Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Høringsudkast VisitNordsjælland Strategi ”Mere for flere” 2011 – 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Høringsudkast VisitNordsjælland Strategi ”Mere for flere” 2011 – 2013"— Præsentationens transcript:

1 Høringsudkast VisitNordsjælland Strategi ”Mere for flere” 2011 – 2013
Januar 2011 Høringsudkast Spørgsmål, input og kommentarer er meget velkomne Deadline herfor er den 17. februar 2011 på mail til VisitNordsjællands bestyrelse drøfter alle høringssvar den 22. februar 2011

2 Høringsudkast Indholdsfortegnelse
Indledning…………………………………………………………………………………Side 3 Det strategiske fundament…………………………………………………………… Mission Vision Værdier Drømmen Det strategiske hus VisitNordsjællands virke……………………………………………………………… Målgrupper Rolle og værdiskabelse Konkurrenter SWOT analyse Strategien ………………………………………………………………… Strategien i hovedtræk Indsatsområderne VisitNordsjællands strategiske rejse Organisationsudvikling Strategi og ressourceanvendelse EU vækstprojekternes afgørende bidrag Ledelsessammenhængen VisitNordsjællands strategikort………………………………………………… Økonomi……………………………………………………………………………………… Turismens potentiale i Nordsjælland …………………………………… Turismens national økonomiske nøgletal

3 Høringsudkast Indledning
Vi har hermed fornøjelsen at præsentere høringsudkastet til VisitNordsjællands første, egentlige strategiplan. Strategien bygger bl.a. på: VisitNordsjællands implementeringsplan for helårsturismen 2009 – 2015, mange input og kommentarer fra Turismekonferencen den 1. juni 2010 på Esrum Kloster, Wonderful Copenhagens og VisitNordsjællands EU vækstprojektansøgning 2010 og en lang række offentlige og private parteres forventninger, input og kommentarer i det første hele driftår Strategiplanen indeholder en rammestrategi, der med afsæt i en beskrivelse af organisationens strategiske fundament og virke angiver hovedtrækkene i den turismemæssige udvikling, som VisitNordsjælland vil stå i spidsen for i de kommende tre år. Strategien baseres på såvel driftsorganisationen VisitNordsjælland som projektsekretariatet for EU vækstprojektet for Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland. Strategien kaldes sammenfattende ”Mere med Flere”, fordi strategien helt overordnet skal medvirke til, at turisterhvervet i Nordsjælland udvikler og tilbyder nye oplevelsesmuligheder på en lettere tilgængelig måde for flere gæster – og derigennem skaber større omsætning og flere arbejdspladser på destinationen. Ingen strategi er så god, at den implementerer sig selv. Derfor ser vi frem til, med den godkendte strategi som arbejdsværktøj og ramme for vores arbejde, i de kommende tre år, at koncentrere vores energi og ressourcer om at indfri de ambitioner, målsætninger og forventninger, denne strategiplan lægger op til. VisitNordsjællands bestyrelse, repræsentantskab, følgegruppe, direktion og medarbejdere Peter Rømer-Hansen, formand Dorte Kiilerich, direktør

4 Høringsudkast Vision Mission
”Vi vil udvikle Kongernes Nordsjælland til en af Skandinaviens mest attraktive og bookbare oplevelsesdestinationer.” ” Sammen med vores partnere tilbyder vi bookbare og unikke oplevelsestilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring.” Mission

5 ”Partnerorienterede”
Høringsudkast VÆRDIER Forslaget på næste side bygger på den tanke, at vi skal definere de vigtigste kendetegn i forhold til VisitNordsjælland og vores primære interessenter. Med andre ord: De ”oplever værdi”, som er relevant og vigtig for dem. Værdien beskriver, hvordan vi gerne vil opfattes af dem: GÆSTER ”Imødekommende” TURISTERHVERVET ”Partnerorienterede” KOMMUNER ”Nyskabende” MEDARBEJDERE ”Engagerede”

6 ”Partnerorienterede”
Høringsudkast VÆRDIER TURISTERHVERVET ”Partnerorienterede” Vi fremmer samarbejdet Vi arbejder på tværs Vi styrker værtsrollen Vi skaber synlighed Vi fremmer oplevelsesværdien GÆSTER ”Imødekommende” Vi er let tilgængelige Vi lytter til gæsterne Vi styrker værtsrollen Vi skaber høj oplevelsesværdi KOMMUNER ”Nyskabende” Vi tager initiativer Vi skaber omsætning Vi skaber arbejdspladser Vi arbejder på tværs Vi styrker helårsturismen MEDARBEJDERE ”Engagerede” Vi er proaktive Vi tager ansvar Vi er iværksættere Vi er samarbejdende

7 ”Kongernes Nordsjælland – kendt af mange - foretrukken af livsnydere”
Høringsudkast Drømmen ”Kongernes Nordsjælland – kendt af mange - foretrukken af livsnydere”

8 Høringsudkast Det strategiske hus ”MERE FOR FLERE”
DRØMMEN ”Kongernes Nordsjælland – kendt af mange - foretrukken af livsnydere” Det strategiske hus VISIONEN ”Vi vil udvikle Kongernes Nordsjælland til en af Skandinaviens mest attraktive og bookbare oplevelsesdestinationer” ”MERE FOR FLERE” STRATEGIEN DE STRATEGISKE SØJLER/TEMAER OPLEVELSES PROFIL MARKEDSFØRINGS PLATFORM MODTAGELSE VÆRDIER Partnerorienterede, imødekommende, nyskabende, engagerede ” Sammen med vores partnere tilbyder vi bookbare og unikke oplevelsestilbud, der øger livskvaliteten og livsglæden hos vores gæster fra Danmark og landene omkring.” MISSIONEN Høringsudkast

9 Høringsudkast Målgrupper Prioriterede målgrupper og interessenter:
Hvem arbejder vi for: FERIE- OG ERHVERVS TURISTERNE Hvem arbejder vi sammen med: TURIST-ERHVERVET Hvem arbejder vi på vegne af: PARTNER KOMMUNERNE

10 Værdiskabelsen i hovedtræk
Høringsudkast Værdiskabelsen i hovedtræk VISITNORDSJÆLLANDS ROLLE OG VÆRDISKABELSE I FORHOLD TIL: ØgØ Øge tilfredsheden under besøget Øge loyaliteten til Nordsjælland Øge oplevelsernes synlighed Øge oplevelsernes bookbarhed GÆSTERNE Skabe vækst i omsætningen Skabe synlighed og bookbarhed Styrke netværk og samarbejde på tværs TURIST-ERHVERVET Styrke deres omdømme Skabe vækst i beskæftigelsen Skabe vækst i omsætningen hos erhvervet Styrke samarbejde på tværs KOMMUNERNE

11 Høringsudkast ”Konkurrenter” I Danmark
Andre attraktioner vælges pga synlighed, service, kvalitet, tilgængelighed, professionalisme mv. Udenfor Danmark Attraktioner i nabolande vælges pga særlige oplevelsesmuligheder, synlighed, priser m.v. I Danmark Andre destinationer vælges pga særlige oplevelses-muligheder, eks. vandland, forlystelsespark Udenfor Danmark Nabolande vælges pga særlige oplevelses-muligheder, synlighed, service, priser m.v. Leisure-oplevelser sker som ”passive aktiviteter” eks. biobesøg, computer-spil m.v. Erhvervs-oplevelser sker gennem videokonferencer og telefonmøder ”Ubevidst fravalg” Kongerne Nordsjælland besøges ikke fordi turisterne ikke er klar over oplevelsesmulighederne Utydelig profil Nordsjælland er kendt, men ikke kendt for noget specielt – derfor manglende tilvalg

12 Høringsudkast SWOT analyse STYRKER SVAGHEDER MULIGHEDER TRUSLER
Internationale kendte produkter/oplevelser Naturen Kulturen Kunsten Beliggenhed – nærheden til København og Helsingborg Lokale ildsjæle Stærke traditioner Nordsjællands gode omdømme Generel god kvalitet på overnatning EU vækstprojektets økonomi og ressourcer SVAGHEDER Ikke et indarbejdet fælles destinations brand Svage traditioner for tværkommunalt samarbejde Dårligt udnyttet sæson kapacitet Synlighed Elektronisk markedsføring Elektronisk informationshåndtering Tælles mål og strategi Tematiseret oplevelsesudvikling Samarbejde på tværs af oplevelsesøkonomien MULIGHEDER Forandringer i verden med fokus på livskvalitet Fokus på Nordsjællands styrker og værdier Ny teknologi er mere effektiv Flere og mindre møder Flere og kortere ferier Fokus på korte rejseafstande Nationalpark Kongernes Nordsjælland TRUSLER Den økonomiske stagnation/udvikling Virksomhederne er lidt tilbageholdende Bestillingshorisonten bliver kortere Andre destinationer er i hastig udvikling Kursudviklingen Moms og prisniveau Prispres Politisk geografisk fokus frem for tematiseret oplevelsesfokus

13 Strategien i hovedtræk
Høringsudkast Strategien i hovedtræk VisitNordsjællands strategi 2011 – 2013 bygger på følgende tre, overordnede indsatsområder: Indsats 1 Indsats 2 Indsats 3 OPLEVELSES- PROFIL MODTAGER APPARAT MARKEDSFØRINGS- PLATFORM ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN Opgaven: Det handler om at udvikle destinationens oplevelsesprodukter: ”Flere varer på hylderne” Opgaven: Det handler om at styrke værtskabet på hele destinationen og i alle led: ”Mere for gæsterne” Opgaven: Det handler om at skabe synlig og positiv markedsføring for bookbare oplevelser: ”Flere gæster i butikken”

14 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen
Høringsudkast Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Baggrunden og udfordringen: Nordsjælland har i dag ikke en klar oplevelsesprofil i markedet. Der findes masser af attraktive produkter og oplevelser, men de er ikke samlet i tematiserede, let tilgængelige on- og offline bookbare tilbud i VisitNordsjællands regi. Det kræver derfor som gæst et stort arbejde på egen hånd at sammensætte et oplevelsesprogram, hvor oplevelserne tillige skal bookes enkeltvis. Dette er en god del af forklaringen på, at området i en årrække har udviklet sig langsommere end resten af Danmark. Et væsentligt problem er, at Nordsjællands turismeprodukter udvikles, præsenteres og markedsføres spredt og ustruktureret, fordi der ganske enkelt ikke har været tradition for samarbejde mellem områdets aktører, udbydere og kommuner. Produktudbuddet er derfor spinkelt og nogle steder nedslidt.

15 Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen
Høringsudkast Indsats 1: Udvikle oplevelsesprofilen Opgaven: Det handler om at øge attraktionskraften og udvikle destinationens turismeprodukter: ”Flere varer på hylderne”. Det skal ske gennem udvikling og strukturering af turismepakker, oplevelsesruter, attraktioner, events, konferencer, krydstogtprodukter og ferieprodukter mv. Aktiviteter og indsatser: Indsats 1 handler om at samle offentlige og private aktører om at udvikle en klar oplevelsesprofil for Nordsjælland. Dette indebærer en bedre strukturering af og tilgængelighed til Nordsjællands oplevelsesprodukt. Der skal med andre ord skabes produktpakker og oplevelsestemaer i form af netværk, oplevelser, produkter og services, der som konkrete ”oplevelsesruter” tydeligt kan markedsføres og sælges til turisterne. En oplevelsesrute er en række udbud inden for et givent område som fx gastronomi (kroophold, oplevelser i forbindelse med fødevareproduktion, restaurantbesøg, gårdbutik osv.). Andre eksempler er: kunst/kultur, natur, sport/velvære, møder/konferencer, krydstogt og ikke mindst aktiv ferie.

16 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet
Høringsudkast Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Baggrunden og udfordringen: Nordsjællands uklare oplevelsesprofil skyldes bl.a., at destinationen har et forholdsvis svagt og spredt modtageapparat med begrænsede ressourcer og uden et overordnet koncept. Modtageapparatet er usammenhængende, utidssvarende og bruger endnu ikke de teknologiske platforme og sociale medier, der er vigtige konkurrence- og serviceparametre for turisme- og oplevelseserhvervet i dag. Disse udfordringer for den digitale del af modtagerapparatet er kombineret med udfordringer for den fysiske del af modtagerapparatet: lav servicekompetence og et begrænset engagementet i værtskab på salgsstederne, blandt oplevelsesaktørerne osv. Medvirkende til Nordsjællands uklare oplevelsesprofil er også, at modtageapparatet indtil for nylig er blevet drevet af fire forskellige kommuner med begrænsede ressourcer. Derfor har modtagelsen af besøgende i Nordsjælland gennem mange år været sporadisk og uensartet, og megen af områdets modtageservice har været overladt til overnatningsstederne og hovedvejenes rastepladser. I dag lægger vi stor vægt på information til gæsterne og mindre vægt på at etablere og vedligeholde relationen med gæsterne og dermed muligheden for at øge deres forbrug. Det er helt galt. Der mangler stadig et overordnet og tidssvarende koncept som kombinerer og udvikler både det fysiske og virtuelle værtskab bedre. Det skal denne strategi bane vej for.

17 Indsats 2: Udvikle modtageapparatet
Høringsudkast Indsats 2: Udvikle modtageapparatet Opgaven: Det handler om at øge sammenhængskraften og styrke værtskabet på destinationen: ”Tættere på gæsterne”. Det skal ske gennem opgradering og udvikling af det nordsjællandske modtageapparat gennem satsninger på fysisk og digitalt værtskab. Ved i endnu højere grad at kunne leve op til gæsterne forventninger kan VisitNordsjælland medvirke til at øge tilstrømningen af både danske og udenlandske gæster og både nye og tilbagevendende gæster. Aktiviteter og indsatser: I indsats 2 skal der udvikles et tidssvarende og fremtidssikret modtageapparat i Nordsjælland; det være sig fysisk på selve destinationen, på Internettet og på mobiltelefonen. Der er således behov for at udvikle et mere ensartet og integreret modtageapparat, der, allerede før gæsterne besøger Nordsjælland fysisk, kan byde dem velkommen og tage hånd om dem digitalt. Destinationsprojektet imødekommer fremtidens efterspørgsel på værtskab gennem tre indsatser: Uddannelse og engagering af turismeerhvervenes frontpersonel i ”aktivt værtskab” Udvikling af et tidssvarende digitalt og teknologisk formidlings- og modtageapparat, der håndterer og servicerer turisten før, under og efter besøget

18 Indsats 3: Udvikle markedsførings- platformen
Høringsudkast Indsats 3: Udvikle markedsførings platformen Baggrunden og udfordringen: Nordsjællands turismemarkedsføring fremstod indtil 2010 som forholdsvis ukoordineret og ineffektiv. Det skyldes primært, at turismemarkedsføringen overvejende har været struktureret efter kommunegrænser. Der er behov for en hel del nyudvikling af markedsføringen – herunder at tilrettelægge markeds-føringsaktiviteterne efter nye temaer og oplevelsesruter, som dels går på tværs af områdets kommuner og dels tager direkte sigte på de interesser og motiver, som bæres af fremtidens turister. Den strategiske målrettethed skal kombineres med en grundlæggende udvikling af en markeds-føringsplatform baseret på de seneste online-teknologier og sociale medier.

19 Indsats 3: Udvikle markedsførings- platformen
Høringsudkast Indsats 3: Udvikle markedsførings platformen Opgaven: Vi skal skabe synlighed for Nordsjælland og dermed placere destinationen på både det danske og nordeuropæiske verdenskort. Det handler om at øge gennemslagskraften og skabe sammenhæng i markedsføringen: ”Flere gæster i butikken”. Det skal ske gennem udvikling af en fremtidssikret og effektiv markedsføringsplatform for oplevelsesbranchen i Kongernes Nordsjælland. Der er behov for en mere opsøgende, individuel dialog med potentielle og loyale gæster med hensyn til tilbud om relevante, tilgængelige og bookbare oplevelser. Aktiviteter og indsatser: Aktiviteterne i indsats 3 skal skabe en markedsføringsplatform, som passer til Nordsjællands oplevelsesprodukt og markedsappel, og som samtidig supplerer hovedstadens internationale brand: ”Copenhagen Open” Nordsjælland skal opfattes og opleves som Kongernes Nordsjælland – Københavns grønne forhave. Det er her livet leves. Pulsen sættes ned og livskvaliteten op! Markedsføringsplatformen skal integreres i hovedstaden øvrige internationale markedsføring – her tænkes primært på Wonderful Copenhagens og VisitDenmark markedsføringsplatforme.

20 VisitNordsjællands strategiske rejse
Høringsudkast VisitNordsjællands strategiske rejse Fra Sammenlagte Fokus på geografi Fastholde gæster Turistinformation Spredte initiativer Forventningsskabelse Afventende Off-line baseret kommunikation Synlighedsskabelse Til: Sammenhængende Fokus på fælles oplevelsestemaer Tiltrække købestærke gæster Det gode værtskab Sammenhængende oplevelsesbranche Forventningsindfrielse Initiativtagende On- og off-line baseret kommunikation Værdiskabelse

21 Organisationsudvikling
Høringsudkast Organisationsudvikling I DAG FREMOVER BASIS/DRIFTS ORGANISATION PROJEKT ORGANISATION Som også laver mindre projekter Som også varetager driften Fokus: Turisme information Formål: Fastholde og tiltrække gæster gennem information om eksisterende muligheder Fokus: Destinations udvikling Formål: Fastholde og tiltrække købestærke gæster gennem nye, fælles initiativer der skaber vækst

22 Strategi og ressourceanvendelse
Høringsudkast Strategi og ressourceanvendelse Indsats 2 Indsats 3 Indsats 1 MODTAGER APPARAT MARKEDSFØRINGS- PLATFORM OPLEVELSES- PROFIL ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN RESSOURCE-ANVENDELSE: BASIS/DRIFTS ORGANI-SATION 0 – 5% 75%* 20-25% PROJEKT ORGANI-SATION 40% 20%** 40% *: Personlig information **: Teknologisk information, værtskabs uddannelse, kompetenceudvikling

23 Som også varetager driften
Høringsudkast EU vækstprojekternes afgørende bidrag til prioriteringer og målopfyldelse PROJEKT ORGANISATION Som også varetager driften Gennem udvikling og gennemførelse af en lang række tværkommunale aktiviteter, netværk, oplevelser og services af høj kvalitet, der samler og det nordsjællandske oplevelsesprodukt, og som kan kommunikeres klar og tydeligt fra en fælles og koordineret markedsføringsplatform. Målet er at bringe nye turismeprodukter og oplevelser til hovedstadsregionens primære målgrupper – de nære turismemarkeder.

24 Strategi og EU vækstprojekterne afgørende bidrag
Høringsudkast Strategi og EU vækstprojekterne afgørende bidrag Indsats 2 Indsats 3 Indsats 1 MODTAGER APPARAT MARKEDSFØRINGS- PLATFORM OPLEVELSES- PROFIL ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN Formålet med vækstprojektet ”Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland” er at udvikle og etablere oplevelsesspor, der skal realiserer Nordsjællands væsentlige og uforløste potentiale for at skabe vækst i helårsturisme og oplevelsesøkonomien i øvrigt. Dette potentiale skal realiseres ved at udvikle det nordsjællandske område til en egentlig destination. Det vil sige et samlet turistmål for en bred vifte af målgrupper.

25 Ledelsessammenhængen
Høringsudkast Ledelsessammenhængen VisitNordsjælland (drifts org.) Projektsekretariat EU-vækstprojekterne Repræsentantskabet Styregruppen: Formand Peter RH (Woco, VNS) Annette S (Gribskov) Gitte A (Fredensborg) Morten (Hillerød) Stella H (Helsingør) Bestyrelsen: Formand Peter RH Næstformand Anders H Stanna ØL, Jesper B, Klaus M, Szilvia, Anders MH Følgegruppen: Jørgen Selmer, Carsten Larsen, Thomas Thulstrup, Michael Fock, Louise Moos, Jesper Behrensdorff Stanna Øland, Randy Thybo, Finn Arvid, Tina Jørstian, Henrik Rørbæk, Mai Vedel, Jens Bjerregaard, Erik Als, Henrik Sønksen, Thomas Elong , Følgegruppen: Søren, Randi, Eva (Helsingør) Annette, Peter (Gribskov) Gitte, Martin (Fredensborg) Sara, Tommy (Hillerød) VisitNordsjælland sekretariatet: Projektdirektør Dorte, projektleder uddannelse, projektleder markedsføring, projektleder koncept- og netværk, presse/PR og webredaktør, koordinator, revision (Woco), analytiker (Woco), VNS drifts-organisationen, studenter VisitNordsjælland: Direktør Dorte, Tommy, Henrik, Karen, Mette, Sanne (deltid), xxx og xxxxxx (sæson) + sommerfugle

26 VisitNordsjællands strategikort – de strategiske fokusområder
Høringsudkast VisitNordsjællands strategikort – de strategiske fokusområder KOMMUNERNE - SAMFUNDSNYTTE SKABE ARBEJDSPLADSER SKABE MEROMSÆTNING EKSTERNT PERSPEKTIV INTERESSENTER GÆSTERNE PRIMÆRE VÆRDISKABELSE TURISTERHVERVET TILTRÆKKE GÆSTER STYRKE SAMARBEJDET YDELSER OG PRODUKTER TURIST INFORMATION MARKEDSFØRINGSPLATFORM OPLEVELSES UDVIKLING VISITNORDSJÆLLAND INTERNT PERSPEKTIV KOMPETENCER PROJEKT KOMPETENCER MARKEDSF. KOMPETENCER vV VÆRTSKABS KOMPETENCER

27 Budgetteret økonomi per år
Høringsudkast Budgetteret økonomi per år Indsats 2 Indsats 3 Indsats 1 MODTAGER APPARAT MARKEDSFØRINGS- PLATFORM OPLEVELSES- PROFIL ØGE GENNEMSLAGSKRAFTEN ØGE SAMMENHÆNGSKRAFTEN ØGE ATTRAKTIONSKRAFTEN Økonomi: Basis /drifts- organisationen inklusiv erhvervets med- finansiering kr. kr. kr. + + + EU vækst projekterne kr. kr. kr.

28 Turismens potentiale i Nordsjælland
Høringsudkast Turismens potentiale i Nordsjælland Nedenstående redegørelse for turismens potentiale i Nordsjælland skal ses i lyset af de nationale nøgletal for turismens økonomiske og erhvervsudviklingsmæssige betydning At Nordsjælland har et uforløst potentiale i oplevelsesøkonomien, som kan realiseres med en strategisk og ambitiøs satsning på at udvikle lokalområdernes turisme-og oplevelsesprodukter. At mens Region Hovedstaden som helhed oplevede en vækst i overnatninger på 4,6 % i perioden oplevede de nordsjællandske kommuner isoleret set en vækst på 0,4 % i samme periode. At der kan skabes i omegnen af akkumuleret nye årsværk samt offentlige indtægter i omegnen af akkumuleret 390 mio. kr. i perioden 2009 til 2015 – under forudsætning af, at der er uudnyttede regionale arbejdskraftressourcer. At den samfundsøkonomiske meromsætning forbundet med en sådan satsning alene vil betyde en årlig meromsætning på 242 millioner kr. (i 2015).

29 Turismens national økonomiske nøgletal
Høringsudkast Turismens national økonomiske nøgletal 100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare- og byggesektoren, detailhandlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter). Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv. Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv. Turisterhvervet sikrer ’sticky jobs’, fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing. I en lang række udkantskommuner skabes hvert 10. job af turismen mod ca. hvert 20. job i Danmark som helhed.

30 Turismens national økonomiske nøgletal
Høringsudkast Turismens national økonomiske nøgletal Hotelgæster har et gennemsnitligt døgnforbrug på 1050,- kr. Gæster på vandrerhjem har et gennemsnitligt døgnforbrug på 750,- kr. Campister har et gennemsnitligt døgnforbrug på 260,- kr. Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug. Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter). For hver kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit ,- kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk. For hver ,- kr. i turismeomsætning kommer der ,- kr. ind i samle offentligt provenu.

31 Spørgsmål, input og kommentarer er meget velkomne
Deadline herfor er den 17. februar 2011 til VisitNordsjællands bestyrelses drøfter alle høringssvar den 22. februar 2011


Download ppt "Høringsudkast VisitNordsjælland Strategi ”Mere for flere” 2011 – 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google