Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling af elevrådet på Blågård Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling af elevrådet på Blågård Skole"— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af elevrådet på Blågård Skole

2 Baggrund Eleverne ønsker: medbestemmelse et synligt og aktivt elevråd
at føle sig betydningsfuld Empiri: Frafaldsanalyse – HR7-interview af det store elevråd (skoleåret 2009/10) Elevrådsdag for det store elevråd Elevrådet på PR – høring af lærerne

3 Status Elevrådsudviklingsarbejde august 2010– nu
Temadag for elevråd på de københavnske skoler på Støberiet Elevrådet på PR - dialog Skoleworkshop om fremtidens Nørrebro Formanden kasserer for KFE og medlem af bestyrelsen for DSE, region Hovedstaden Formanden deltager aktivt i seminarer og elevrådsrelaterede aktiviteter med KFE og DSE Elevrådsdag Hyppig mødeaktivitet Vedtægter og ny valgprocedure

4 Elevrådsdag US Det bedste Eleverne får indflydelse Elevrådsdage
Elevrådet gør noget godt på skolen Eleverne kan sige deres mening At gøre skolen til et godt sted for alle Skabe sammenhold mellem klasserne Gode kontaktlærere Lære hinanden bedre at kende At vi føler, at vi er vigtige for skolen, når I bruger tid på vores forslag og idéer

5 Elevrådsdag US Det værste At få afslag på idéer Ikke at blive hørt
Hvis lærerne ikke tager elevrådet seriøst At der er for mange elever, der kun stiller op til elevrådet for at slippe for undervisningen At der er for få møder At der er for få aktive repræsentanter For lille kontakt til indskolingens og mellemtrinnets elevråd At det ikke altid bliver til noget At fremlægge fra møderne i klassen (at være bange for, at de andre griner af os)

6 Lærerne sagde: Eleverne skal have medbestemmelse.
Elevernes arbejde skal være synligt – postkasse, opslagstavle, billedgalleri. Lærerne skal afsætte tid til arbejdet i klasserne Elevrådsarbejdet er en vigtig demokratisk ret Elevrådsarbejdet er ikke synligt i alle afdelinger Elevrådet skal være repræsenteret på skolebestyrelsesmøderne. Elevrådet skal inddrages tidligere i planlægnings- og beslutningsprocesserne på skolen. Lærerne skal bakke op om kampagner.

7 HR-7 interview med det store elevråd skoleåret 2009/10
Generelle observationer: ”Eleverne ser ikke skolen som særlig optaget ift. det, eleverne synes er vigtigst.” Det er ”vanskeligt for eleverne at formulere positive historier om skolen.” Eleverne er ”præget af resignation og afmatning ift. mulighederne for forbedring.” Eleverne ”ser uro, mobning og rammevilkår som de største udfordringer.”

8 HR7- interview med det store elevråd Det fremadrettede
Ønske om højere grad af elevinddragelse i aktiviteter og projekter på skolen, f.eks. Ombygningen Ønske om, at eleverne bruges mere og bedre som ambassadører for skolen Ønske om indflydelse på forbedring af undervisningsmiljøet og de fysiske rammer (klasserne, rod, uorden, toiletter, graffiti m.m.) Ro i timerne – ønske om at skolen har en tydelig holdning til uro og elever med problematisk adfærd Ønske om høj faglighed – at lære noget Ønske om indsats mod konflikter og mobning Ønske om indsats mod hærværk

9 (For)mål Hverdagen på Blågård Skole skal være præget af en demokratisk tankegang, hvor eleverne lærer, at man i samvær med andre både har rettigheder og pligter, og at alle har et medansvar for at fællesskabet fungerer. Ligeværd og respektfuld adfærd og sprogbrug er grundstenene i den demokratiske tankegang. Igennem elevrådsarbejdet får eleverne på Blågård Skole direkte erfaring med demokratiske samværsformer. Arbejdets progression fra klassernes initiale forslag, over den efterfølgende diskussion og debat i skolens organer, til en eventuel vedtagelse og implementering heraf, understøtter konkret elevernes oplevelse af demokratiets formelle rammer og beslutningsprocesser i skolens dagligdag.

10 Metode: Hvordan gør vi så?
VEDTÆGTER Elevrådsrepræsentanterne vælges i henhold til valgproceduren Elevrådet holder møde én gang om måneden Der afsættes tid og følges op på møderne i klassens tid Nyt fra elevrådet er fast punkt på fællessamlinger og på afdelingsmøder Elevrådsformanden holder regelmæssige møder med skolelederen Der lyttes til og følges op på elevrådets forslag og ønsker

11 Årshjul for elevrådsarbejdet
Januar: Elevrådsmøde + KOO-møde Februar: Elevrådsdag - udvikling Marts: Elevrådsmøde + KOO-møde April: Elevrådsmøde Maj: Evaluering+ opstilling og valg af nye repræsentanter (i klasserne) + KO-møde Juni: Elevrådsmøde -evaluering + formandsvalg August: Elevrådsmøde: De nye repræsentanter fremlægger deres ønsker og mål. Forslag til årshjul aftales. September: Elevrådsdag: Udviklingsarbejde for det kommende skoleår. Arbejde med årshjul og mærkesager. KOO-møde Oktober: Elevrådsmøde November: Elevrådsmøde + KOO-møde December: Elevrådsmøde

12 Tegn Fra ord til handling
Elevernes tiltag og initiativer bliver der lyttet til Elevernes tiltag og initiativer indtænkes i alle skolens organer Elevernes tiltag og initiativer diskuteres Elevernes får respons på deres ønsker Elevernes initiativer efterkommes så vidt muligt og implementeres i skolen liv

13 Evaluering Årets arbejde evalueres: i klasserne (maj)
På elevrådsmøde(juni) På sidste lærerafdelingsmøde inden de nye teams mødes (maj/juni) På ledelsesmøde (maj/juni) Evalueringen tager udgangspunkt i: Årshjulet Skolens vedtæger


Download ppt "Udvikling af elevrådet på Blågård Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google