Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling Fyn A/S – en ny vej til vækst på Fyn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling Fyn A/S – en ny vej til vækst på Fyn."— Præsentationens transcript:

1 Udvikling Fyn A/S – en ny vej til vækst på Fyn

2 Om Udvikling Fyn A/S [Navn og titel på oplægsholder] Erhvervs- og turismefremmeorganisation Cirka 100 medarbejdere Udvikling Fyn A/S holder til i: Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Odense, Svendborg Udvikling Fyn er resultatet af en erkendelse Udfordringer: Lav vækst i eksisterende virksomheder For få akademikere i private virksomheder Traditionel industri Få store attraktioner med bred appel Potentialer: Central placering i landet og god infrastruktur Attraktive bymiljøer og billige boliger Universitet i international klasse Billige erhvervsgrunde Spirende klynger (WTR, robotklynge, fødevareklynge) Velfærdsteknologi som styrkeposition Muligheder: Samarbejde på tværs gør os stærkere, smartere og mere effektive Kan få sat Fyn på verdenskortet og tale med fælles stemme

3 Udvikling Fyns rolle Vision Mission
Vi vil være Danmarks stærkeste erhvervs- og turismeorganisation Mission Vi inspirerer og udvikler nye og eksisterende virksomheder til at skabe vækst på Fyn Udvikling Fyn kan ikke selv skabe væksten, kun tilvejebringe optimale betingelser. Vi ejer ingen hoteller, fabrikker, banker, virksomheder eller attraktioner. Vores mission og vision er med til at sikre, at vi udfylder vores roller bedst muligt – og skaber de optimale betingelser for vækst på Fyn.

4 Målhierarki

5 Udvikling Fyn for virksomhederne
Turismeservice og udvikling Projekter Netværk Events Kurser Rådgivning Forpligtende erhvervs-samarbejder Flere højtuddannede i de fynske virksomheder Innovation og kompetence-udvikling Nye og eksisterende virksomheder Oplevelser Virksomheder, der ansætter den første højtuddannede, oplever stor fremgang i beskæftigelsen: Fra 2001 – 2008 blev der ansat 7117 højtuddannede i virksomheder, som ikke havde højtuddannede i 2001. Blandt disse oplevede oplevede smv’erne en vækst på 7,9 % pr. virksomhed. Til sammenligning havde smv’er uden højtuddannede blot en gns. Vækst på 1,7 % pr. virksomhed. (Kilde: Ingeniøren, ).

6 Vi gør en forskel for Fyn
Destination Fyn - Udvikling af turismeerhvervet på Fyn Destination Fyn Formålet med projektet "Udvikling af Destination Fyn" er at skabe vækst i helårsturismen og oplevelsesøkonomien på Fyn, Langeland og Ærø. De tre områder skal via projektet udvikles til en egentlig destination: Destination Fyn. Vision: Destination Fyn skal være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige oplevelser og unikke former for kystturisme. Mission: At skabe øget sammenhængskraft via fremtidens formidling og service At skabe øget attraktionskraft via tematiseret oplevelsesudvikling At skabe øget gennemslagskraft via online salg & markedsføring At skabe grundlag for og forankring af en DMO på fynsk

7 Vi gør en forskel for Fyn
2 in one konkurrent-samarbejder 2inOne Udvikling Fyn har understøttet erhvervssamarbejdet mellem Odense ZOO og Egeskov Slot, som blev lanceret i 2012 og som havde til formål at skabe større opmærksomhed omkring oplevelser på Fyn med afsæt i Fyns to store attraktioner. Konkret gik det ud på dels en lærerig happening, hvor de to direktører Henrik Lehmann og Michael Ahlefeldt byttede job i en uge, og dels et markedsførings- og billetsamarbejde, som dels bestod i, at man kunne få 25 % på billetten det ene sted, hvis man havde været det andet sted først. Dels bestod den i et markedsføringtiltag i form af to luftballoner, placeret hhv. ved Odense ZOO og Egeskov, der skulle sætte fokus på samarbejdet og øge synligheden omkring de to attraktioner. Udvikling Fyn har bl.a. støttet kampagnen ved at indkøbe og stille luftballonerne til rådighed. De to balloner vil fremover tilhøre Udvikling Fyn, og det er tanken, at ballonerne kan sættes op ved større events i Udvikling Fyn-regi.

8 Vi gør en forskel for Fyn
48 timer Analyse og virksomheds-udvikling foretaget af studerende 48 timer 48 timer er en udviklingsevent, hvor studerende fra forskellige studieretninger (f.eks professionsbachelorer som datamatikere, webudviklere, logistikøkonomer, produktudviklere, energiteknologer, mejeriteknologer og finansøkonomer) og deres undervisere i to døgn rykker ind på en typisk mellemstor produktionsvirksomhed. Her arbejder de intensivt sammen med virksomhedens leder- og ejergruppe på at udarbejde konkrete og implementerbare løsninger til de udfordringer, virksomheden står midt i. 48 timer fokusere på udvikling og optimering af driften. D. 27. marts 2012 lagde Vissenbjerg-virksomheden KVM-Conheat A/S hus til endnu en 48 timers event.

9 Vi gør en forskel for Fyn
Kettek Produktudvikling, fra vindmølle til badebro Klik på Kettek – og video om Kettek afspilles

10 Vi gør en forskel for Fyn
Events Sport & Event Der er penge i fjerbolde, ridestøvler og løbesko. En opgørelse fra Udvikling Fyn - Sport & Event viser, at Fyn i 2011 havde en omsætning på ca. 61 mio. kr. som følge af 11 store sportevents, som Fyn lagde jord, gulv og græs til i Events der samlet set kun kostede en investering på 4 mio. kr. Især i den fynske hotel- og restaurationsbranche har de store events sat deres aftryk. ”Vi kan tydeligt mærke, når der er sportevents i byen, siger hotelchef Ole Olsen fra Scandic Odense. Hotelchefen anslår, at sportevents i 2011 har genereret i hvert fald 2-3 pct. af den samlede omsætning, og ofte falder events på tidspunkter, hvor hjulene ellers står ret stille. Et af de erklærede mål for Udvikling Fyn er at skabe flere arbejdspladser på Fyn, og her kan sportevents vise sig at spille en væsentlig rolle. Udvikling Fyn – Sport & Events beregninger viser, at de events har haft en effekt på beskæftigelsen svarende til 94,2 årsværk. Dvs. at næsten 100 fynboer kan takke sportevents for deres jobs i år.

11 Vi gør en forskel for Fyn
Smagen af Fyn Øget salg og markedsføring af fynske produkter Smagen af Fyn 'Smagen af Fyn til Flere' skal tage afsæt i et godt fynsk brand, en mærkningsmetode og i nye salgskoncepter. Projektet skal støtte innovation og udvikling af fynske kvalitetsfødevareprodukter og stimulere fynsk efterspørgsel, samt hjemmemarked. Denne nye identitet skal markedsføres og brandes med gode historier og fortællinger og styrke den fynske madkultur bl.a. ved at høste og sælge på de lokale markeder og torve. Formålet med dette projekt er udvikling af nyt fælles koncept for afsætning af lokale kvalitetsfødevarer og udvikling af en række nye afsætningskanaler for disse produkter. Projektindsatsen er koncentreret på følgende områder: Udvikling af Smagen af Fyn brand og brandingindsats Koncepter for salg i supermarkeder og specialbutikker Salg fra gårdbutikker og fra bod på Odense torv Sæsonaktuelle fødevareevents og eventkalender Plan og koncept for deltagelse i nationale og internationale fødevaremesser Fødevarerelaterede oplevelsestilbud til erhvervsturisme og almen turisme eHandels- og logistik koncept

12 Vi gør en forskel for Fyn
Sparring I Udvikling Fyn yder vi individuel sparring og rådgivning til iværksættere og etablerede virksomheder. Desuden har vi en række tilbud og ydelser, som er målrettet jeres virksomheds specifikke behov for sparring og input. Dobbeltklik på ”Sparring” for at aktivere interaktiv pdf med vores tilbud målrettet virksomhedens specifikke problemstilling.

13 Vi gør en forskel for Fyn
Hotpaper Klik på Hotpaper – og video om Hotpaper afspilles.

14 Drifts- og projektopfølgning [periode: 1. januar 2012 – 30. juni 2012]
Vejledning 335 vejledningsmøder – iværksættere 406 vejledningsmøder – etablerede virksomheder Kurser / møder 4 iværksætterkurser, 123 deltagere (95 % tilfredshed) 39 møder og netværksarrangementer, 345 deltagere 11 seminarer og netværksmøder for etablerede virksomheder Projekter 21 projekter (som partner, ejer eller leder) 635 virksomheder Positiv tilkendegivelse på jobvækst, øget omsætning, antal højtuddannede og innovationsgrad 9 projektansøgninger er sendt til behandling Events/arrangementer 51 events/arrangementer deltagere 10 større sportevents 4.560 deltagere (5.750 overnatninger) Vurderet værditilvækst: kr.

15 Kendskab til Udvikling Fyn A/S
Nyhedsbreve: modtagere Presseomtale: 1338 omtaler i nationale, regionale og lokale medier [1. jan juni 2012] Oplæg: 169 oplæg, tilhørere Hjemmeside: unikke besøgende på [1. jan juni 2012] Kendskab til Udvikling Fyn: 18,3 % uhjulpet 75,7 % hjulpet

16 Konstruktion & bestyrelse
Bestyrelsen: 15 eksterne medlemmer 5 borgmestre Bestyrelsesformand: Søren Skovbølling, EG NeoProcess Næstformand: Claus Larsen, Guldfeldt/Hans Jørgensen & Søn - Advisory boards: Medlemmer besidder kompetencer og viden indenfor erhverv og turisme

17 Teamorganisering pr

18 Økonomi Budgetramme 89 mio. kr.
Kommunale tilskud, kontingenter, sponsorater mv. udgør 67,1 mio. kr. Ekstern projekt finansiering fra bl.a. EU og Region Syddanmark udgør 21,9 mio. kr. Frie projektmidler (2012) 4,16 mio. kr.

19 Det handler om indstilling
Vi fokuserer på det, der virker Vi fortæller, at her går det godt Vi får tingene gjort Og så tror vi på ligningen: Substans x synlighed = EFFEKT

20


Download ppt "Udvikling Fyn A/S – en ny vej til vækst på Fyn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google