Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

– Om formidlingen af afgørelser i offentlige breve

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "– Om formidlingen af afgørelser i offentlige breve"— Præsentationens transcript:

1 – Om formidlingen af afgørelser i offentlige breve
Det vurderes, at du ikke er omfattet af personkredsen i servicelovens § 100 At skrive en afgørelse. Ankestylrelsen 2011: –  Om formidlingen af afgørelser i offentlige breve Karsten Pedersen, RUC,

2 En kort analyse Det vurderes Ikke er omfattet
En klassikker, men det er ikke et problem med passiven. Det er et problem sammen med de andre elementer herunder Ikke er omfattet Er det godt eller skidt? Personkredsen i servicelovens § 100 Her er det centrale problem Der er ingen personkreds i servicelovens § 100 Den skal findes i vejledningen

3 Hvad er problemet? Det er svært at forstå Det er imod hensigten
Teksten forudsætter stort kendskab til lov og vejledning om lov Det er imod hensigten ”I ”At skrive en afgørelse” får du en opskrift på at skrive en afgørelse, som både er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå” (Ankestyrelsen 2011:4) Det er udemokratisk Det er ulovligt

4 Fra vejledningen til offentlighedsloven
UDFORMNING AF SKRIVELSER 214. Ved den sproglige udformning af forvaltningsafgørelser bør myndigheden have for øje, at enhver, som teksten henvender sig til, let skal kunne læse og forstå den. Herudover bør den være formuleret venligt og hensynsfuldt. Formen bør derfor være enkel og præcis og sætningerne korte og klare. Et begreb bør over alt i samme tekst betegnes med samme udtryk Kancelliudtryk og fremmedord bør såvidt muligt undgås. Det samme gælder flertydige og overflødige ord Tekniske ord og fagudtryk, d.v.s. ord og udtryk, som er udviklet og overvejende anvendes inden for en snævrere fagkreds, bør ikke - eller i alt fald ikke uden nærmere forklaring - bruges i forvaltningsafgørelser, der henvender sig til personer uden for den pågældende kreds Henvisninger til love og bekendtgørelser m.v. skal medtages i forvaltningsafgørelser i det omfang, det følger af reglerne om begrundelse, jfr. ovenfor under pkt Henvisninger til love bør, medmindre der er tale om almindeligt kendte love som f.eks. bistandsloven, indeholde en angivelse af lovens fuldstændige titel, herunder lovens dato og nummer. Det samme gælder bekendtgørelser. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at skrive disse henvisninger i et særskilt afsnit for at lette læsningen af afgørelsen.

5 Er der en forklaring? Skriftnormer Ledelse Manglende Til rådighed
Ankestyrelsen Lokal ledelse (region, kommune, afdeling) Central ledelse (stat)

6 Er der en løsning? Ledelsen skal tage ansvar for ændringer Fokus på
Formidling Forståelse for kommunikationssituationen Faglighed Forankring i egen faglighed Uddannelse Skriftnormer


Download ppt "– Om formidlingen af afgørelser i offentlige breve"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google