Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

JobPAS – En gennemgang PAS-koncepter og Basiskurser 2008-2009 v. Steen Hilling, psykolog www.munkholm-kursuscenter.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "JobPAS – En gennemgang PAS-koncepter og Basiskurser 2008-2009 v. Steen Hilling, psykolog www.munkholm-kursuscenter.dk."— Præsentationens transcript:

1 JobPAS – En gennemgang PAS-koncepter og Basiskurser v. Steen Hilling, psykolog

2 Oversigt på oplægget (1)
Hvad er nyt i JobPAS? JobPAS baseres på forskningsbaserede kognitions- og læringsmodeller JobPAS har fokus på personlige potentialer og kompetencer JobPAS har en vurdering af den sociale udvikling JobPAS kan udskrive en analyse af og opstille en individuel pædagogisk handleplan

3 Oversigt på oplægget (2)
Derfor præsenteres: Aktuel undersøgelse De nødvendige handlekompetencer Overskrifter for en vurdering samt analyse JobPAS konceptet fremvises

4 Vigtige temaer for identitet
Engagement/motivation – læring – udvikling Selvværd – empati – anerkendelse Faglighed – personlig udvikling – social udvikling

5 Udvikling af en arbejdsidentitet
Faglighed skaber selvtillid Personlig udvikling skaber selvfølelse – så jeg kan mærke hvordan jeg har det! Social udvikling skaber norm-fleksibilitet – så jeg kan handle forskelligt på samme situation Drejebogen for min udvikling Personlige potentialer/kompetencer, sociale potentialer/kompetencer & faglighed

6 Hvad er LifeQ i projektet?

7 Mål & metoder 1 – fra teori til praksis
Ved at benytte personens egne modeller til at problemløse samt bevidstheden om egne potentialer skabes det bedste grundlag for læring og udvikling. Der er fokus på 4 vigtige faktorer: Lærings processer og produkter (1), interaktion og kommunikation (2), livshistorie/kulturen – herunder personlig og social udvikling (3) og evaluerings metode fx. video/DVD/IT-redskaber (4)

8 Mål & metoder 2 PAS er et pædagogisk vurderingssystem, der kan beskrive elevens potentialer og kompetencer med det formål at beskrive en pædagogisk handleplan - der virker! Konkrete spørgsmål befordres ved at udfylde spørgeskemaer, som samles i udviklede IT-redskaber. En sådan guidning skaber sikkerhed for sikre analyser. Opgaver skal løses for at finde den unges problemløsningsmodeller. Det er dem, der anvendes til den pædagogiske metode

9 Mål & metoder 3 Forældrenes/pårørendes og pædagogers/lærernes viden om personen indgår i vurderingen – dette skaber højere validering. PAS præsenterer et grafisk overblik på elevens potentialer, kompetencer og problemer med forslag til en pædagogisk aktions- handleplan. PAS systemet kan udskrive en individuel pædagogisk handleplan med vægt på potentialer og kompetencer. Denne bruges i de fortsatte didaktik overvejelser

10 PAS evaluering PAS giver et selvværd og en motivation ved at fokuserer på potentialer og kompetencer men også reelle bud på handlinger til at overkomme problemer. PAS giver fagpersoner samt forældre/pårørende et evidens baseret pædagogisk værktøjsprogram til at fremme udvikling. PAS støtter motivationen for læring og udvikling PAS giver en dynamisk medierende forståelse af elevens udvikling ved at finde og synliggøre støttende læringsmodeller.

11 Den pædagogiske handleplan
Grundlaget for læring Kognitive analyser – ”informationer ind” Kognitive strategier – ”erfaringer ud” Kompetencer, potentialer og problemområder Pædagogiske metoder – de 5 mest anvendte Sprog, elementlæring, helhedslæring, nyt og erfaret viden

12 Potentialer og kompetencer
Potentialer er det du kan med hjælp – den medierede hjælp Kompetencer er det du kan selvstændigt og her benytter man ofte selv støttende strategier for at styre resultaterne

13 Hvilke problemer har matchgruppe 4 & 5?
De har svært ved at lære nyt og huske De har mange psykiske problemer De har en række sundshedsmæssige problemer De viser en række sociale problemer – kan ikke fastholde venskaber Har svag egen identitet og arbejdsidentitet

14 Et analyseproblem- at lære nyt!
At lære nyt kræver: At udsøge de vigtigste informationer At få skabt dele og helheder At fastholde opgaven At skabe en koncentration så længe at opgavens informationer kan bearbejdes

15 Resultaterne:

16 Korrelation udgangspunkt PAS-Test maj 2008 og udvikling frem til maj 2009

17 Har alle udviklet sig? N=12 (match gruppe 5)
11 har haft en udvikling igennem forløbet 1 har fået det værre og forklaringen ses i log-bogen som et tiltagende psykisk problem Der ses 32% forbedring af kompetenceniveau Der er reduceret på problemområder med 15% Der er skabt positiv ændring i potentialerne med 17% Og der er skabt en selvindsigt for resten af livet

18 JobPAS bygges på: Fakta oplysninger Udsagnsanalyser med billedstøtte
Scener. Hvad vil du vælge at gøre – hvis? & Forklar hvad der er og sker på billedet og Sæt billederne rigtig sammen (tegneserie med tænkningsprocesser) I tekst og billeder – valg gennem billeder Multiple choice opgaver Grundlæggende funktioner – opmærksomhed, analyse af nyt, hukommelse, handlingsstrategier – se UngePAS modellen Fagligt niveau Socialt og personligt niveau Livskvalitet

19 Afrunding TAK for jeres positive deltagelse
JobPAS vil være til præsentation i 2010 En drejebog samt et nyt IT program er udviklet og afprøvet i jan. 2010


Download ppt "JobPAS – En gennemgang PAS-koncepter og Basiskurser 2008-2009 v. Steen Hilling, psykolog www.munkholm-kursuscenter.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google