Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grænser for rummelighed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grænser for rummelighed"— Præsentationens transcript:

1 Grænser for rummelighed
Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010

2 Hovedbudskab Vurderinger i sager, der omhandler arbejdsfastholdelse og rummelighed skal altid tage udgangspunkt i arbejdspladsens opgave Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010

3 Fasthold fokus på opgaven
Kan arbejdspladsen samlet set løse opgaven, hvis vi fastholder/er rummelige i forhold til den konkrete medarbejder, som har et problem? Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010

4 Fasthold fokus på opgaven
Vigtige spørgsmål for arbejdspladsen: Hvad er det for en opgave, vi løser her? I hvor høj grad kan den ”ramte” medarbejder varetage denne opgave? Hvilke muligheder har vi som samlet arbejdsplads for at få tingene til at hænge sammen? Hvilke kreative og arbejdsorganisatoriske muligheder er til stede? Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010

5 Individ og organisation
I sager, der omhandler rummelighed og fastholdelse, må arbejdspladsen have et samtidigt fokus på individ og organisation Hvis fokus kun rettes mod den ene faktor er der fare for, at enten individet eller organisationen ”svigtes” Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010

6 Farer forbundet med énsidigt fokus på individet
Følelserne kan blive styrende for vurderingen, således at vurdering med udgangspunkt i opgaven ”glemmes” (”synd for”- lederskab) Eller det bliver udelukkende personlige præferencer overfor den ansatte, som bliver styrende (ud med de dumme/besværlige medarbejdere? fasthold de uproblematiske?) Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010

7 Farer forbundet med énsidigt fokus på individet
Hvis fokus kun er på den problemramte medarbejder, får man ikke forholdt sig til, hvordan opgaven skal løses af de øvrige medarbejdere farer for overbelastning, utilfredshed, snak i krogene, dårligt psykisk arbejdsmiljø Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010

8 Farer forbundet ved énsidigt fokus på organisationen
Den berørte medarbejder oplever sig ikke værdsat og anerkendt Øvrige ansatte oplever ikke arbejdspladsen som rummelig og omsorgsfuld Vanskeligheder ved at rekruttere nye samt ved at fastholde Arbejdspladsen får et dårligt rygte Nu er det jo en arbejdsplads og ikke et socialkontor Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010

9 Gå systematisk til værks
1) Afklar perspektivet for den enkelte Hvad kan han/hun? Hvilke begrænsninger har han/hun? Hvilke hjælpeforanstaltninger/-ordninger kan vi trække på? Har vi brug for professionel hjælp til afklaring? Hvilken tidshorisont opererer vi med? 2) Hav fokus på organisatoriske muligheder og barrierer (Hvad rummer vi i forvejen? Hvor er medarbejdergruppen? Hvad er der behov for at melde ud, tale om, tilbyde hjælp til i forhold til kollegerne? Hvilke kreative løsninger kan vi finde på indenfor rammerne? 3) Vurdering af fremtidsperspektivet – vær på forkant hvordan vil fremtiden komme til at se ud for pågældende? (opstil mulige scenarier, og vurder hvorlænge situationen er organisatorisk holdbar, vær realistisk overfor medarbejderen) Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010

10 Styr på rummelighed og fastholdelse
Arbejd med, hvad rummelighed betyder for jer? Hvor mange kan I have på flex- eller andre ordninger? Hav øje for rummelighed i det daglige, f.eks når I rekrutterer, sammensætter teams, lægger årsplaner og –mål, mm Arbejd med at påvirke kulturen, både hvad angår fravær og rummelighed, - det er to sider af samme sag Afklar hvem der har hvilke roller på arbejdspladsen (leder, TR, SR, øvrige ansatte), og hvordan disse skal inddrages i sager vedr rummelighed og fastholdelse Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010

11 Grænser for rummelighed
De vil udkrystallisere sig og blive tydelige, hvis I arbejder med de foregående anbefalinger for øje Det er dog ikke det samme som at sige, at det er nemt at sætte grænserne!! Det er aldrig nemt at sætte grænser, når det involverer mennesker. Men desto vigtigere er det, at arbejdet med at sætte grænser for rummelighed foregår på et veldokumenteret og systematisk grundlag! Festival om rummelighed og arbejdsfastholdelse 3. februar 2010


Download ppt "Grænser for rummelighed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google