Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Procesorienteret skrivepædagogik i teori og praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Procesorienteret skrivepædagogik i teori og praksis"— Præsentationens transcript:

1 Procesorienteret skrivepædagogik i teori og praksis

2 program Introduktion til POS 10.25 POS i praksis
Førskrivning – sanseobservationer 11.00 1.skrivefase Frokost Responsrunde Præsentation af enkelte tekster i plenum 12.35 Kort individuel skriveopgave Et kig på FSA i skriftlig fremstilling Gruppearbejde Fælles afrunding

3 Udvikling i skrivepædagogikken
Kan inddeles i 4 faser: – Dansk Stil (produktskrivning) – Kreativ skrivning – procesorienteret skrivning Portfolio og genreskrivning Efter Maibom 2009 (kap.3) – ”Skriftens veje”, forlaget Academica

4 Portfolio og genreskrivning
Procesportfolio (arbejdsportfolio) Præsentationsportfolio Genreskrivning – obs. alle faser i skrivepædagogikkens udvikling er stadigvæk på spil Fokus på genren: ”At skrive uden genrebevidsthed er som at skrive i blinde” Elementerne fra procesorienteret skrivepædagogik er stadig meget relevante, dog med særlig fokus på genren

5 Procesorienteret skrivepædagogik
Socialkonstruktivisme - konstruktivistisk/ interaktionistisk læringssyn konstruktivisme Mere end en skriveform – et læringssyn! Eleven er aktiv konstruktør af kundskab Fokus på elevens skriveproces Fokus på elevernes vækstpunkter - Er dialogisk og bygger ovenpå den enkelte elevs forudsætninger Fokus på den enkelte elevs langsigtede skriveudvikling (portfolio og logbog)

6 Procesorienteret skrivning
Fokus på læring gennem social interaktion Fokus på sammenhængen mellem tale, lytte, læse og skrive som sproglige aktiviteter, der befrugter hinanden Ændring af lærerrollen - Fokus på læreren som vejleder og ikke som fejlfinder Fokus på proces frem for produkt

7 Skrivecirklen (forenklet)
Skriveprocessen førskrivning skrivning respons Omskrivning Retning Evaluering publicering

8 Procesorienteret skrivning
Egne erfaringer: Kræver tydelige skriveopgaveformuleringer Eleverne skal hele tiden have nogle stilladser Eks. I responsrunden, hvor læreren skal opstille tydelige kriterier for respons Det er rigtig svært at give konstruktiv respons uden kriterier for responsen Jf. også Mette Kirk s.23-24

9 Procesorienteret skrivning – afprøvning af teorien
Sanseobservationer (Førskrivning) 1.skrivefase Valg af genre Første gennemskrivning Respons/vejledning (obs. her stopper vi) 2. skrivefase Evaluering

10 3 forskellige rum Kirkegården Trøjborg centret Århus sygehus

11 Skriveopgave hold 29.07 (Ude) Sæt dig et sted og koncentrér dig om, hvad du oplever igennem dine sanser Nedskriv alle sanseindtrykkene – fokusér på at få så meget som muligt ned på papiret Betragt dette som notater til senere brug (Hjemme) Find et fokus og vælg genre Skriv løs! Find en titel til teksten

12 Responsgrupper – 5 i hver
Maja, Natasja, Martin, Kristian, Julie S.A., Ann Linda S.J., Anette, Mette K., Lærke, Lise, Anders Christina H.K., Mirjam, Stefan, Søren, Turid Kristine, Pernille, Maia R.P., Julie K.L., Jesper, Lise Maj, Stine, Christina K.N., Agnete, Christina S.

13 Respons/vejledning Tag udgangspunkt i en overordnet karakteristik af teksten Hvilken genre er valgt? Hvordan fungerer teksten som skrift? Hvordan fungerer indledning og slutning? M.fl. (find inspiration hertil i ”Læreren som sproglig vejleder”) Hvordan kan tekstbevidstheden styrkes og ekspliciteres? Forsøg at fremhæve valgmuligheder i vejledningen Hvad kunne man også have skrevet? Hvor er der mulighed for at forbedre teksten? Hvordan? Anvend viden om genreskemaerne og deres komponenter (er det eks. en fiktiv fortælling, så er det evt. relevant at se på principper om ”showing not telling” osv.) Vælg en af jeres tekster til at blive læst højt i plenum

14 Skriveopgave (repetition og reformulering)
Skriv i 10 minutter om hvad du forstår ved procesorienteret skrivning efter dagens arbejde Før derefter en 5 minutters samtale om emnet med sidemanden

15 Et kig på FSA i skriftlig fremstilling – i grupper
Giv en vurdering af sættet med henblik på: Hvilke genrer skal eleverne mestre i de enkelte opgaver? Fsa er afslutningen på et langt forløb i skriftlig dansk. Hvordan kan der arbejdes med opgaverne på mellemtrinet? Hvordan harmonerer den procesorienterede skrivepædagogik med den type opgave, eleverne får til den afsluttende prøve? Vurdér de enkelte opgaver i forhold til elevtyper. Er nogle af opgaverne sværere end andre? Appellerer opgaverne til henholdsvis drenge eller piger? Appellerer opgaverne til henholdsvis den ”stærke” eller den ”svage” elev?


Download ppt "Procesorienteret skrivepædagogik i teori og praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google