Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Survey Organisering og styregruppehåndtering. Spørgsmål 1 62,5 % mener de har stor indflydelse på tilpasning af egen projektorganisation! Hvis projektorganisationen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Survey Organisering og styregruppehåndtering. Spørgsmål 1 62,5 % mener de har stor indflydelse på tilpasning af egen projektorganisation! Hvis projektorganisationen."— Præsentationens transcript:

1 Survey Organisering og styregruppehåndtering

2 Spørgsmål 1 62,5 % mener de har stor indflydelse på tilpasning af egen projektorganisation! Hvis projektorganisationen ikke er optimal, er det så fordi jeg ikke har handlet i tide?

3 Spørgsmål 2 Ca. 75 % mener at rollefordelingen fungerer tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Handler det bare om, at styregruppen ikke blander sig?

4 Spørgsmål 3 Ca. 73 % mener, at de rette interessenter er repræsenteret i styregruppen. En stor andel mener, at de mangler repræsentation fra enten kommune eller drift

5 Spørgsmål 4 65 % mener, at styregruppens medlemmer er middel eller dårlige til at sikre fremdrift i dagligdagen. Her er et paradoks. 73 % mener, at de rette interessenter er repræsenteret i styregruppen, men kun 31 % synes, at interessenterne er gode til at skabe fremdrift. Hvordan kan det være…??

6 Spørgsmål 5 Over halvdelen af projektlederne mener, at styregrupperne i mindre eller ringe grad medvirker til at bygge bro til baglandet og skabe nye muligheder. Hvorfor forholder det sig således og hvad kan vi gøre ved det?

7 Spørgsmål 6 42% mener, at kvaliteten af styregruppemøderne er enten middel eller utilfredsstillende. Der er således plads til forbedring! Hvis ansvar er det?

8 Spørgsmål 7 41 % mener, at de enten er middel eller dårlige til at bruge styregruppen til planlægning og afvikling af styregruppemøderne. Kan det være en af årsagerne til, at kvaliteten af styregruppemøderne er for lav jf. foregående spørgsmål?

9 Spørgsmål 8 Ca. 33% vurderer, at de er middel eller dårlige til at bruge styregruppen til at sikre brobygning. Hvad skyldes det?

10 Spørgsmål 9 Der er en tendens til, at projektlederne i mindre grad eller slet ikke bruger deres styregruppe ift. til den daglige drift (65%). Er styregruppen ikke relevant at inddrage i hverdagen eller er der ikke behov for det på daglig basis?

11 Spørgsmål 10 ”At fungere som brobygning mellem beboerne/beboerdemokratiet og den professionelle indsats i et område” ”For mig er det ret nyt med en styregruppe. Det har jeg været "lykkeligt forskånet for" i de første ca. 8 år af mit boligsociale virke...” ”Jeg synes det mest er et orienteringsforum dog med nogen sparring” ”at forme de strategiske rammer og visioner for nuværende og kommende helhedsplaner, godkende rammer og økonomi, bygge bro til kommunale strategier og visioner.” ”At sikre beboernes opbakning, at bringe beboernes synspunkter og ønsker på banen. Udvikling af projektet.” ”At stå sammen som en stærk "kerne" og sætte fundament for indsatser og aktiviteter."

12 Spørgsmål 11 25% ved det ikke?

13 Spørgsmål 12 - Mange projektledere angiver, at de står for det meste ift. Styregruppemøderne. - I relativt få styregrupper præsenterer andre medlemmer punkterne. - Kun omkring 20% af projektlederne angiver, at man forbereder dagsordenerne med andre medlemmer af styregruppen.

14 Kommentar: ‘’Lejerbo København har med de nye helhedsplaner indført en ny struktur med en fælles styregruppe for alle de boligsociale indsatser. Denne har den boligsociale koordinator og ikke projektlederen som sekretær. Dvs. projektlederne informerer boligsocial koordinator op til møderne og deltager efter behov i behandling af punktet om egen helhedsplan’’. ‘’Styregruppen udstikker ikke handlinger og retninger, men forholder sig til mine konkrete forslag på de udstukne retningslinjer, hvilket betyder at styregruppemødet er et forum, hvor jeg skal forsvare og forklare og argumentere for mine tanker og ideer’’ ‘’Det har taget lang tid at afvænne repræsentanterne i styregruppen til at forholde sig til vores aktiviteter og den enkeltes deltagerantal m.m.. Fokus er dog gået fra fokus på den boligsociale helhedsplans fremdrift på aktivitetsniveau til nu netop at være i feltet samspillet mellem indsatser og drift - hvilket efter min holdning er det rette fokus i en styregruppe. Fremdriften er ikke i den daglige drift, med fremdriften er på det boligsociale felt...’’


Download ppt "Survey Organisering og styregruppehåndtering. Spørgsmål 1 62,5 % mener de har stor indflydelse på tilpasning af egen projektorganisation! Hvis projektorganisationen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google