Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forebyggelse af alvorlige trafikulykker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forebyggelse af alvorlige trafikulykker"— Præsentationens transcript:

1 Forebyggelse af alvorlige trafikulykker
Stands ulykken før den sker!

2 Hvorfor? Unge mellem 18 og 19 år har stor risiko for at ende i en trafikulykke Formålet med undervisningen er, at I bliver rustet til at undgå at blive alvorligt kvæstet eller dræbt i en trafikulykke Hvorfor er det vigtigt at forebygge alvorlige ulykker særligt blandt unge? Jf. første slide er de unge mellem 18 og 19 år højest repræsenteret i dødsulykker i trafikken. For hver kørte kilometer er risikoen for at en ung mellem 18 og 19 år bliver dræbt eller alvorligt kvæstet 7 gange højere end deres forældre. Årsagen kan bl.a. findes i, at de unge er urutinerede og mangler erfaring i at læse trafikken rigtigt.

3 Martin & Sune Varighed: 20 min. Tid: 20 min. + intro
Fakta: Filmen handler om Martin der i dag er lammet og sidder i kørestol. Martins ulykke skyldes en klassisk ungeulykke, hvor han og vennerne holder fest i bilen og kommer til at køre galt. Martins og hans venners valg om at holde fest i bilen har haft konsekvenser ikke blot for Martin men også for hans venner og familie.

4 Øvelse 1: Hvilke valg traf drengene, den aften, det går galt?
Varighed: 20 min. Øvelse 1 Organisering: Del klassen op i hold á fx 3-4 elever. Holdene skal i ca. 10 min. diskutere spørgsmålene på ppt. Efterfølgende samles der op i plenum, hvor tanker og overvejelser vendes i ca. 10 min. Formål: Øvelsen har til hensigt at få eleverne til at overveje valg, fravalg og hvilke holdninger der ligger til grund for drengenes valg. Ligesom eleverne også gerne må sætte deres egne holdninger og valg i spil. Eksempelvis i hvilke situationer de er villige til at tage chancer og løbe en risiko.

5 I ulykkes-situationen
Øvelse 1: Hvilke valg traf drengene, den aften, det går galt? Hvilke valg tog drengene den aften ulykken skete? Hvornår tog de valgene? Hvad tror du der fik dem til at gøre, som de gjorde? Hvad synes du om det de gjorde? Hvad kunne de have gjort anderledes? Det kan være en hjælp at tænke svarene ud fra aftenens forløb frem til ulykken. Inden denne aften Hjemme med pigerne I bilen I ulykkes-situationen Forklaring på illustration: Inden denne aften: det er drengenes generelle holdninger, inden ulykken. Martin fortæller bl.a., at de kunne lide at køre stærkt. Hjemme med pigerne: drengene har her ikke valgt nogen plan for aftenen, f.eks. heller ikke at nogen holder sig ædru til at kunne køre. I bilen: Drengene sætter sig i bilen, trods de har drukket. Martin vælger ikke at tage sele på. I ulykkessituationen: chaufføren Sune vælger at køre km/t gennem en by og ind i et skarpt sving. Baggrund: Situationen med Martin og Sune illustrerer en typisk unge-ulykke: det er weekend/ nat, der er fest i bilen, der bliver kørt for stærkt, manglende sele, og der bliver drukket alkohol.

6 Øvelse 2: Hvem er synderen?
Varighed: 10 min. Øvelse 2 Tid: 10 min. Organisering: Fælles øvelse i klassen. Formål: at eleverne opnår en forståelse af, hvad der har betydning for alvorlige trafikulykker.

7 Hvem er synderen? A: Bilen B: Vej og omgivelser C: Trafikanten
Organisering: Eleverne skal tænke over, hvad de betragter som den vigtigste enkel faktor til alvorlige ulykker i trafikken. Læs spørgsmålet op, giv eleverne tid til at overveje et øjeblik og lad dem tilkendegive, om de mener at A, B eller C er synderen i trafikken. Eleverne får rigtig svar ved slide 10.

8 Hvem er synderen? Sæt procenter på, hvor stor en betydning trafikanten har for om, der sker en alvorlig ulykke Organisering: Lad eleverne tale med sidemanden og finde frem til den procentsats, de mener, trafikanten udgør i alvorlige ulykker. Spørg rundt, lad eleverne begrunde deres procentsats. Facit kommer på følgende slide.

9 Hvem er synderen? Fakta:
I langt de fleste tilfælde er trafikanten (medvirkende) skyld i, at ulykken indtræffer – hele 91,5%. Som det illustreres er der tilfælde, hvor årsagerne overlapper. Her er det en kombination af f.eks. omgivelser og trafikant, og endelig er der tilfælde hvor trafikanten er helt uden skyld i ulykken (8,5%). Køn spiller også ind, da det især er drengene der fylder i statistikken. De er overvejende mere tilbøjelige til at drikke sig fulde, ikke bruge hjelm og sele og også køre for stærkt!

10 Øvelse 3: De vigtigste årsager til de alvorlige ulykker
Varighed: 10 min. Øvelse 3 Tid: 10 min. Organisering: Fælles øvelse i klassen. Formål: Formålet med øvelsen er at vise, hvilke 4 faktorer de særligt skal være opmærksomme på for at undgå at komme ud for en alvorlig ulykke. Det er hensigten at få elevernes egne forestillinger i spil, for dernæst at illustrere den statistiske virkelighed.

11 Øvelse 3: De vigtigste årsager til de alvorlige trafikulykker.
For kort afstand Øvelse 3: De vigtigste årsager til de alvorlige trafikulykker. Find de fire vigtigste årsager til at unge bliver alvorligt kvæstet i trafikken. Ingen sele Sprit Høj fart Uopmærk-somhed Køre over for rødt Defekte bremser Organisering: Hver elev skal vælge de fire faktorer ud, som han/hun mener, er årsagen til de alvorligste ulykker. Dette kan gøres ved at hver elev får fire post-its og skal markere sine valgte faktorer på lærredet. Når alle har sat deres forslag, gås videre til næste slide. (Uddybning af uopmærksomhed: – det vil fx sige at tale i mobil, sms’e, holde fest i bilen og tale med medpassagerer i bilen. )

12 Øvelse 3: de vigtigste årsager til alvorlige trafikulykker.
For kort afstand Øvelse 3: de vigtigste årsager til alvorlige trafikulykker. Statistisk set er det fart, spritkørsel, manglende sele og uopmærksomhed der er årsag til alvorligt kvæstede i trafikken. Ingen sele Sprit Høj fart Uopmærk-somhed Køre over for rødt Defekte bremser Organisering: Lærerstyret gennemgang af de statistisk set 4 faktorer/årsager til alvorlige ulykker. Her er der mulighed for en dialog med eleverne om forskelle og sammenfald mellem elevernes prioritering og den statistiske. Fakta: Sele: Omfanget af alvorlige skader på hoved, hals og torso er markant større for ikke-selebrugere end for selebrugere. 3 ud af 4 dræbte, der ikke anvendte sele, ville med stor sandsynlighed have overlevet, hvis selen havde været anvendt. Fart: En undersøgelse viser, at i knap halvdelen af de alvorlige ulykker var for høj fart medvirkende til, at ulykken skete. Sprit: Fra ulykkesstatistikken ved vi at spiritus er en hovedårsag til hver 4. dødsulykke. I hver tredje dødsulykke blandt unge. Uopmærksomhed: Distraktion(uopmærksomhed) medfører en øget risiko for at overse en medtrafikant, reagere for sent eller uhensigtsmæssigt og for at blive involveret i et færdselsuheld. Undersøgelser tyder på, at distraktion fra kabinen er en afgørende faktor i ca. 30 % af alle færdselsuheld. Det er særligt i kombinationen af disse faktorer, at ulykken sker. Her forstås årsager både som årsager til at ulykken sker (ulykkesfaktor) og hvor stor skaden bliver (skadesfaktor). F.eks. Har selebrug ikke direkte indflydelse på om ulykken sker, men derimod i høj grad hvor alvorlig skaden bliver (f.eks. Martin i filmen).

13 Øvelse 4: Spil med musklerne!
Varighed: 10 min. Øvelse 4 Tid: 10 min. Organisering: Lærerstyret oplæsning af slide. Herefter øvelser med elever fordelt i to hold. Formål: To fysiske øvelser skal illustrere dels hvor lidt der skal til, før der opstår skader og dels at det er svært at begribe risikoen ved fart.

14 Spil med musklerne! Øvelse 4: Spil med musklerne!
Hvis en fodgænger bliver ramt af en bil med 50 km/t, svarer det til at falde direkte ned på asfalten fra 3. sal. Organisering: Del eleverne op på to hold. Når det ene hold laver øvelserne, kan de andre blot se på. Hold 1 – eleverne skal først i almindeligt tempo går ind i en væg fra 7 meters afstand. Herefter skal de med samme afstand nu løbe med god fart ind i væggen. Hold 2 – eleverne (dem der har lyst) skal stå fladt på gulvet og lade sig falde forover og ned på flad hånd. Herefter bedes eleverne stille sig på en stol og så gøre det samme. De skal naturlgivis IKKE reelt gøre det, men blot opleve hvor lidt højde der skal til for at det bliver meget ubehageligt. Formål: Formålet er, at eleverne skal gøre sig konkrete oplevelser af forskellen på at gå eller løbe og at falde fra gulvhøjde eller stolehøjde. Fakta: Det er svært at forstå fysikken og kraften bag farten. Det er nemmere at forstå, at højder er farlige. Fartens fysik kan sammenlignes med tyngdekraften. Hvis du står på jorden og lader dig falde mod jorden, rammer du med det der svarer til ca. 5 km/t. Gør du det samme fra en stol, svarer det til ca. 10 km/t. At gå ind i en dør svarer til ca. 5 km/t, mens at løbe ind i døren svarer til ca. 10 km/t.

15 Spil med musklerne! Organisering: Afspil klippet ved at klikke på billedet. Formål: At sætte lave hastighedsforøgelser i perspektiv. Forskellen på skaderne ved hhv. 50 og 60 km/t. Eleverne får mulighed for at se, hvilke kvæstelser, man som bilist kan pådrage sig - selv ved lave hastigheder. Fakta: Bliver man ramt med 44 km/t, vil 4 ud af 10 blive dræbt. Spot fra én af Rådet for Sikker Trafiks tidligere fartkampagner (virker det ikke her, kan du finde videoklippet i mappen med ppt)

16 Opsamling Tak for deltagelsen – husk de fire største risikofaktorer i trafikken: fart, alkohol, sele og uopmærksomhed. ”jeg tror den største forskel det er frihed… til at kunne gøre det, du vil lige her og nu.” - Martin


Download ppt "Forebyggelse af alvorlige trafikulykker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google