Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Cykeltrafik – økonomi og baggrund.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Cykeltrafik – økonomi og baggrund."— Præsentationens transcript:

1 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Cykeltrafik – økonomi og baggrund

2 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Indhold Cykeltrafik Samfunds- (kommune) økonomi Noget om trafik og valg af cykel

3 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Økologisk Råd, februar 2005 Beregninger på: udbygning af cykel-infrastruktur kampagner for mere gang og cykling.

4 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Virkninger beregnet på: sundhed (færre sygedage, flere leveår) afgiftsprovenu brugergevinster udgifter til kørsel tidsforbrug luftforurening og andre eksterne omkostninger ulykker (men ikke sparede investeringer) Effekt på: gang cykling bilkørsel kollektiv trafik

5 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Projektomkostninger (omregnet til Århus): 15 mio kr. pr. år i 12 år 5 mio kr. pr. år derefter Projekteffekter (efter 12 år) : gang+ 20 mio. pkm pr. år(+ 30%) cykling+ 100 mio. pkm pr. år(+ 50%) kollektiv trafik- 90 mio. pkm pr. år(- 12%) bilkørsel- 90 mio. pkm. pr. år(- 2%) nettoeffekt- 60 mio. pkm. pr. år(- 1%)

6 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Brugergevinster: 170 mio. kr. pr. år (beregnet ud fra en række forudsætninger om frivillig ændring af transportmiddelvalg) Afgiftsprovenu: 43 mio. kr. mindre pr. år (som alene er statens problem) Driftsindtægter: 162 mio. kr. mindre pr. år (som også er kommunens problem)

7 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Sundhedsomkostninger: 180 mio. kr. mindre pr. år (offentlig andel 40%, privat andel 60%) (Kilde: En række udenlandske undersøgelser – siden er en dansk kommet til – og nogle forsigtige forudsætninger)

8 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Kommunalreformen betyder... 30% kommunalt bidrag ved indlæggelser 10-30% kommunalt bidrag til læge-, speciallæge og tandlægebesøg... så der er også sundhedspenge at spare lokalt (30% af 40% af 180 mio. kr. er 22 mio. kr.)

9 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Nettoresultat: 2,3 mia. kr. Benefit-cost forhold: 1,35 Intern rente:66% (beregnet over 50 år og tilbagediskonteret til ”nutidskroner”)

10 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Samfundsøkonomisk analyse Nettoresultat: 2,3 mia. kr. (over 50 år) At bemærke: kommunens primære udgifter er små det offentliges sekundære indtægtstab er forholdsvis stort kommunen både vinder og taber kommunens borgere vinder stort

11 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel Grundkursus i trafik Trafikkens mængde er nogenlunde konstant (vel at mærke når man taler antal ture fra A til B) (taler man afstand er der sket en markant udvikling) (taler man transportmidler er der sket en stor motorisering) (taler man tid er der næsten ingenting sket) En tur er i reglen sammensat af flere transportmidler (gang, cykel, bil, bus, tog,...) Man kan kun bruge ét transportmiddel ad gangen Transportmiddelvalget er til dels rationelt (vaner, forventet kvalitet – tid, komfort, nærhed,...)

12 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel Transportmiddelvalget er ikke konstant – pas på med begreberne ”bilister” og ”cyklister” (tal hellere om borgere, brugere, handlende,...)

13 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel To argumenter for at cykle: Det er godt for dem, der cykler Det er godt for dem, der kører i bil

14 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel Biltrafik Pendling Parkering Trængsel Kollektiv trafik Cykling Gang Afgift for parkering Trafik(problemer) i Århus Forurening

15 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel Flere måder at angribe bil-problemer Skab mere plads (vej- og krydskapacitet, parkering) Få færre til at køre i bil (P-afgifter, bompenge, trængsel) Få flere til at cykle

16 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel Hvor langt og hvordan køres der?

17 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel Kører bilejere nogen sinde på cykel?

18 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel Visse personer vil, selv om de har adgang til bil, frivilligt cykle, hvis cyklen er bilen markant overlegen på den konkrete tur, og hvis de pågældende er opmærksomme på dette.

19 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel Brugsegenskabbilcykel Dør til dør ved god plads Dør til dør i tæt by Plads til flere personer Hurtighed, store afstande Hurtighed, små afstande Hurtighed, myldretid Regularitet Prisbillighed Beskyttelse mod vejrliget Tolerance overfor ujævnhed Sundhed

20 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel ”Jeg cykler regelmæssigt” ”Jeg cykler nu og da” ”Jeg vil gerne prøve at cykle” ”Cykling er måske en mulighed” ”Cykling er ikke relevant for mig” Model for ændring af adfærd Målgrupper: Primært de ikke (endnu) cyklende Sekundært de allerede cyklende

21 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel Visse personer vil, selv om de har adgang til bil, frivilligt cykle, hvis cyklen er bilen markant overlegen på den konkrete tur, og hvis de pågældende er opmærksomme på dette.

22 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel

23 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel

24 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel

25 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel (potentielle) cyklister er typisk århusianere moderne mennesker voksne og kræsne

26 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel Hvordan gøre cyklen markant overlegen – og gøre århusianerne opmærksomme på det? gennemføre konkrete forbedringer af stier, veje, kryds og parkeringsmuligheder – detaljer inklusive udføre ”gimmicks”, der understøtter, at der virkelig gøres en indsats for dem, der vælger at cykle i Århus arbejde systematisk med kommunikation, der... - oplyser om cykeltrafik og initiativer - positivt vejleder de cyklende (hellere tilbud end forbud) - forbedrer cykeltrafikkens image.

27 Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Trafik og valg af cykel


Download ppt "Debatmøde Århus, 20. februar 2006 Thomas Krag Mobility Advice Cykeltrafik – økonomi og baggrund."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google