Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EPJ Messedag den 9. april 2013 Koncerndirektør Ole Thomsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EPJ Messedag den 9. april 2013 Koncerndirektør Ole Thomsen."— Præsentationens transcript:

1 EPJ Messedag den 9. april 2013 Koncerndirektør Ole Thomsen

2 Strategispor for Region Midtjylland levere ydelser af høj faglig kvalitet udvikle innovative og gode arbejdspladser udvikle effektive organisationer skabe samarbejde internt i regionen sætte dagsordenen i Danmark og internationalt samarbejde med erhvervsliv, uddannelses- institutioner og andre myndigheder Kilde: Ledelses- og Styringsgrundlag

3 Bidrag til it-udviklingen udefra… National strategi for sundheds it siden 2001 Forpligtende samarbejde om kommunikation i MedCom Forpligtende samarbejde mellem regionerne i ”Regionernes Sundheds-It” (RSI) Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi (aug. 2011) Økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner (årligt) Persondatalov, Sundhedslov, andre love Sidst, men ikke mindst, Borgernes forventninger!

4 RSIs aktuelle strategiarbejde Nøgleordene er sammenhæng på tværs og hele patientforløb Yderligere understregning af behovet for og viljen til fælles løsninger Skærpede krav til staten som leverandør af løsninger Telemedicin i fokus Understrege samspillet mellem effektivitet og kvalitet RSI’s forslag til strategi foreligger foråret 2013

5 Vi har fælles målsætninger KL og regionerne ● Kommunerne - De 4 målsætningsområder er: ● Kommunerne skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser ● Kommunerne skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge ● Kommunerne skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver ● Kommunerne skal arbejde med bedre sammenhænge indenfor voksenpsykiatrien. ● Væsentligt at målene udvikles, konkretiseres og implementeres i et samspil mellem kommunerne, almen praksis og hospitalerne / regionen. Regionernes – målsætninger:

6 RSI strategien 2014-19 De seks strategiske spor -

7 Målsætning 1 – borgernes rolle.

8 Mulige projekter i målsætning 1.

9 Målsætning 2 – sundhedspersoners kerneopgaver

10 Mulige projekter i målsætning 2.

11 Målsætning 3 – it infrastruktur og stabil drift

12 Mulige projekter i målsætning 3.

13 Målsætning 4 – sundhedsvæsenets ressourcer

14 Mulige projekter i målsætning 4.

15 Målsætning 5 – sammenhængende patientforløb

16 Mulige projekter i målsætning 5.

17 Målsætning 6 – specielt vedrørende kommunerne og regionen

18 Mulige projekter i målsætning 6

19 RSI samlede pejlemærke forslag 2014-16

20 Vægtningen af pejlemærkerne i et strategisk fit.

21 RSI pejlemærker 2014-16 Anbefalede pejlemærker – endelig beslutning juni 2013. Anbefalet Topprioritet Vigtige udviklingsspor Fælles Regionale Digitaliserings- strategi

22 Den videre proces… 12. April 2013 RSI Styregruppen fastlægger de nye pejlemærker 8. Maj 2013 Regionsdirektørerne godkender de nye pejlemærker 17. Maj 2013 Danske Regioners bestyrelse godkender de nye Pejlemærker 18. Maj 2013 Regionerne starter forberedelsen af de nye pejlemærker for perioden 2014-16.


Download ppt "EPJ Messedag den 9. april 2013 Koncerndirektør Ole Thomsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google