Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitet i Skriftlighed  Oversigt over workshop  Erfaringer med netværkssamarbejde  Materialeindsamling  5 forslag til forbedring  Arbejdsgrupper.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitet i Skriftlighed  Oversigt over workshop  Erfaringer med netværkssamarbejde  Materialeindsamling  5 forslag til forbedring  Arbejdsgrupper."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitet i Skriftlighed  Oversigt over workshop  Erfaringer med netværkssamarbejde  Materialeindsamling  5 forslag til forbedring  Arbejdsgrupper efter fakultet  Arbejdsgrupper efter de 5 punkter  Kort fælles opsamling

2 Kvalitet i Skriftlighed  Erfaringer med netværkssamarbejde Behov for professionalisering af det skriftlige arbejde Udfordring at udføre professionalisering Fokus giver øget bevidsthed

3 Kvalitet i Skriftlighed  Materialeindsamling Forskelle og ligheder gymnasierne imellem Indsamling af inspirationsmateriale Cd med materiale til rådighed

4 Kvalitet i Skriftlighed  1) Progressionsplaner. Hvor vi knytter opgaveformer til kompetenceplanen, team for team, fag for fag.  2) Flerfaglige opgavetyper. 2-faglighed, hvor 2 lærer retter opgaven.  3) Mindre, men bedre? 1-3 timers skriftlighed. Fleksibelt, øget fokusering, men høj adm %.  4) Selvevaluerende opgavetyper.  5) Formidling i fokus – skriftlighed som værktøj.

5 Kvalitet i Skriftlighed Progressionsplaner. Opgaveformer knyttes til kompetenceplanen. Enkeltfaglig vs. Flerfaglig tilgang. Eksempel

6 Kvalitet i Skriftlighed 2) Flerfaglige opgavetyper. 2-faglighed, hvor 2 lærer retter opgaven. Eksempel 1 Bi / EN Eksempel 1 Eksempel 2 SA / Fy Eksempel 2

7 Kvalitet i Skriftlighed 3) Mindre, men bedre? 1-3 timers skriftlighed Eksempel: DanskDansk Fleksibilitet Øget fokusering Høj administrations %

8 Kvalitet i Skriftlighed 4) Selvevaluerende opgavetyper Tænk Soduko Eksempel 1: Bi Eksempel 1 Eksempel 2: EN Eksempel 2

9 Kvalitet i Skriftlighed 5) Formidling i fokus – skriftlighed som værktøj Engagement Direkte evaluering Produkt med iboende værdi Eksempel: NV

10 Kvalitet i Skriftlighed Opsamling  1) Progressionsplaner. Hvor vi knytter opgaveformer til kompetenceplanen, team for team, fag for fag.  2) Flerfaglige opgavetyper. 2-faglighed, hvor 2 lærer retter opgaven.  3) Mindre, men bedre? 1-3 timers skriftlighed. Fleksibelt, øget fokusering, men høj adm %.  4) Selvevaluerende opgavetyper.  5) Formidling i fokus – skriftlighed som værktøj.

11 Kvalitet i Skriftlighed Det fakultære samarbejde 2 minutter pause Herefter: Workshops i fag- eller fakultetsbaserede grupper

12 Kvalitet i Skriftlighed Det fakultære samarbejde Med udgang i opgaverne: Sammenlign de viste opgaver med egne eksempler fra hverdagen. Hvordan forholder jeres fag sig til de 5 forskellige punkter? Hvilke naturlige samarbejdspartnere ser du, i henhold til de ovenstående punkter? Sammenfat i ref. til vidensdeling.

13 Kvalitet i Skriftlighed Det brede samarbejde Udvælg et af de præsenterede punkter og debatér ideen – kunne I se metoden anvendt i hverdagen? Giv et bud på en konkret opgave.

14 Kvalitet i Skriftlighed Plenum Arbejdes der på jeres skole med kvalitetsudvikling af skriftlighed? Hvordan starter man en kvalitetsudviklingsdebat op på egen arbejdsplads? Kan de 5 forslag anvendes på jeres arbejdsplads?

15 Kvalitet i Skriftlighed Egen evaluering  Evaluering af forløbet indtil nu:  Gruppen har haft nogle gode møder, der har været produktive inden for det teoretiske og forarbejdende arbejde. Gruppens medlemmer har individuelt afprøvet ideer og der har været løbende evaluering.  Der har været nogle udfordringer, specielt med henblik på praktisk samarbejde.

16 Kvalitet i Skriftlighed Egen evaluering – fortsat.  Forløbet har styrket egen professionalisering.  Forløbet har krævet og ydet en god metaforståelse.  Arbejdet med også andres skriftlighed, har givet grobund for en bredere faglig debat.


Download ppt "Kvalitet i Skriftlighed  Oversigt over workshop  Erfaringer med netværkssamarbejde  Materialeindsamling  5 forslag til forbedring  Arbejdsgrupper."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google