Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Syddansk Universitet Strategi og ledelsesgrundlag Den 16. december 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Syddansk Universitet Strategi og ledelsesgrundlag Den 16. december 2013."— Præsentationens transcript:

1 Syddansk Universitet Strategi og ledelsesgrundlag Den 16. december 2013

2 SYDDANSK UNIVERSITET ET INTERNATIONALT UNIVERSITET MED FOKUS PÅ DE STUDERENDE Hvis fremtidens globale udfordringer skal håndteres, skal flere unge tage en akademisk uddannelse. Forskning og innovation skaber udvikling, vækst og velfærd i det globale vidensamfund. SDU’s mål er derfor at tilbyde flest mulige unge en forskningsbaseret uddannelse på højeste akademiske niveau og med internationalt udsyn. Forskning på højt internationalt niveau er en forudsætning for, at studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere finder SDU attraktiv. Forskningen sigter efter at skabe ny erkendelse og bidrage til løsning af samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med både danske og internationale samarbejdspartnere. SDU’s medarbejdere tænker helhedsorienteret og samarbejder med forskellige fagligheder for at skabe nye forskningsresultater og tilbyde attraktive uddannelser. Alle studerende, der optages på SDU, tilbydes lige muligheder for at tage en akademisk uddannelse på højeste niveau. Der findes talent overalt, og mangfoldighed er en styrke. SDU tiltrækker mange internationale studerende, og åbner dørene for studerende, som er deres families første akademiker. Gennem aktiv læring og aktiverende undervisning samt et godt studiemiljø understøtter SDU de studerende – fra studiestart over studieliv til beskæftigelse efter endt uddannelse - så de kommer vellykket igennem studiet. Vores stærke regionale tilstedeværelse med campusser i seks byer betyder, at flere kan tage en akademisk uddannelse, og at vi bringer viden i spil sammen med vores samarbejdspartnere. 16. december 20132

3 SDU’s Strategi og ledelsesgrundlag Fire strategiske temaer:  Uddannelse  Forskning  Internationalisering  Samfundsengagement Hvert tema beskrives med:  Ambitioner  Indsatser  Handlinger  Nøglemål 16. december 20133

4 DE STRATEGISKE TEMAER 16. december 20134

5 Uddannelse Nøglemål: I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12 % Nøglemål: I 2020 er den gennemsnitlige studietid reduceret med mindst 3,1 måneder i forhold til 2011 Nøglemål: I 2020 har SDU mindst 15 % af 1. prioritetsansøgningerne 16. december 20135 Handlinger Indsatser Ambitioner Vi vil skabe nye rammer for læring og studieliv, som bedst muligt opfylder de studerendes behov, tilbyder kvalitetsuddannelser og understøtter udfoldelsen af de studerendes potentiale. Attraktive uddannelser Udvikle og gennemføre uddannelser i samarbejde med arbejdsmarkedet Udvikle tværvidenskabelige uddannelser Udvikle uddannelser der sikrer sammenhæng i uddannelsessystemet Videreudvikle SDU’s ph.d.- uddannelser Differentierede læringsformer Øge anvendelsen af aktiv læring og aktiverende undervisning Udvikle incitamenter for excellent undervisning Øge udbuddet af talentprogrammer for studerende Helhedsorienteret studieliv Udvikle idrætstilbud og andre kulturelle og sociale tilbud Bidrage til at fremskaffe studierelevante jobs

6 Uddannelse 16. december 20136 Ambitioner:  Vi vil skabe nye rammer for læring og studieliv, som bedst muligt opfylder de studerendes behov, tilbyder kvalitetsuddannelser og understøtter udfoldelsen af de studerendes potentiale. Indsatser:  Attraktive uddannelser  Differentierede læringsformer  Helhedsorienteret studieliv Handlinger:  Øge anvendelsen af aktiv læring  Øge udbuddet af talentprogrammer  Kulturelle og sociale tilbud til studerende  Studierelevante jobs  Uddannelser i samarbejde med arbejdsmarkedet Mål:  I 2020 er frafald for1. års bachelorstuderende højest 12 %.  I 2020 er den gennemsnitlige studietid reduceret med mindst 3,1 måneder i forhold til 2011  I 2020 har SDU mindst 15 % af 1. prioritetsansøgningerne

7 Handlinger Indsatser Ambitioner Vi vil levere forskning på højeste internationale niveau og bidrage mest muligt til håndtering af verdens udfordringer. Eliteforskning på udvalgte områder Prioritere udvalgte forskningsområder Etablere et topforskerprogram Etablere et forskertalentprogram Tværvidenskabelig forskning Videreudvikle tværvidenskabelig forskning Sikre infrastrukturelle rammer for tværvidenskabelig forskning i tæt samarbejde med omverdenen Forskning Nøglemål: I 2020 er ekstern finansiering øget med 50 % i forhold til 2013 Nøglemål: I perioden 2014-2020 er SDU’s samlede finansiering fra EU-midler mindst 700 mio. kr. Nøglemål: I 2020 er SDU i top 150 på Leidens verdensrangliste for vægtede citationer 16. december 20137

8 Forskning 16. december 20138 Indsatser:  Eliteforskning på udvalgte områder  Tværvidenskabelig forskning Ambitioner:  Vi vil levere forskning på højeste internationale niveau og bidrage mest muligt til håndtering af verdens udfordringer Handlinger:  Prioritere udvalgte forskningsområder  Etablere et topforskerprogram  Etablere et forskertalentprogram  Videreudvikle tværvidenskabelig forskning  Sikre infrastrukturelle rammer for tværvidenskabelig forskning i tæt samarbejde med omverdenen Mål:  I 2020 er ekstern finansiering øget med 50 % i forhold til 2013  I perioden 2014-2020 er SDU’s samlede finansiering fra EU-midler mindst 700 mio. kr.  I 2020 er SDU i top 150 på Leidens verdensrangliste for vægtede citationer

9 Handlinger Indsatser Ambitioner Vi vil udbygge vores høje grad af internationalisering ved at tilstræbe, at flere af vores danske studerende og ansatte søger ud i verden samt ved at tiltrække flere studerende og forskere fra udlandet. Et internationalt studiemiljø Integrere udlandsophold i studieordningerne Skabe attraktive rammevilkår for udenlandske studerende Øge udbuddet af bachelor- og kandidatuddannelser på engelsk En international arbejdsplads Øge rekrutteringen af internationale medarbejdere Tilbyde sproglig kompetenceudvikling Øge samarbejde med udvalgte, udenlandske universiteter Internationalisering Nøglemål: I 2020 er antallet af studerende med ophold i udlandet øget med mindst 50 % i forhold til 2013 Nøglemål: I 2020 er mindst 60 % af SDU’s publikationer internationale fællespublikationer (Leiden ranking) Nøglemål: I 2020 er mindst 20 % af SDU’s fuldtidsstuderende fra udlandet Nøglemål: I 2020 er mindst 25 % af SDU’s videnskabelige personale fra udlandet 16. december 20139

10 Internationalisering 16. december 201310 Ambitioner:  Vi vil udbygge vores høje grad af internationalisering ved at tilstræbe, at flere af vores danske studerende og ansatte søger ud i verden samt ved at tiltrække flere studerende og forskere fra udlandet Handlinger:  Integrere udlandsophold i studieordningerne  Skabe attraktive rammevilkår for udenlandske studerende  Øge udbuddet af bachelor- og kandidatuddannelser på engelsk  Øge rekrutteringen af internationale medarbejdere  Tilbyde sproglig kompetenceudvikling  Øge samarbejde med udvalgte, udenlandske universiteter Mål:  I 2020 er antallet af studerende med ophold i udlandet øget med mindst 50 % i forhold til 2013  I 2020 er mindst 60 % af SDU’s publikationer internationale fællespublikationer (Leiden ranking PP int.coll.)  I 2020 er mindst 20 % af SDU’s fuldtidsstuderende fra udlandet  I 2020 er mindst 25 % af SDU’s videnskabelige personale fra udlandet Indsatser:  Internationalt studiemiljø  International arbejdsplads

11 Samfundsengagement Nøglemål: I 2020 er andelen af beskæftigede akademikere i Region Syddanmark og Region Sjælland mindst fordoblet i forhold til 2013 Nøglemål: I 2020 er antal samarbejdsaftaler mellem forskere og private og offentlige virksomheder øget med 50 % i forhold til 2013 16. december 201311 Handlinger Indsatser Ambitioner Vi vil tilstræbe, at vores dimittender er parate til arbejdsmarkedet, og vi vil aktivt opsøge mulighederne for at overføre vores viden til gavn for samfundet. Ydelser til samfundets behov Øge kommercialisering og anvendelighed af forskningen Tilbyde relevant og attraktiv efter- og videreuddannelse Øge deltagelse i den offentlige debat og formidling af viden, herunder den forskningsbaserede myndighedsbetjening Regional forankring En tydelig og opdateret forsknings- og uddannelsesprofil for campusser uden for Odense Øge samarbejdet med Odense Universitetshospital og det regionale sundhedsvæsen i øvrigt Etablere erhvervssamarbejde i alle campusbyer

12 Samfundsengagement 16. december 201312 Ambitioner:  Vi vil tilstræbe, at vores dimittender er parate til arbejdsmarkedet, og vi vil aktivt opsøge mulighederne for at overføre vores viden til gavn for samfundet Handlinger:  Øge kommercialisering og anvendelighed af forskningen  Tilbyde relevant og attraktiv efter- og videreuddannelse  Øge deltagelse i den offentlige debat og formidling af viden, herunder den forskningsbaserede myndighedsbetjening  En tydelig og opdateret forsknings- og uddannelsesprofil for campusser uden for Odense  Øge samarbejdet med Odense Universitetshospital og det regionale sundhedsvæsen i øvrigt  Etablere erhvervssamarbejde i alle campusbyer Mål:  I 2020 er andelen af beskæftigede akademikere i Region Syddanmark og Region Sjælland mindst fordoblet i forhold til 2013  I 2020 er antal samarbejdsaftaler mellem forskere og private og offentlige virksomheder øget med 50 % i forhold til 2013 Indsats:  Ydelser til samfundets behov  Regional forankring

13 Den videre proces 16. december 201313 Bestyrelsesmøde 16. december 2013 Fastlægge Strategi og ledelsesgrundlaget Fastlægge den overordnede videre proces Fastlægge den økonomiske ramme for Strategi og ledelsesgrundlaget Lancering – december 2013-januar 2014 Julemail udsendes fra rektor med en pdf med det endelige Strategi og ledelsesgrundlag Overordnet power point udarbejdes Strategisite opdateres Forankring/imple mentering – forår 2014-> Plan for fastlæggelse og eksekvering af handlinger Værktøjer for forankring udarbejdes Plan for opfølgning Direktionens opfølgning på mål og revision af indsatser og handlinger Sikre løbende kobling til Udviklingskontrakt Decentral opfølgning


Download ppt "Syddansk Universitet Strategi og ledelsesgrundlag Den 16. december 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google