Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemformulering Indeholder:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemformulering Indeholder:"— Præsentationens transcript:

1 Problemformulering Indeholder:
En beskrivelse af det problem man vil undersøge og måske løse Et antal undersøgelsesspørgsmål som kan indkredse de emner, begreber eller variabler der er en del af undersøgelsen Ofte hv-spørgsmål eller det kan være en hypotese

2 Eksempler Lumsaaskirke.dk
Hvem er den nuværende samt den potentielle brugergruppe af lumsaaskirke.dk? Hvordan skal konceptet bag lumsaaskirke.dk se ud for at opnå det størst mulige antal tilbagevendende og tilfredse brugere i disse grupper? *Vi bruger begrebet koncept i betydningen en plan/et regelsæt som beskriver de grundlæggende træk ved et projekt. Information.dk Vi ønsker at undersøge om segment A og segment C virkelig bruger Information.dk, som Information hævder at de gør og om Information.dk appellerer til segment B (de studerende) med sin nuværende struktur.

3 Interessentanalyse Få styr på dem der har interesser i projektet
Jer selv Opdragsgiveren f.eks. i form af studieordning Dem der skal undersøges - både organisationer og enkeltpersoner

4 Man bliver aldrig helt færdi...
Det er et valg man tager i processen En proces der kan være lang, frustrenede, udmattende og ikke-liniær - men som betaler sig til sidst Man ændre på problemformuleringen indtil til sidste punktum er sat Men selv den færdige og gode opgave til 12 kan kaste nye spørgsmål af sig.

5 ”Den gode problemformulering”
Den er begrundet - hvorfor synes vi det er vigtigt? Hænger sammen resursemæssigt Formuleret klart og præcist Logisk opbygget: hovedspørgsmål og dernæst underspørgsmål Afgrænser projekt tydeligt Kan være visualiseret f.eks. med mind-maps eller model

6 Eksempler på model

7 Ti gode råd Interessen driver værket - men der er også en virkelighed
Arbejd sammen med andre om at få ideer Arbejd også med det selv f.eks. via non-stopskrivning Vær kreativ og så kritisk - indre censor vs. indre kritiker Brug sparringspartnere - også uden for gruppen; vejleder, andre grupper, etc.

8 Ti gode råd fortsat Få inspiration fra andre undersøgelser, litteratur, etc. Kommunikerer hvad du/I laver det hjælper også til afklaring Søg hjælp når det kører i ring Se på hvordan dit problem hænger sammen med andre problemer f.eks. et ulæst nyhedsbrev afslører måske en dårlig kultur i organisationen Brug mindmapping


Download ppt "Problemformulering Indeholder:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google