Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kan resultaterne bruges i en kommunal sundhedspolitik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kan resultaterne bruges i en kommunal sundhedspolitik"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan resultaterne bruges i en kommunal sundhedspolitik
Sundhedsprofil 2010 Hvordan kan resultaterne bruges i en kommunal sundhedspolitik Thomas Kastrup-Larsen Rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Aalborg Kommune

2 Førstehåndsindtryk fra Sundhedsprofil 2010
Udfordringerne er ikke blevet mindre (KRAM) Umiddelbart bedst resultat, hvor kommunal indsats understøttes af strukturelle ændringer/national lovgivning (rygning) Stor motivation til sund livsstil i befolkningen

3 Sundhedsprofil 2010 Mangler:
Giver et godt billede af ”den brede befolkning” opdelt efter køn, alder, uddannelse m.v. Udgør et betydeligt datagrundlag, der kan ”samkøres” med andre kilder Giver mulighed for afdækning af geografiske forskelle i kommunen Mangler: Børn og de yngste unge Begrænset med hensyn til social ulighed i sundhed

4 Kommunal sundhedspolitik
Forudsætninger: Viden om ”Hvordan har vi det” (Sundhedsprofilen) sammen med øvrige datakilder (fx KØS) Viden om de fremtidige udfordringer (bl.a. Sundhedsprofilen, befolkningsudvikling, behandling og pleje af flere ældre og syge, opgaveglidning m.v.) Klarhed over rollefordeling (stat, region, kommuner, praktiserende læger, øvrige samarbejdsparter, sundhedsaftale m.v.) Viden om, hvad der virker.

5 Omsætning af sundhedspolitikken
Målsætning: ”Gør det sunde valg let” Det handler blandt andet om at komme: fra data, undersøgelser og viden til målrettet kommunal planlægning fra enkeltstående projekter til praktisk drift fra udelukkende individorienterede tilbud til fokus på rammer og strukturer

6 Omsætning af sundhedspolitikken er et fællesansvar i kommunen
Understøtning af borgernes sundhed er hele kommunens ansvar, dvs. alle fagforvaltninger, institutioner m.v. har ansvar på sit felt. Sundhed er ikke bare en kommunal ekstraopgave: Afdækning af synergieffekter ved samarbejde med sundhedsområdet om lovbundne opgaver (fx uddannelse, sociale forhold, arbejdsmarkedstilknytning, miljø, trafikforhold, fritidsudfoldelser). Sundhed skal ikke kun tænkes ind i kommunale aktiviteter men også i kommunale planer (eksempel: Sundhed i planer i Aalborg Kommune)

7 Sundhed i planer i Aalborg Kommune
.

8 Opsummering: Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab for kommunen, både ved formulering og ved opfølgning af sundhedspolitikken: Profilen giver vigtig viden om borgernes sundhed, sundhedsvaner samt motivation til livsstilsændringer, når kommunen skal formulere indholdet i sundhedspolitikken og prioritere indsatserne. Profilen giver baggrund for at opstille konkrete mål i sundhedspolitikken og følge op på dem ved kommende sundhedsprofilundersøgelser.


Download ppt "Hvordan kan resultaterne bruges i en kommunal sundhedspolitik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google