Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.EUClillebaelt.dk 1 Procesoperatøruddannelsen INNOVATION – Hvad er det ? OECD definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.EUClillebaelt.dk 1 Procesoperatøruddannelsen INNOVATION – Hvad er det ? OECD definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret."— Præsentationens transcript:

1 www.EUClillebaelt.dk 1 Procesoperatøruddannelsen INNOVATION – Hvad er det ? OECD definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. Men, hvad siger Wikipedia om INNOVATION ? CAP projekt definition - INNOVATION: Innovation er resultatet af en kreativ proces, hvor man ser muligheder, får en ide, afprøver den gennemfører den, og ideen skaber værdi i et fagligt, kommunikativt og læringsmæssigt samspil med kolleger og ledelse i virksomheden samt eventuelt med kunder og brugere.

2 www.EUClillebaelt.dk 2 Procesoperatøruddannelsen INNOVATION, i den ”brede” betydning i forhold til procesoperatøruddannelsen…  Optimering  Forbedringer  Effektivisering  Rationalisering  Problemstillinger/-løsning – Håndtere, bearbejde og løse  ”Best Practice” med tilhørende procedurer og standarder  Fejlfinding og fejlretning  Gribe ind ved afvigelser  Udføre analyse og omsætte til handling  Metode forenkling  Udvise innovative kompetencer…  LEAN/Six Sigma med tilhørende værktøjer…

3 www.EUClillebaelt.dk 3 Procesoperatøruddannelsen Barriere for INNOVATION/INNOVATIVE tiltage...  Generel modstand mod forandringer…  ”Egoistiske grunde” - På kort sigt…  Virksomhedskultur/-organisation  Manglende prioritering eller satsning – Ingen forum for gode ideer!  Modløshed – ”Gode ideer er tidligere gået tabt…”  Få den gode ide ”Solgt”/videreformidlet…  Regler, retningslinjer, procedure, systemer, standarder m.v.  Best Practice  Produktionsformen – ”24 timer, 7 dage om uge og 365 dage om året…”  Vi bor også i ”Jante lovens” land…

4 www.EUClillebaelt.dk 4 Procesoperatøruddannelsen Eksempler i forhold til innovation/innovative tiltag/innovative kompetencer… Et godt fundament - ”Bred teoretisk og praktisk basisuddannelse…” Projektarbejde og teamwork… Skriftlig og mundtlig kommunikation og rapportering… Optimering - Reguleringssløjfer, processer, vedligehold m.v… Effektivisering – Energi og resurseforbrug… Forbedringer – I forbindelse med projektering af ændringer/ny anlæg… Problemstillinger/-løsning – Se muligheder ved brug af modeller/værktøjer… ”Best Practice” – Udarbejde en standard for hvordan opgaven udføres bedst… Rationalisering – Betydning af ”Nøgletal pr. hoved”… Fejlfinding og fejlretning – Inden for alle områder… Forretningsforståelse – Sikre og forbedre virksomhedens konkurrenceevne… Udføre analyse og omsætte til handling – Udføre prøveudtagning, udføre analyse og iværksætte korrigerende handlinger… Gribe ind ved afvigelser – Vurdere ind grebningen, men også analysere hvorfor afvigelsen er opstået, og om det kan forbygges at det sker igen… Metode forenkling – Hvordan udtages prøven på den enkleste måde… LEAN/Six Sigma med tilhørende værktøjer – Hvordan minimere vi spild… Udvise innovative kompetencer – Summen af ovenstående med mere…

5 www.EUClillebaelt.dk 5 Procesoperatøruddannelsen Nye tiltag der kan styrke innovation/innovative tiltag/innovative kompetencer… Den ”nye” svendeprøve… Praktikopgaverne – Fokus på ”innovation”… Kvalificering af de gode ideer… Styrke eleverne i at få ”Solgt”/videreformidler og fulgt op de gode ideer… Inddragelse af praktiske opgaver eksempler fra andre virksomheder… Virksomheds-/studiebesøg/gæstelærer… Sætte generelt fokus på INNOVATIONS begrebet…


Download ppt "Www.EUClillebaelt.dk 1 Procesoperatøruddannelsen INNOVATION – Hvad er det ? OECD definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google