Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedsforståelse og økonomi Pindene er kun eksempler – der skal indøves en tankegang – lad nogle af pindene være valgfrit. Det vil være individuelt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedsforståelse og økonomi Pindene er kun eksempler – der skal indøves en tankegang – lad nogle af pindene være valgfrit. Det vil være individuelt."— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedsforståelse og økonomi Pindene er kun eksempler – der skal indøves en tankegang – lad nogle af pindene være valgfrit. Det vil være individuelt hvad der er brug for

2 1a Struktur og opbygning
Eleven skal have forståelse for virksomhedens generelle struktur og bl.a. hvad det indebærer af arbejdsopgaver: Organisationsteori Swot-analysen Mål, vision, strategi Image Planlægningsopgave ud fra en given strategi/retningslinie Personalepolitikker

3 1b Forretningsgange Eleven skal have forståelse for effektiviseringer/optimering af arbejdsopgaver: Værdikædebegrebet Lean Udformning af nye retningslinier/arbejdsgange/politikker

4 1c Økonomiske begreber Eleven skal have forståelse for væsentlige økonomiske begreber der knytter sig til de administrative arbejdsopgaver: Cost benefit-analyser Balanced scorecard Løn Indkøbskalkulationer Budgettering Bogføring

5 Virksomhedskultur og kommunikation
Eleven har forståelse af egen rolle som en intern servicefunktion Kulturen i virksomheden Forståelse af ledelsesstile Forståelse af effekten af netværk – også på arbejdspladsen Personlighedstyper (”læringsstile”)

6 Virksomhedskultur og kommunikation
Eleven har kendskab til medarbejder-motivation, herunder fx medarbejdertrivsel og medarbejderudvikling Herzberg / Maslow Medarbejdertrivsel Medarbejderudvikling FISH Evt. en caseopgave

7 Virksomhedskultur og kommunikation
Eleven har forståelse af betydningen af egen skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til virksomhedens sprogbrug og evt. sprogpolitik Kommunikationsmodeller Transaktionsanalyse Skrivearbejde – forskellige øvelser Effekten af en sprogpolitik

8 Virksomhedskultur og kommunikation
Eleven har forståelse af betydningen af konflikthåndtering både internt og eksternt og eleven kan anvende grundprincipper for konflikthåndtering, herunder fx assertion, i forhold til kunder og kollegaer Sprog og fælles forståelse Kulturbegreber (fx sprog, handling og ritualer) Non violent communication

9 Kvalitet i virksomheden
Gruppeopgave Individuel opgave

10 Fælles optakt Kvalitet
Der tages afsæt i læst materiale Hvad er kvalitet Oplæg og diskussion Nå frem til et fælles begreb

11 Gruppeopgave Kvalitet i virksomheden
Gruppeopgave i kvalitet og planlægning

12 Gruppeopgave Kvalitet i virksomheden
Udgangspunktet er en case med en kort virksomhedsbeskrivelse og problemstilling Gruppen udvælger et indsatsområde på baggrund af beskrivelsen. Indsatsområdet skal relateres til modulets teoriområder

13 Gruppeopgave Kvalitet i virksomheden
Gruppen udarbejder selv: Definition af opgaven Delemner Mål Kontrolplan Gantt-kort Opgaven afsluttes med: Opponering med en anden gruppe Relateret til ”kommunikation i virksomheden” samt ”virksomhedsforståelse” Opgaven afleveres og der gives mundtlig og skriftlig tilbagemelding

14 Individuelt Kvalitet i egne arbejdsopgaver
Eleven udvælger et af sine egne centrale arbejdsområder Området defineres og beskrives Eleven udarbejder detaljeret plan for kvalitetsstyring på området

15 Individuelt Kvalitet i egne arbejdsopgaver
Præcisering af mål Beskrivelse af kontrol og milepæle Udarbejdelse af Gantt-kort Sparring med en eller flere kolleger Opgave rettes og der gives skriftlig tilbagemelding


Download ppt "Virksomhedsforståelse og økonomi Pindene er kun eksempler – der skal indøves en tankegang – lad nogle af pindene være valgfrit. Det vil være individuelt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google