Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den danske universitetssektor

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den danske universitetssektor"— Præsentationens transcript:

1 Den danske universitetssektor
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet, næstformand for Rektorkollegiet,

2 ”Bologna danese”

3 Rektorkollegiet Samarbejdsorganisation for de 8 danske universiteter
De 8 universiteter er forskningsbaserede Uddanner fra bachelor til ph.d.-niveau

4 Den danske regerings Globaliseringsråd og Folketingets velfærdsforlig
Færre men stærkere universiteter der matcher den internationale konkurrence Nye, spændende uddannelser der kombinerer teori og praksis Bedre udnyttelse af forskningsfaciliteterne Flere internationale (EU)-midler til danske universiteter Koncentrere forskningsindsatsen: elite, forskeruddannelse og grupper af topprofessionelle forskere Tættere samarbejde mellem forskning og erhverv

5 Universiteter under forandring
Selvejende universiteter med eksterne bestyrelser Udviklingskontrakter med Videnskabsministeriet Ny ledelsesstruktur – ansatte ledere Ny universitetsstruktur

6 Nye rammer for universiteterne i et marked og med mere frihed under mere ansvar?
Ny Universitetslov (2003, revideret 2007) Selvejende institutioner med eksterne bestyrelser Ny ledelsesstruktur med ansatte ledere (rektor ansættes af bestyrelsen - ikke valgt men udvalgt) Udviklingskontrakter med regeringen (UK4 med ministeriet for videnskab teknologi og udvikling pr. 1. januar 2008) Institutionel konsolidering (fusioner mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007) Ny akkrediteringslov (2007) Nyt finansieringssystem, dobbelt revision og forstærket tilsyn

7 Nyt finansierings-system for universiteterne
Offentlig uddannelsesfinansiering følger effektivitet (gennemførsel, frafald, beskæftigelse - nye taxametre – men også internationalisering, elite etc.) Offentlig forskningsfinansiering balancerer (50-60% til basis, 50-40% i konkurrence) Finansiering af såvel udbud som efterspørgsel af vidensudveksling mellem sektorer (privat sektor: proof of concept, innovation, joint ventures, offentlig sektor: overvågning, analyse, strategisk forskning, myndighedsberedskab)

8 10 sektorforskningsinstitutioner + 12 universiteter = 8 universiteter

9 Forskellige fusionsudfordringer for universiteterne
SDU og AAU: 2 fusionerende institutioner KU: fusion mellem universiteter DTU: fusion med sektorforskningsinstitutioner AU: 6 institutioner - både universiteter og sektorforskningsinstitutioner

10 Omsætningstal 2006

11 Det ny Aarhus Universitet

12 Fusionen på Aarhus Universitet

13 Uddannelsesudfordringer

14 Gennemførelse, studieskift og frafald
Regeringens mål: studietiden skal ned de studerende skal tidligere i gang med en uddannelse færre skal skifte studium mindre frafald Og 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse…

15 Gennemførelse, studieskift og frafald
Gennemsnit Danske universitetsstuderende er 6 år om at tage en bachelor- og en kandidatuddannelse Mål Mindre frafald og hurtig gennemførelse Middel universiteterne fastsætter adgangskriterier til uddannelserne og vælger de studerende

16 Dimensionering af uddannelser
Kun dimensionering på 3 uddannelser: læge, tandlæge, dyrlæge For andre uddannelser fastsættes antallet af studiepladser af universiteterne Adgangskrav i form af særlige fag er bekendtgørelsesfastlagte Opfylder man adgangskravene (fx matematik på A-niveau og fysik på B-niveau), er eksamensgennemsnittet afgørende for optag

17 Gennemførelse, studieskift og frafald
Konsekvenser Universiteterne vil kun optage de bedst kvalificerede og mest motiverede studerende, der kan gennemføre uddannelsen hurtigt Det politiske mål om, at 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse, kan blive svært at nå

18 Kvalitetssikring

19 Akkreditering Efterår 2007: Etablering af Akkrediteringsråd
Uddannelser skal herefter akkrediteres i rådet Rådet består af 1 formand og 8 medlemmer, heraf er det ene medlem en studerende Medlemmerne udpeges af ministeren

20 Akkreditering Uddannelser forventes akkrediteret ud fra følgende kriterier: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Forskningsbasering Uddannelsens organisering Hvad kan de studerende efter endt uddannelse? (læringsudbytte)

21 Akkreditering Rektorkollegiets bekymring:
Manglende uafhængighed af ministeren Relevanskriteriet forstås som beskæftigelse – det er for kortsigtet Risiko for dobbelt arbejde – både nationalt og internationalt

22 Budgetudvikling

23

24 New Deal? Har vi opnået en ”new deal” i Danmark bestående af en proaktiv globaliseringspolitik og forøgede investeringer i vidensamfundet som en forudsætning for udbygningen af konkurrenceevne og velfærd?

25 Universiteter i ”orkanens øje”
Tak for opmærksomheden


Download ppt "Den danske universitetssektor"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google