Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gylle er guld -men hvad må det koste?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gylle er guld -men hvad må det koste?"— Præsentationens transcript:

1 Gylle er guld -men hvad må det koste?
Stine Hjarnø Jørgensen og Torkild Birkmose

2 En kage til deling?

3 Gylle er guld Harmoni- og arealkrav
Produktionsret for husdyrproduktionen Betalingsevnen afhænger af indtjeningen Harmonikravet blev indført i 1986 og arealkravet i 1995.

4 Belastning af nulpunktsprisen

5 Belastning af nulpunktsprisen

6 Svineproducentens alternativer
Købe jord Forpagtningsaftale Gylleaftale med en planteavler Aftale med ekstern separeringsanlæg lavteknologisk højteknologisk - evt. tinglyste

7 Fire scenarier - integreret produktion 400 DE
Køber harmoni-arealet Gylle, ton 7.570 Rabat i arealkrav Arealkrav, ha 0% 184 Leveret gylle, ton Egen gylle, ton

8 Fire scenarier - integreret produktion 400 DE
Køber harmoni-arealet Gylle-aftale Gylle, ton 7.570 Rabat i arealkrav Arealkrav, ha 0% 184 Leveret gylle, ton 36% 2.689 Egen gylle, ton 4.881

9 Fire scenarier - integreret produktion 400 DE
Køber harmoni-arealet Gylle-aftale Ekstern højtek. sep. Ekstern lavtek. Gylle, ton 7.570 Rabat i arealkrav Arealkrav, ha 0% 184 50% 92 25% 138 Leveret gylle, ton 36% 2.689 75% 5.677 Egen gylle, ton 4.881 1.892

10 Fire scenarier - omkostninger, 1.000 kr.
Køber harmoni-arealet Merpris på jord Opbevaring 77 Egne arealer -34 Aftaler Samlede omk. 43

11 Fire scenarier - omkostninger, 1.000 kr.
Køber harmoni-arealet Gylle-aftale Merpris på jord Opbevaring 77 Egne arealer -34 -22 Aftaler 48 Samlede omk. 43 103

12 Fire scenarier - omkostninger, 1.000 kr.
Køber harmoni-arealet Gylle-aftale Ekstern højtek. sep. Ekstern lavtek. Merpris på jord Opbevaring 77 24 Egne arealer -34 -22 15 76 Aftaler 48 136 Samlede omk. 43 103 175 236

13 Fire scenarier Køber harmoni-arealet Gylle-aftale Ekstern højtek. sep.
Ekstern lavtek. Samlede omk., tkr. 43 103 175 236 Meromk., tkr. 60 132 193 Ligevægtspris, kr. pr. ton -23 -34

14 Værdien af gylleaftalen afhænger af jordprisen

15 Værdien af gylleaftalen afhænger af jordprisen

16 Værdien af gylleaftalen afhænger af jordprisen

17

18 For enden af regnbuen...

19 Bruttoværdien af 1 ton svinegylle
Indhold, kg pr. ton Udnyttel-se, pct. Pris, kr. pr. kg Værdi, kr. i alt Kvælstof Fosfor Kalium Mikro Organisk Kalk 5,0 1,0 2,0 >0 75 100 4,00 8,00 2,50 15,00 9,00 5,00 I alt >29,00

20 Et ton gylle er ikke bare et ton!
30 76 pct. 20 pct. af gylleprøverne 10 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9- 10 kvælstofindhold, kg N pr. ton

21 Tab ved lav kvælstofudnyttelse
1.000 Frøgræs 800 Vinterhvede 600 udbyttetab, kr. pr. ha 400 200 30 40 50 60 70 80 opnået kvælstofudnyttelse, 1. år

22 Tab ved lav kvælstofudnyttelse
1.000 Frøgræs 800 Vinterhvede 600 udbyttetab, kr. pr. ha 400 200 30 40 50 60 70 80 opnået kvælstofudnyttelse, 1. år

23 Variation i værdital i 196 forsøg med slangeudlagt svinegylle til vinterhvede
30 47 pct. 20 pct. af forsøgene 10 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 værdital

24 Lav kvælstofudnyttelse opnås ved:
Ammoniakfordampning i forbindelse med - varme, sol og blæst - hård jord Forkert udbringningstidspunkt - på dagen - på året Forkert afgrøde Forkert udbringningsteknik

25

26 Værdien af det sidst tilførte ton gylle
35 Lerjord 30 25 20 marginalværdi, kr. pr. ton 15 10 5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 tilført, DE pr. ha

27 Værdien af det sidst tilførte ton gylle
35 Lerjord 30 Sandjord 25 20 marginalværdi, kr. pr. ton 15 10 5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 tilført, DE pr. ha

28 Planteproduktion 2004

29 Måling af køreskader i vinterhvede, 6 forsøg 1994-95
Udbytte og merudb. hkg pr. ha Ingen kørsel med gyllevogn Gyllevogn med smalle dæk (47 cm) Gyllevogn med boogiedæk (37 cm) Gyllevogn med twindæk (70 cm) 89,1 -0,8 -1,1 -2,8

30 Fleksibilitet med hensyn til udbringningsteknik
Gylleudbringning for planteavleren er ofte maskinstationsarbejde Mulighed for fleksibilitet: - sortjordsnedfældning til vårafgrøder - nedfældning i græs - slangeudlægning i vintersæd Altid det nyeste udstyr

31 Omkostninger til gødskning
Kr. pr. ha Handels-gødning Handelsgødning Udbringning Undergødskning Køreskader 1.000 100 Gødskning i alt 1.100

32 Omkostninger til gødskning
Kr. pr. ha Handels-gødning Gylle Middel Handelsgødning Udbringning Undergødskning Køreskader 1.000 100 200 400 Gødskning i alt Besparelse 1.100 700 Ligevægtspris, kr. pr. ton 13

33 Omkostninger til gødskning
Kr. pr. ha Handels-gødning Gylle Dygtig Middel Handelsgødning Udbringning Undergødskning Køreskader 1.000 100 200 300 ÷100 50 400 Gødskning i alt Besparelse 1.100 450 650 700 Ligevægtspris, kr. pr. ton 22 13

34 Omkostninger til gødskning
Kr. pr. ha Handels-gødning Gylle Dygtig Middel Dårlig Handelsgødning Udbringning Undergødskning Køreskader 1.000 100 200 300 ÷100 50 400 500 Gødskning i alt Besparelse 1.100 450 650 700 Ligevægtspris, kr. pr. ton 22 13

35 Er gylle til planteavleren en god idé?
Ja, det er det!

36 Er gylle til planteavleren en god idé?
Fordi: For planteavleren har gylle så høj en værdi, at gylleaftaler er økonomisk attraktive! Der er en gevinst på kr. pr. ton gylle at hente! Selv ”den største klovn” kan næppe formøble gevinsten!

37 En kage til deling?

38 En kage til deling?

39 Selvom delingen er individuel -
så er der en kage at dele!

40


Download ppt "Gylle er guld -men hvad må det koste?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google