Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 1 år efter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 1 år efter"— Præsentationens transcript:

1 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 1 år efter
Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

2 Hvad var nyt? Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan Nye mål
Fokus på det væsentlige Alle har et ansvar – et samspil 10 fokusområder 12 målepunkter 74 tiltag med tilhørende faktaark En aftalt procedure for opfølgning

3 Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
Nye mål Færdselssikkerhedskommissionen har valgt at følge EU’s målsætning om at halvere antallet af trafikdræbte fra 2010 til 2020 og har opstillet et lignende mål for alvorligt og lettere tilskadekomne: Der ønskes en halvering i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken frem til 2020 i forhold til 2010 Målet er at der i 2020 højst være: 120 dræbte 1000 alvorligt tilskadekomne 1000 lettere tilskadekomne

4 Fokus på det væsentlige
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan Fokus på det væsentlige Under overskriften ”Hver ulykke er en for meget – et fælles ansvar” arbejder Færdselssikkerhedskommissionen for, at: Fejl i trafikken ikke medfører alvorlige ulykker Risikovillig kørsel begrænses mest muligt Trafikanternes fejl og uvaner medvirker til mere end 90 % af ulykkerne

5 Alle har et ansvar – et samspil
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan Alle har et ansvar – et samspil Politiet Kommunens institutioner Regionerne Den private sektor Indgå partnerskaber Stil krav ved indkøb og udbud

6 10 fokusområder – baseret på de største sikkerhedsproblemer
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan 10 fokusområder – baseret på de største sikkerhedsproblemer Fokusområde 1- 4 trafikantadfærd For høj hastighed Spiritus, narkotika og medicin Uopmærksomhed Manglende sele- og hjelmbrug Fokusområde trafikantgrupper Ulykker med fodgængere Ulykker med cyklister og knallertførere Ulykker med unge bilister (op til 24 år) Fokusområde ulykkestyper Mødeulykker Eneulykker Ulykker i kryds i åbent land

7 12 målepunkter Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
For høj hastighed – tal for hastighedsoverskridelser Spiritus, narkotika og medicin – statistik for spritulykker Uopmærksomhed – tal for bilister der udfører distraherende handling Manglende sele- og hjelmbrug – brug af sele og cykelhjelm Ulykker med fodgængere – statistik for ulykker med fodgængere Ulykker med cyklister og knallertførere – statistik for ulykker med cyklister og knallertførere Ulykker med unge bilister (op til 24 år) – statistik for ulykker med unge bilister Mødeulykker – statistik for mødeulykker Eneulykker – statistik for eneulykker Ulykker i kryds i åbent land – statistik for krydsulykker

8 70 tiltag med tilhørende faktaark
Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan 70 tiltag med tilhørende faktaark Som noget nyt er handlingsplanen suppleret med fakta ark på alle foreslåede tiltag Fakta-arkene indeholder: Formål og virkning af tiltaget Effekt og potentiale Besparelse og investeringer Forfatter Referencer

9 70 tiltag Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplan
fordelt på et eller flere fokusområder: 11 lovgivning, sanktion og kontrol 15 undervisning og kommunikation 30 vejtekniske 12 køretøjstekniske 2 skadestueregistrering og digitalt hastighedskort Hertil kommer 27 forslag til forsknings- og vidensbehov De vejtekniske tiltag er beskrevet i en ny håndbog

10 Udviklingsnotat 4 gange om året
Procedure for opfølgning Udviklingsnotat 4 gange om året Fremover vil Færdselssikkerheds- kommissionen på sine møder blive præsenteret for udviklingen på samtlige 12 fokusområder.

11 Opfølgningsnotat hvert år i august
Procedure for opfølgning Opfølgningsnotat hvert år i august Færdselssikkerhedskommission en opfølgningsgruppe vil hvert år, når de endelige ulykkestal for sidste års ulykker, altså i foråret, sammenstille sidste års status på samtlige målepunkter.

12 Antal dræbte er stigende
Udviklingsnotat august 2014 Antal dræbte er stigende

13 Udviklingsnotat august 2014
Fodgængerulykker

14 Udviklingsnotat august 2014
Cyklist ulykker

15 Ulykker med unge bilister
Udviklingsnotat august 2014 Ulykker med unge bilister

16 Ulykker i kryds i åbent land
Udviklingsnotat august 2014 Ulykker i kryds i åbent land

17 Der skal fokus på tre områder:
Opfølgningsnotat august 2014 Der skal fokus på tre områder: Bløde trafikanter, der ikke har samme positive udvikling som øvrige trafikanter Skadestuedata. Der skal laves en cost-benefit analyse Elcykler. Udviklingen skal overvåges.

18 Bløde trafikanter Opfølgningsnotat august 2014
Det totale antal dræbte og tilskadekomne er faldet 48 % siden 2005. I samme periode er antallet af dræbte og tilskadekomne fodgængere faldet med 31 % I samme periode er antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister faldet med 39 % Derfor skal der fokuseres på indsatser over for fodgængere og cyklister

19 Reducere antallet af fodgængerulykker
Opfølgningsnotat august 2014 Reducere antallet af fodgængerulykker Afgiftsnedsættelse for nødbremsesystem Kampagner, politikontrol og vejteknik der reducerer Ulykker under bakning Ulykker på fortovet, hvor bilen ikke burde befinde sig Ulykker i mørke med høj fart, unge og alkohol Ulykker med børn, der enten var for små som trafikanter eller legede med kammerater Ulykker i forbindelse med krydsning af vejen typisk på strækninger og uden for fodgængerfaciliteter Som HVU har anbefalet i sin sidste rapport

20 Reducere antallet af cykelulykker
Opfølgningsnotat august 2014 Reducere antallet af cykelulykker Med Trafikaftale udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 blev der afsat midler til opfølgning på den strategi til forebyggelse af højresvingsulykker: Cykelbokse Undervisningspakke til chaufføruddannelsen Kampagne rettet til cyklister Videndeling med kommunerne Sikring af kryds i åbent land på statsvejene, herunder især forebyggelse af ulykker med cyklister.

21 Skadestuedata - cost-benefit analyse
Opfølgningsnotat august 2014 Skadestuedata - cost-benefit analyse Henvendelse til KL for at igangsætte et projekt, som kan dokumentere og vurdere de økonomiske gevinster for de implicerede myndigheder og institutioner ved anvendelse af skadestuedata.

22 Elcykler Opfølgningsnotat august 2014
Udviklingen bør følges tæt, da Vejdirektoratets Udvidede Dødsulykkestatistik antyder et andet ulykkesbillede for elcykler end for andre cykler Vejdirektoratet har inviteret interessenter til møde om udviklingen på elcykelområdet. Det er aftalt at følge emnet tæt og samle yderligere viden

23 Brug Håndbog, Trafiksikkerhed
Hjælpemidler Brug Håndbog, Trafiksikkerhed

24 Brug Håndbog, Trafiksikkerhed
Et eksempel

25 Beskrivelse af tiltag Brug Håndbog, Trafiksikkerhed
Funktion og udformning Effekt Øvrige forhold Referencer

26 Hjælpemidler Brug VEJNETTET

27 Tak for opmærksomheden Sven Krarup Nielsen, skn@vd.dk


Download ppt "Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 1 år efter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google