Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det danske landdistriktsprogram - udfordringer og indtægter! Projektleder Jan Kjær Madsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det danske landdistriktsprogram - udfordringer og indtægter! Projektleder Jan Kjær Madsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion."— Præsentationens transcript:

1 Det danske landdistriktsprogram - udfordringer og indtægter! Projektleder Jan Kjær Madsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion 2004

2 Hvad er landdistriktsudvikling i relation til dansk landbrug? •1 mia. kr. pr. år fra EU •Fremme udviklingen og forbedre levevilkår på landet •Nye interessenter og ændringer i landbokulturen •Nye indtægtsmuligheder!

3 Det danske Landdistriktsprogram •7 mia. kr. i perioden 2000-2006 •9 foranstaltninger –MVJ, læplantning, skovbrug –Forbedringsstøtte, YJ-lån, kursiststøtte, strukturprojektordningen, Ø-støtte –Artikel 33 •EU-reform flytter midler til landdistriktsprogram –Fra ejendomme med mere end 5.000 € i støtte –Modulation: 3% i 2005 stigende til 5% i 2007

4 EU: Det multifunktionelle landbrug •Udvikling af landdistrikterne (socialt, erhverv, kulturelt) •Miljøbeskyttelse og naturforvaltning •Fødevaresikkerhed •Dyrevelfærd •Sikring af kulturarv •Landskabsudvikling

5 Nye muligheder på landet •Miljøbeskyttelse –MVJ –CO 2 –Vandrammedirektiv •drikkevand •Naturforvaltning –Naturpleje –Habitatdirektiv

6 Eksempel: Landbrugets rolle i landdistriktsudviklingen •Drikkevandsbeskyttelse –MVJ-aftale –Skovrejsning –Pesticidfri drift •Vandrerute •Bygninger

7 Nye muligheder på landet •Turisme, friluftsliv og oplevelser •Samarbejde og netværk •Produktudvikling og –afsætning •Financiering: Artikel 33-midler

8 Bygningsmæssig baggrund •1,2 mio. m 2 nyt pr. år •100 mio. m 2 i alt –40 mio. m 2 i produktion –30 mio. m 2 udtjent –30 mio. m 2 til andre formål

9 Fremtidige udfordringer •Synliggøre og udvikle landbrugets multifunktionelle kvaliteter - til nye indtægter •Bedre anvendelse af landdistriktsordningerne •Områder med dyrkningsmæsige begrænsninger •Landbrugets ledige bygningsmasse


Download ppt "Det danske landdistriktsprogram - udfordringer og indtægter! Projektleder Jan Kjær Madsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl Planteproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google