Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CBS Bibliotek …flere fremtider, én strategi René Steffensen Statsgruppens temadag 20. november 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CBS Bibliotek …flere fremtider, én strategi René Steffensen Statsgruppens temadag 20. november 2006."— Præsentationens transcript:

1 CBS Bibliotek …flere fremtider, én strategi René Steffensen rs.lib@cbs.dk Statsgruppens temadag 20. november 2006

2 A. Introduktion 1. Copenhagen Business School 2. CBS Bibliotek B. Udkast til ny strategi 1. Mission 2. Strategisk målsætning 3. Vision Statsgruppens temadag 20. november 2006

3 Copenhagen Business School Strategi - International orientering med regional forankring - Partnerskab med erhvervslivet - Det lærende universitet Mission - Bidrage til samfundets og virksomhedernes værdiskabelse - Uddanne kandidater der er konkurrencedygtige internationalt - Udvikle forskningsbaseret viden i partnerskab med erhvervslivet Studerende 14.823Udenlandske studerende 1.890 Ph.d.-studerende 188Akademiske medarbejdere 378 Administrative medarbejdere 500Deltid – akademiske medarbejdere 1.097 Statsgruppens temadag 20. november 2006

4 CBS Bibliotek CBS Bibliotek - Solbjerg Plads CBS Bibliotek - Dalgas Have CBS Bibliotek - Porcelænshaven Budget 32,4 mio. kr. 55 medarbejdere - heraf 20 bibliotekarer 1,1 mio. besøgende 1,4 mio. udlån Statsgruppens temadag 20. november 2006

5 CBS Bibliotek – Mission ”CBS Bibliotek er partner med CBS og det omgivende samfund. Som sådan varetager biblioteket informations-, lærings- og formidlingsopgaver over for en kompleks målgruppe bestående af CBS-studerende, -ansatte og offentligheden.” Statsgruppens temadag 20. november 2006

6 CBS Bibliotek – Strategisk Målsætning Informationsadgang ”CBS Bibliotek skal understøtte undervisning, forskning og samfund med adgang til al relevant information. Dette sker ved at stille egne samlinger til rådighed og give let adgang til ekstern information.” Statsgruppens temadag 20. november 2006

7 CBS Bibliotek – Strategisk Målsætning Informationskompetence ”CBS Bibliotek skal sikre effektiv navigering i informationsressourcer. Dette sker ved at udvikle, vejlede og undervise i værktøjer og systemer til lokalisering og levering.” Statsgruppens temadag 20. november 2006

8 CBS Bibliotek – Strategisk Målsætning Læringsproces ”CBS Bibliotek skal understøtte CBS’ læringsproces, hvor information omformes til viden. Dette sker ved at stille studiepladser, grupperum, undervisningslokaler og rekreative områder med faste og trådløse it-faciliteter til rådighed.” Statsgruppens temadag 20. november 2006

9 CBS Bibliotek – Strategisk Målsætning Formidling ”CBS Bibliotek skal være aktiv formidler af CBS som universitet og virksomhed. Dette sker dels ved tage ansvar for udvikling og vedligeholdelse af CBS’ web rettet mod det omgivende samfund og CBS’ intranet rettet mod CBS’ ansatte og dels ved at deltage i forskningsformidling i bred forstand samt udføre forskningsregistrering og forskningspubliceringsanalyse.” Statsgruppens temadag 20. november 2006

10 CBS Bibliotek – Vision ”CBS Bibliotek skaber som en integreret del af et universitet værdi for brugerne og er som organisation fokuseret på service, innovation og kvalitet.” Statsgruppens temadag 20. november 2006

11 CBS Bibliotek – Vision Service ”CBS Bibliotek skal orientere sig mod bedst mulig service. Dette sker ved at fokusere på brugernes behov, effektiv ressourceudnyttelse og endelig ved at etablere strategiske partnerskaber med brugere, private virksomheder, offentlige partnere samt CBS’ øvrige enheder.” Statsgruppens temadag 20. november 2006

12 CBS Bibliotek – Vision Innovation ”CBS Bibliotek skal understøtte en innovativ kultur med et tilpas mål af risikovillighed. Dette sker ved dels at skabe strukturer og rum for udvikling og afprøvning af nye ideer, dels ved at sikre effektiv projektplanlægning og -styring.” Statsgruppens temadag 20. november 2006

13 CBS Bibliotek – Vision Kvalitet ”CBS Bibliotek skal sikre størst mulig kvalitet i opgavevaretagelsen. Dette sker ved dels at fokusere på organisations- og medarbejderudvikling, dels ved løbende at evaluere processer og service samt benchmarke mål og resultater, særligt i form af bruger- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Statsgruppens temadag 20. november 2006

14 Hvad er fremtid? ”Mange mennesker ser fremtiden som de begivenheder, de vil opleve om nogen uger, måneder eller år. Men forestillingen om fremtid der kan forudsiges, er både meget grundfæstet og meget forkert. Vi kan ikke forudsige fremtiden. For det afhænger af mange beslutninger, egne og andres, som endnu ikke er truffet. Fremtiden er den vifte af udviklingsmuligheder, der står åben i nutid. Den bliver først til noget, når nogen har skabt den.” Selskabet for Fremtidsforskning, 2005 http://www.fremtidsforskning.dk Statsgruppens temadag 20. november 2006


Download ppt "CBS Bibliotek …flere fremtider, én strategi René Steffensen Statsgruppens temadag 20. november 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google