Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overførsler af affald Miljøstyrelsen Annette Schneider 4. december 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overførsler af affald Miljøstyrelsen Annette Schneider 4. december 2012."— Præsentationens transcript:

1 Overførsler af affald Miljøstyrelsen Annette Schneider 4. december 2012

2 Dagsorden 1)Velkomst 2)Orientering om sidste nyt – herunder mobil applikation 3)Affaldsregistret og Affaldsdata PAUSE 4)Gode råd ved anmeldelser 5)Håndhævelse 6)Indsendte spørgsmål 7)Afrunding

3

4 Vejledning om udtjente køretøjer Centrale begreber Et fungerende køretøj: Opfylder reglerne for syn Ingen reparation nødvendig Et reparerbart køretøj: Kræver mindre reparation og er i stand til at blive repareret. Værdien af bilen er højere end omkostningerne ved reparationen – i DK el. EU Køretøjet kan opfylde reglerne for syn og bruges til sit oprindelige formål efter mindre reparationer

5 Kriterier for hvornår kørertøjer ER affald  Udstedt skrotningsattest  Stammer fra indsamling eller behandlingssytem  Beregnet til demontering/genbrug af reservedele  Beregnet til schredning eller ophugning  Indeholder farlige stoffer, der skal kasseres eller er forbudt at eksportere (CFC)  Totalskadet – eller væsentlige dele beskadiget  Skåret i stykker  Ikke egnet til mindre reparationer  Bevisbyrden ikke løftet (i afsnit 2.11)!

6 Kriterier for hvornår kørertøjer KAN VÆRE affald  Ikke synet i 2 år fra sidste frist (dvs. 4 år i alt)  Intet stelnummer og ejeren er ukendt  Overdraget til affaldsbehandler  Reparationsudgifter overstiger værdi – i EU priser  Ikke beskyttet mod skader under transport og læsning  Svejset til eller lukket med isoleringsskum  Udgør sikkerhedsrisiko eller risiko for miljøet - løsdele, udslip af brændstof, lækage i flydende gassystem, overdrevet slid på bremser og styretøj, …

7 Bevisbyrde - hvad? Hvad - ved fungerende køretøjer:  Dokumentationen skal bestå af :  En kopi af faktura og kontrakt vedrørende salg/overdragelse og en garanti om, at køretøjet er fungerende og opfylder reglerne for syn  En gyldig synsrapport (dog ingen "nye" skader)  En erklæring fra indehaveren om, at køretøjet ikke er affald

8 Bevisbyrde - hvad? Hvad - ved reparerbare køretøjer:  Dokumentationen skal bestå af :  En kopi af faktura og kontrakt vedrørende salg/overdragelse  En ”køretøjet kan repareres attest” udstedt af godkendt synsvirksomhed  En erklæring fra indehaveren om, at køretøjet ikke er affald

9

10 Bilag IIIB Forordning 135/2012 af 16.2.2012 (pr. 8.3.12) Fraktioner:  BEU 01 - Affald af laminat fra selvklæbende etiketter, der indeholder råvarer fra etiketproduktionen, som ikke er omfattet af Basellistens B3020  BEU 02 - Plastfraktion, som ikke kan adskilles, fra forbehandlingen af brugt væskeemballage (dvs. tetrapak)  BEU 03 - Plast-aluminiumfraktion, som ikke kan adskilles, fra forbehandlingen af brugt væskeemballage (tetrapak)  BEU 04 - Kompositemballage, som hovedsageligt består af papir og noget plast, og ikke indeholder restprodukter, og som ikke er omfattet af Basellistens B3020 (f.eks. fodersække)  BEU 05 - Rent biologisk nedbrydeligt affald fra landbrug, gartneri, skovbrug, haver, parker og kirkegårde (bemærk forudsætning om kompostering, se nedenfor)

11 Bilag IIIB Forordning 135/2012 af 16.2.2012 (pr. 8.3.12)  Disse fraktioner kan således INDENFOR EU kører uden anmeldelse og alene med bilag VII da ikke længere er ulistede og dermed anmeldepligtige.  Forudsætning vedr. BEU 05 rent biologisk nedbrydeligt affald fra landbrug, gartneri, skovbrug, haver, parker og kirkegårde er: at overførslen sker med henblik på at affaldet undergår kompostering på et dertil godkendt anlæg for dermed at sikre mod utilsigtet spredning af uønskede skadegørere på planter at der efter affaldsbekendtgørelsen § 78, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011) stilles krav om, at sådant affald ”genanvendes eller anvendes til anden endelige materialenyttiggørelse” – HÅNDHÆVES VED EKSPORT

12

13 Håndhævelse MST’s perspektiv - landbrugsplastdom (LR)  Indledningen til bilag III kan ikke anvendes i modstrid med forordningens materielle regler i art. 3 – PIC procedure  Al affaldshåndtering skal ske miljømæssigt forsvarligt – det er ikke et klassificeringskriterium  Besides-dommen er anvendt forkert i landbrugsplastdommen (formentlig fordi bilag III og IV dengang var h.h.v. II og III+IV)  Omni Metal dommen er ikke taget i betragtning i landbrugsplastdommen

14 Håndhævelse Rigsadvokatens udtalelse - landbrugsplastdom (LR 1.9.2011) Rigsadvokaten sendt skrivelse ud til politikredsene om, at sagen ikke vil danne præcedens, fordi frifindelsen var meget konkret begrundet i, at bevismaterialet ikke var tilstrækkeligt i LR (billedmaterialet var dårligt/ufuldstændigt). Dvs.:  - stadig visuel besigtigelse og grundige fotos – ikke bevise vægt  - MST’s vejledning omkring landbrugsplast stadig gældende generelt.  - at Besides ”ikke umiddelbart underbygger” flertallets afgørelse (!) (præmis 34)  - at Omni Metal sagen fastslår, at en konkret vurdering ikke kan begrunde, at fritagelse af kravet om anmeldelse for affald listet på bilag III udstrækkes til affald ikke listet på bilag III, og herunder for affald bestående af blandinger af to typer affald, der hver især er listet på bilag III. (dvs. grøn + grøn ≠ grøn)  - men altså de-minimis grænse = ”ringe mængde”.

15


Download ppt "Overførsler af affald Miljøstyrelsen Annette Schneider 4. december 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google