Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig læsning 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig læsning 2."— Præsentationens transcript:

1 Faglig læsning 2

2 Dagens program Ordenes netværk Dit affald – vores affald / teksten
Før-faglige ord Forskellige bearbejdningsmuligheder Produktet: vidensdeling Konkret til næste gang: ? Næste møde: Tirsdag den 14. april kl

3 Ordenes netværk 1 Vores ordbegreber er lagret i hjernen efter deres indhold og lydlige udtryk De ligger som knuder i et netværk, således at hvert begreb og det ord der er knyttet til det, får sin værdi i kraft af deres forbindelse til de andre knuder i netværket.

4 Ordenes netværk 2 Et væsentligt princip i netværket er antonymi (relation mellem ord med modsat betydning) Eksempler: Forudsætninger for at forstå god er at vi kender dårlig/ringe. Hvis åen er for bred, må vi finde et sted, hvor den er smallere. Hvis vejen er lang, er det fordi vi godt kunne tænke os, at den var kortere

5 Ordenes netværk 3 Nogle antonymer er POLÆRE – dvs. de står som ”poler” – de kan gradueres: tung/ret tung – let/forholdsvis let Andre er BINÆRE dvs. enten-eller: død-levende, loyal-illoyal, gift-ugift.

6 HUSK Det optimale sprogarbejde går fra den meningsfulde helhed – hvor sproget bruges kommunikativt – til arbejdet med de sproglige elementer J. Løntoft

7 Dit affald – vores affald
Tekstvalg: Temaet involverer en affaldsindsamling Grundlæggende information om affald Sprogligt støttende ved at: Bygge ovenpå den viden eleverne erhvervede sig sidste år Forklare flere nøgleord Fokus på husholdningsaffald – elevernes ”egen” produktion af affald Muligt at dele teksten op i mindre stykker til elever der har svært ved at læse Nem at bygge videre på Overskuelig læserækkefølge Sproglig udfordringer: - Mange førfaglige ord og begreber - Teksten er informationstung - Illustrationer og tekst supplerer ikke hinanden helt da billederne tager udgangspunkt i affaldsindsamling, mens teksten mere omhandler det affald vi putter i skraldespanden. - Teksten lægger op til at eleven overvejer eget affald

8 Om ord: Overordnet opdeler vi ord i: almindelige ord Førfaglige ord

9 De førfaglige ord: Er centrale for/er fundamentet for forståelsen af de faglige ord. Bliver i de naturvidenskabelige fag ofte brugt i en ny kontekst og ofte også i ny betydning. Kan også være mere eller mindre kendte kollokationer. Eks: af med, skyller ud,

10 Dit affald – vores affald
Før-faglige ord: Af med, , Kilo, affald, mere end, det ser ud som om, affaldsmængden, vokser, husholdningsaffald, rensningsanlæg, renser, elværker, affaldsforbrændingsanlæg, laver, kul, tilovers, byggepladser, %, genanvendt, genbrug, brændt af, puttet i, affaldsdepoter, losseplads, udgør, risiko, forurene, grundvand, det samme som, fylder, sorterer, storskrald, haveaffald, andre former for, dagrenovation, madaffald, farligt affald, for sig, hver især, mere eller mindre Fagord: Slam, flyveaske, slagge

11 Andre muligheder Over og underbegreber - læsestrategi
Eks. Papir – kan være wc-papir Servietter Tegnepapir karton avispapir ugeblade Sammensatte ord - læsestrategi Eks. gen-anvendelse, hus-holdnings-affald, dag-renovation Quiz Ting/materialer der kan genanvendes

12 Betydnings”ordbog”

13 Mindmap - et eksempel

14 Begrebskort – et eksempel

15 Begrebskort Eleverne kan føje nye begreber til. Arbejdet for eleverne går først og fremmest ud på at bringe begreberne ind i meningsfyldte sammenhænge. Disse markeres med lapper eller streger, hvorpå der er skrevet de nødvendige forbindelsesord.


Download ppt "Faglig læsning 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google