musik 2 lektioner Klassens tid 1 lektion Understøttende tid 1 lektion Billedkunst 2 lektioner Billedkunst 1 lektion Løb og læs – i dag tages det fra alle timer Understøttende tid 30 min. hver dag – særligt matematik og dansk samt timeløse fag Lektier klares hjemme – jf. skolens lektiepolitik Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse 2 klokketimer

12 EKSEMPEL på skoledagens organisering i 2. klasse

13 Ændringer i timetallet mm. i 2. klasse
NU FREMTIDEN Dansk 11 lektioner Dansk 10 lektioner Matematik 6 lektioner Matematik 5 lektioner Kristendom 1 lektioner Kristendom 1 lektion Natur/teknik 4 lektioner Natur/teknik 2 lektioner Engelsk 0 lektioner Engelsk 1 lektion Idræt 2 lektioner Musik 2 lektioner Klassens tid 1 lektion Understøttende tid 1 lektion Billedkunst 2 lektioner Billedkunst 2 lektion Løb og læs – i dag tages det fra alle timer Understøttende tid 30 min. hver dag – særligt matematik og dansk samt timeløse fag Lektier klares hjemme – jf. skolens lektiepolitik Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse 2 klokketimer

14 EKSEMPEL på skoledagens organisering i 3. klasse

15 Ændringer i timetallet mm. i 3. klasse
NU FRETIDEN Dansk 10 lektioner Dansk 9 lektioner Matematik 5 lektioner Kristendom, historie 1 lektion hver Natur/teknik 2 lektioner Engelsk 2 lektioner Engelsk 2 lektion Idræt, musik, billedkunst 2 lektioner hver Svømning 1 lektion Klassens tid 1 lektion Understøttende tid - morgen Løb og læs – i dag tages det fra alle timer Understøttende tid 30 min. hver dag – særligt matematik og dansk samt timeløse fag Lektier klares hjemme – jf. skolens lektiepolitik Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse 2 klokketimer

16 SFO Åbningstider: mandag-torsdag 6.00-8.30 og 14.40-17.00
fredag Læring skal være mere synligt – også i SFO Aktiviteter udover normal åbningstid nogle gange om året Pædagoger vil stadigvæk koble skoledagen og SFO-dagen sammen – fortsat rød tråd

17 Videre forløb i foråret 2014
Information fra Hedensted Kommune den 5. maj Uddybende information på forældreintra om Tørring Skoles udmøntning af reformen i maj og juni Skolebestyrelsen arbejder videre med timefordelingsplan, skole-hjem samarbejde (samtaler og møder), lejrskole mm. Information til alle elever i uge 20 samt inddragelse af elevrådet på udvalgte områder Personale og ledelse arbejder videre med læringsmål mm. Skoleåret – læringsmål, elevplaner revideres – og så skal vi samle masser af erfaring Dialog mellem forældre og ledelse i løbet af det kommende år – model kommer SPØRGSMÅL 


Download ppt "Information om folkeskolereformen mandag den 28"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google