Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Diverse spørgsmål vedr. Digital Post

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Diverse spørgsmål vedr. Digital Post"— Præsentationens transcript:

1 Diverse spørgsmål vedr. Digital Post
? ? ? ?

2 Spørgsmål Jeg vil høre om KL,  Digitaliseringsstyrelsen og I andre kommuner har taget fat om den særlige vejledningsforpligtelse, når kommunikationsformen ændres fra fysisk til digital post, jvf sagen om udbetaling Danmark og børnetilskud? Digitaliseringsstyrelsen kommer med en formel udmelding vedr. dette inden for 1-2 uger. Sagen skal behandles af styregruppen for Digital Post først. KLs udmelding: Generelt vil kommunerne kunne løfte denne ekstra informationsforpligtelse ved at informere herom i det sidste "papirbrev" til borgeren inden kanalskiftet i den pågældende sag. Andre informationstiltag kan være fx at indrykke information i lokalaviser om kommunens skift til Digital Post, her skal man blot være opmærksom på, om den enkelte borger i et givent sagsforløb kan forventes at have fået denne information.

3 Spørgsmål Konklusion: Udnyt de muligheder som I har til at gøre borgerne opmærksomme på at der sker et skifte i forsendelsesmetode i disse år. Det vil dog i sidste instans være domstolene der bedømmer hvad der er tilstrækkeligt.

4 Spørgsmål Hvor finder I det juridiske belæg for at kræve at: En borger der anmoder om fritagelse i en anden kommune, end den hvori vedkommende er bopælsregistreret, kan dog ikke afvises men skal sagsbehandles på lige fod med borgere bosiddende i kommunen? Med hensyn til kravet om fremmøde i én kommune, så uddrager vi det af, at det har været formålet med bestemmelsen at sikre en ligelig fordeling mellem kommunerne. Men det vil være for formalistisk at give et afslag til en borger, der måske under ferie i en anden kommune, gerne vil have sin anmodning behandlet. Bine Larsen, jurist i Digitaliserinsstyrelsen.

5 Spørgsmål Vil det være muligt at registrere at sagen er under behandling i administrationsmodulet, således at der kan følges op på sagen? Nej og det kommer der heller ikke. Vil en fritagelse af denne karakter (at der fritages uden fuldmagt) kunne noteres i administrationsmodulet som ”foretaget uden fuldmagt, på baggrund af Kommunens kendskab til borgeren”? Nej man må lave et notat på sagen.

6 Spørgsmål Kan Kommunen på baggrund af sit kendskab til borgeren tildele læseadgang til en pårørende i stedet for fritagelse? Herunder hvis en pårørende møder op på vegne af en borger som ikke kan give fuldmagt (hvor en læseadgang vil være oplagt)? Nej læseadgang kan kun gives hvis der eksplicit er givet fuldmagt eller hvis det er adgangsgiverne selv der møder op. Må vi tilbyde at borgerne kan f.eks. sende blanket til tildeling af læseadgang, i stedet for at møde fysisk op, for at gøre dette alternativ mere tilgængeligt? Nej sagsbehandling kan kun foretages ved personligt fremmøde Hvordan håndterer vi borgere, der ikke har billed-id, med som gerne vil tildele læseadgang til en anden? Dem der straksudsteder NemID ved hvad der skal til. Fødselsattest + …

7 Spørgsmål Arkivering: Kommer der arkiveringsfunktion i administrationsmodulet? Hvor længe skal dokumentation arkiveres? Nej der kommer ikke en arkiveringsfunktion i administrationsmodulet Så længe det er nødvendigt. Kommunen følger de almindelige kassationsregler. Blanketter for fritagelse: Er der en national (borger.dk) holdning om, hvor let det skal være at finde blanketter – herunder om de skal kunne udskrives fra nettet, eller kun kunne hentes ved personligt fremmøde? Dette bør som udgangspunkt være ens for alle kommuner, da det også indikerer hvor let det skal være at søge fritagelse? Nej der er ingen national holdning til dette. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler dog at de kan findes på kommunens hjemmeside. Dels fordi det kan tolkes som chikane hvis de ikke gør, dels fordi kommunen ellers vil kunne komme ud for at skulle sende disse blanketter med posten.

8 Spørgsmål Klager over manglende fritagelse, eller varetagelse af fritagelse: Kan en borger klage (jf. §6, stk. 4)? Stilles der i så fald en klagevejledning til rådighed i vejledningen? § 6 Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 2 og 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Klages til kommunen følges almindelig praksis for klagevejledning


Download ppt "Diverse spørgsmål vedr. Digital Post"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google