Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 1 De lokale uddannelsesudvalgs arbejdsopgaver og kompetencer Bruno Clematide.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 1 De lokale uddannelsesudvalgs arbejdsopgaver og kompetencer Bruno Clematide."— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 1 De lokale uddannelsesudvalgs arbejdsopgaver og kompetencer Bruno Clematide

2 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 2 Mulige overskrifter  Fra den rene elendighed til et ordentligt kompetenceløft – hvem bidrager?  De lokale uddannelsesudvalg – en sleeping partner  De lokale uddannelsesudvalg – et aktiv i skolernes kvalitetsudvikling  Kompetencefondene – nu kommer gennembruddet!?  Det er de andres skyld….

3 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 3 Oplæg og workshop  Lidt om aktivitetsniveauet  LUU – det går ikke så godt  Det kan nytte – god praksis i lokale uddannelsesudvalg  Walk and Talk og workshop i regionale grupper  Tæt samspil mellem skole og virksomhed – partnerskab om kompetenceudvikling  Workshop i regionale grupper  Idéliste til arbejdet i LUU - plenum

4 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 4 Lidt om aktivitetsniveauet  Fald i aktiviteten?  Tilfredsstillende antal kursister på de forskellige uddannelsesmål?

5 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 5

6 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 6

7 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 7

8 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 8

9 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 9

10 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 10

11 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 11

12 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 12

13 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 13 Fald i aktiviteten?  Ja og nej  Forskellig fra uddannelsesmål til uddannelsesmål  Forskellig fra skole til skole

14 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 14 Tilfredsstillende antal kursister på de forskellige uddannelsesmål?  ??? – vel næppe

15 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 15 Lidt om elendigheden – om de lokale uddannelsesudvalg ifølge EVA  At der opleves uklarhed om udvalgenes opgaver og indflydelse  At nogle af udvalgenes medlemmer ikke føler sig rustet til opgaven  At der rejses tvivl om hvem medlemmerne repræsenterer  At der er problemer med manglende fremmøde  At snitfladen i opgavevaretagelsen mellem efteruddannelsesudvalg og lokale uddannelsesudvalger uklar  At samarbejdet mellem efteruddannelsesudvalg og lokale uddannelsesudvalg er minimalt eller ikkeeksisterende, og at der er ringe kendskab til de roller udvalgene hver især har  At afdækningen af lokale uddannelsesbehov ofte beskrives som tilfældig og sporadisk  At virksomhederne ikke gør brug af de lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med at få dækket deres behov for uddannelse  At de lokale uddannelsesudvalg kun har begrænset indflydelse på institutionernes uddannelsesudbud.

16 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 16 Når det går godt i de lokale uddannelsesudvalg - ifølge EVA  De udvalg der fungerer bedre, baserer sig på tilstedeværelsen af ildsjæle.

17 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 17 Det kan nytte  Alle skal ville det  Efterlyst: Et realistisk ambitionsniveau  Der skal være klarhed om hvad opgaven går ud på  To typer afklaring af uddannelsesbehov  Tøven overfor AMU kan bremse arbejdet i LUU

18 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 18 Regionsvise workshops  1) Walk and Talk: I går i 3-personsgrupper og varmer op til den regionsvise drøftelse:  Hvad er det bedste møde i LUU om AMU som du har været med til? Hvad gjorde at det blev et godt møde? Hvad var resultatet af mødet?  2) Drøftelser i regionsopdelte grupper  3) Præsentation af idélsite i plenum

19 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 19 Walk and Talk  I går i 3-personsgrupper og varmer op til den regionsvise drøftelse:  Hvad er det bedste møde i LUU om AMU som du har været med til? Hvad gjorde at det blev et godt møde? Hvad var resultatet af mødet?  Skriv gerne stikord ned

20 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 20 Regionsvise drøftelser  Fortæl hinanden om de gode møder i LUU som I har talt om på Walk and Talk  Hvad er det bedste møde i LUU om AMU som du har været med til? Hvad gjorde at det blev et godt møde? Hvad var resultatet af mødet?  Er der nogle fælles træk i hvad der gjorde at det blev et godt møde? Hvad var det i givet fald?  Skriv gerne stikord ned  Hvordan vil I sikre at der kommer mere kvalitet i LUU-møderne  Skriv gerne stikord ned

21 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 21 Partnerskab om kompetenceudvikling

22 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 22  4 skoler: ATS, TEC, AMU Syd, AMU Nordjylland  3 – 8 virksomheder pr skole  Projektets to ben:  Opbygning af partnerskaberne  Udvikling af skolernes organisatoriske læringsrum Socialfondsprojekt Partnerskab om kompetenceudvikling

23 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 23 Hvor kommer vi fra, når vi er på vej mod partnerskaber om kompetenceudvikling?  Kunde-leverandør forhold  For snart længe siden: stedet hvor man lærer, er skolen  For ikke så længe siden: uddannelsesinstitutioner duer ikke – alle lærer mest i arbejdet  Der er brug for nuancering og balance

24 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 24 Kernen i partnerskaber om kompetenceudvikling  Strategisk kompetenceudvikling  Flere former for læring – ikke alene AMU-kurser  Samarbejde om opfølgning og forankring

25 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 25 Strategisk kompetenceudvikling  Orientere sig i virksomhedens udviklingsplaner  Dialoger om behov for kompetenceudvikling ift udviklingsplanerne  Tidlig medarbejderinddragelse i behovsafdækningen  Gå tæt på hvad der tænder medarbejderne og hvad de står af overfor

26 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 26 Flere former for læring – ikke alene AMU-kurser  Læring i arbejdet  Iscenesat læring på arbejdspladsen  Læring i uddannelsesinstitutioner  Brug mulighederne for forskellige afholdelsesformer

27 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 27 Samarbejde om opfølgning og forankring  Opfølgningsmøder i virksomheden  Evaluere om det lærte bliver anvendt i arbejdet  Evaluere om virksomheden har fået det ud af det som var formålet  Sikre tid til at medarbejderne kan øve sig i det nye  Skolen coacher deltagerne i en periode mhp at styrke forankringen  Drøftelse af behov for efterfølgende læring på arbejdspladsen

28 Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 28 Regionsvise drøftelser  Partnerskaber med virksomheder – eller andre former for tæt samarbejde – er en af vejene til at der kommer en efteruddannelsesindsats der  Er rettet mod virksomhedens udviklingsbehov  Er rettet mod medarbejdernes ønsker  Passer ind i virksomhedernes sæsonpuls  Fortæl hinanden først om egne erfaringer med noget der kommer tæt på partnerskaber  Hvad bør skolerne gøre i første omgang?  Hvad tror I at de vigtigste elementer i partnerskaber i jeres branche vil handle om indholdsmæssigt?  Skal skolerne medtænke uddannelsesmål fra andre brancheområder – og i givet fald hvilke?  Hvilke afholdelsesformer skal bringes i spil?  Skriv gerne stikord ned


Download ppt "Uddannelsesseminar 25.August 2008 Horesta – 3f WWW.KUBIX DK 1 De lokale uddannelsesudvalgs arbejdsopgaver og kompetencer Bruno Clematide."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google