Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Sven Krarup Nielsen Chefkonsulent i Vejdirektoratet Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

2 Vejdirektoratet Direktion Personale Økonomi Sekretariat
Informatik (INF) IT-Infrastruktur Vejforvaltningssystemer Kommunikation og web Vej og trafik (VTO) Myndighed Vejstandarder Trafik Vej- og trafikplan Vejanlæg (ANL) Planlægning Projekt og udbud Areal og naboer Tilsyn og kontraktsyring Projekter Vejdrift (DRI) Trafikal drift Vej- og broteknisk drift Vej- og trafik- information Distrikt Øst Distrikt Syd Distrikt Nord Vejteknisk Institut (VI) Asfalt Materialer og miljø Rådgivning og måling Marked (MARK) Nordisk markedskoordinering Internationale projekter

3 Havarikommisionens sammensætning
Vejdirektoratet sekretariat, formand, vejteknikere og psykolog Rigspolitiet Statens Bilinspektion Færdselsstyrelsen Danmarks Transportforskning Ulykkesanalysegruppen Odense Universitetshospital

4 Hvad fortæller statistikken over trafikulykker?
Distrikt Amt Kbh. Kommune

5

6 Foreløbige tal for 2003 2001 2002 2003 Dræbte 431 463 435
Tilskadekomne 8465 Personskadeuheld 6861

7 Udviklingen i trafikulykker og tilskadekomne
Antallet af dræbte er faldende og nu lidt under målsætningen Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne er også faldende Antal personskadeuheld er faldende og nu lidt under målsætningen

8 Dræbte

9 Personskader

10 Udviklingen i dræbte og alvorligt tilskadekomne
Cyklister Ligger over målsætningen, men falder Spiritusulykker Ligger over målsætningen Fortsat stigning Krydsulykker Unge motorførere Holder målsætningen

11 Cyklister

12 Personskader i sprituheld

13 Personskader for unge motorførere

14 Hvorfor dybdeanalyser?
Statistikken fortæller hvad og hvor det sker Der skal dybdeanalyser til at fortælle hvorfor det sker!

15

16 Baggrund Ved hver fjerde trafikdrab er en bilist under 25 år indblandet i ulykken En fjerdedel af ulykkerne med bilister under 25 år er eneulykker

17 Dræbte fordelt på køn og alder 2001

18 Dybdeanalysen omfatter:
Politirapporter med forklaringer fra involverede og vidner Retsafgørelser Besigtigelse og opmåling af ulykkessituation Foto af ulykkessted samt bremse- og skridspor

19 Dybdeanalysen omfatter desuden:
Foto af køretøjer Attester fra bilinspektion Kørekorts- og kriminalregisteroplysninger Obduktionsrapporter og blodprøveresultater Interview med de implicerede

20 Faser i arbejdet Politiet og bilinspektionen på stedet
Havarikommissionen på stedet Interview med implicerede Materiale fra politi, bilinspektion, sygehus Fagrapporter fra politi, bilinspektion, vejingeniør og psykolog Ulykkesrapport

21 Indhold i fag- og ulykkesrapporter
Analyseproces og forudsætninger trafikant, før ulykken, omgivelser, køretøj, sikkerhedsudstyr, ulykkessituationen, undvigemanøvre, afsatte spor, personskader Analysen informationsbearbejdning trafikant, hastighed, omgivelser, køretøj ulykkesbeskrivelse Ulykkes- og skadesfaktorer Forebyggelse

22 Dybdeanalyse af 32 ulykker, efterår 2001
13 dræbte 11 med svære skader 36 med lettere skader 9 uskadte 69 personer i alt

23 32 bilister: 9 førere, der normalt overholder færdselsreglerne
9 førere, der er periodisk risikovillige, men normalt overholder færdselsreglerne 14 førere, der er generelt risikovillige, afprøver egne og bilens grænser, overskrider bevidst færdselsreglerne

24 Turens hovedformål: 9 på vej til eller fra arbejde, skole eller fritidsaktivitet 7 på vej til eller fra besøg 9 på vej til eller fra fest 7 leger med bilen eller viser den frem

25 Hvorfor sker ulykkerne og hvorfor bliver de alvorlige?
Ulykkesfaktor En omstændighed der er tilstede ved en ulykke, uden hvilken ulykken sandsynligvis ikke var sket. Skadesfaktor En omstændighed ved ulykken der bidrager til dens alvorlighed Ulykken skete fordi føreren fejltolkede situationen, men han blev dræbt, fordi han ikke brugte sele og kørte ind i et træ

26 Ulykkesfaktorer Distraktorer i køretøjet Høj hastighed
Manglende opmærksomhed Spirituspåvirkning Påvirkning af medicin og narkotika Træthed Chancebetonet kørsel Forkert reaktion/mister kontrol over køretøj Forkert tolkning af situationen Overtrædelse af vigepligt

27 Skadesfaktorer Høj hastighed Manglende brug af sikkerhedssele
Manglende brug af hjelm Ramt en fast genstand

28 De hyppigste ulykkesfaktorer var for høj hastighed
manglende opmærksomhed alkohol/narkotikapåvirkning. Samtlige ulykker kunne formentlig være undgået alene ved at fjerne disse tre faktorer.

29 Havarikommissionen giver et bud på mulige indsatser, som nu skal diskuteres og undersøges af de myndigheder og institutioner, der er eksperter på disse områder.

30 Kampagner og politiindsats
Rettet mod: kørsel med for høj hastighed spirituskørsel manglende selebrug Indsats mod fest- og legekulturen i weekenden og i nattetimerne.

31 Køreuddannelse Fastholde og intensivere køreuddannelsens fokus på opfattelse af risici i trafikken. Følge op på effekten af ny øvelse i køreundervisningen med reaktion på kørsel med to hjul i rabatten. Overveje indførsel af opfølgning på køreundervisningen inden et år efter at kørekortet er erhvervet.

32 Bil- og vejteknik Bilteknik Vejteknik Hastighedsbegrænser
Alkolås Selelås Vejteknik Stabilisering af rabatter Faste genstande Kurveafmærkning

33 Rapporten har sat gang i nye trafiksikkerhedstiltag!

34 Kampagner og politiindsats
Rigspolitiet anbefaler indsats i weekenden i samarbejde med lokale færdselssikkerhedsudvalg Rådet for Større Færdselssikkerhed fik et ekstra budskab i selekampagnen. Nye kampagneformer overvejes Rådet foreslår generel 40% grænse for fradøm-melse af kørekort ved hastighedsoverskridelse

35 Køreuddannelse Kørelærerudvalgets rapport handler bla. om bedre kørelæreruddannelse. Lære at køre eller få et billigt kort? Skal der indgå modenhedstest i køreprøven? Skal der være praktisk køretest inden prøveperiodens udløb?

36 Bil- og vejteknik Selelås/selehusker Faste genstande
anbefalet i leder i Motor ”Ingen sele - ingen køretur!” indgår med point i craschtest Faste genstande Vejdirektoratet fjerner træer langs motorvejene


Download ppt "Præsentation af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google