Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Silkeborg Genbrug & Affald

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Silkeborg Genbrug & Affald"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Silkeborg Genbrug & Affald
Kort præsentation Kort information om anlægsændringerne på Affaldscenter Tandskov Proceduren ved indvejning, før og nu Fremtidige procedure Procedure ved indvejning, fremtid Information om tilmelding til Miljøstyrelsen - affaldsregister Lidt let til ganen… Fremtidige afsætningsmuligheder på Affaldscenter Tandskov

2 Kort præsentation Affaldschef: Karsten Søndergaard
Affaldskonsulent: Ulrik Kragelund Vejerbodspersonale: Elin Kristensen Bent Pedersen Leif Larsen Jan Kongensgaard Ingeniør: Erich Beck Bordet rundt: Øvrige deltagere

3 Anlægsændringerne på Affaldscenter Tandskov
Hvilke: Ny 18 x 3.5m brovægt, 2 delt, 2 x 40 tons Nyt vejeterminal / stander Ny version/generation af software Hvorfor: Nedkogt info ”sakset” fra affaldsbekendgørelsen: Ifølge den gældende affaldsbekendtgørelse, skal anlæg som behandler affald ved genanvendelse, forbrænding, eller deponering (affaldsbehandlingsanlæg), Indberette data om affald til Affaldsdatasystemet (kap.13, §67). Oplysningerne angives som samlede mængder pr. affaldsproducent i indberetningsperioden på p-nummer-niveau. Affaldsbehandlingsanlægget som modtager affald fra en affaldstransportør, skal affaldsbehandlingsanlægget indberette til Affaldsdatasystemet. Affaldstransportøren skal til dette formål til anlægget aflevere en erklæring fra den affaldsproducerende virksomhed, med oplysninger om hvorfra affaldet stammer.

4 Proceduren ved indvejning, før
1. Indsæt vognkort 2. Indtast vare nr: 1051, 1052 osv.. 3. Indtast producent nr: 02, 05, 08 osv.. 4. Afvent vejning 5. Vejebon Før : Årlig indberetning til Miljøstyrelsen på totale mængder pr varenummer

5 Proceduren ved indvejning, nu
Billedlig fortolkning af den nye Affaldsbekendtgørelse: Definitioner: Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald Indsamlingsvirksomhed: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af lastbil, jernbane, fly eller skib

6 Proceduren ved indvejning, nu
Erhverv, affaldsproducent Behandlingsanlæg Indberetning af producenten Indberetning af indsamleren Producent CVR, P-nr Transportør Indsamler CVR, P-nr Indsamler Miljøstyrelsen Indberetning af producenterne

7 Proceduren ved indvejning, nu
Hvad er så det nye? Producenten er ikke mere en gruppe, ex 05 ”Byggeri og anlægsvirksomhed”, Men den specifikke producent: 1. Indsæt vognkort 2. Indtast vare nr: 1051, 1052 osv.. 3. Indtast producent nr: (tlf) 4. Afvent vejning 5. Vejebon

8 Proceduren ved indvejning, i fremtiden
Begrebet ”Affaldsdeklaration”: En affaldsdeklaration er et dokument som indeholder oplysninger om affaldet (varenummer) og affaldsproducenten. Affaldsdeklarationen kan udfyldes inden affaldet vejes ind. Affaldsdeklarationen indeholder en unik stegkode, som scannes ved vejeterminalen, og informere dermed brovægtsvejesystemet hvad det er for noget affald der indvejes. I fremtiden vil Silkeborg Genbrug & Affald have et link på sin hjemmeside til

9 Proceduren ved indvejning Privat, i fremtiden
Indvejning ”fremtid”: 1. Indsæt vognkort 2. Deklaration Ja / Nej 3. Indtast vare nr 4. Indtast Producent (01) 5. Afvent vejning 6. Vejebon Mulighed: Vognkort med pre-defineret ”01-producent” til jer som køre meget for private

10 Proceduren ved indvejning Erhverv, i fremtiden
Indvejning ”fremtid”: 1. Indsæt vognkort 2. Deklaration ja / nej 3. Scan deklaration 3a. Indtast vare nr 4. Afvent vejning 4a. Indtast Producent (P-nr) 5. Vejebon 5a. Indtast EAK (afgrænset) 6a. Afvent vejning 7a. Vejebon

11 Hvordan skaffer man de informationer?
Firma, producent: Navn og Adresse CVR- nummer P-nummer Telefon nr.

12 Fremtidig procedure, Erhverv
link til affaldsdeklaration

13 Fremtidig procedure, Erhverv

14 Fremtidig procedure, Erhverv

15 Fremtidig procedure, Erhverv

16 Fremtidig procedure, Erhverv

17 Proceduren ved indvejning Erhverv, fremtid
Indvejning ”fremtid”: 1. Indsæt vognkort 2. Deklaration ja / nej 3. Scan deklaration 3a. Indtast vare nr 4. Afvent vejning 4a. Indtast Producent (P-nr) 5. Vejebon 5a. Indtast EAK (Afgrænset) 6a. Afvent vejning 7a. Vejebon

18 Brovægtsvejesystem

19 Tilmelding til Miljøstyrelsen - Affaldsregister
Hvem er i dag registreret? Hvordan bliver man registreret? Kræves: Digital signatur (ikke NemID).. Frist: Indsamlere ( ) og transportører ( )


Download ppt "Velkommen til Silkeborg Genbrug & Affald"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google