Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til konsulentuddannelsesdagen 18. marts 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til konsulentuddannelsesdagen 18. marts 2010."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til konsulentuddannelsesdagen 18. marts 2010

2 Baggrund: Opfølgning på seminar for lægelige konsulenter og øvrige interessenter afholdt af KVEU H vor en fælles uddannelse for lægelige konsulenter og konsulenter i relation til almen praksis blev efterspurgt. Dels i relation til kompetenceudvikling for at kunne varetage konsulentrollen bedre og mere målrettet. Dels i relation til etablering af et fælles arbejdsmiljø, herunder med en højere grad af netværksdannelse blandt konsulenterne.

3 KVEU besluttede, at der skulle arbejdes videre med feltet, med henblik på et oplæg: Nedsat arbejdsgruppe bestående af: -Lisbeth Boss (PKO) -Jesper Lundh (videreuddannelsen) -Arne Hantho (efteruddannelsesvejlederne) -Heidi Mortensen (KvEAP) Uddannelsen er forankret i KVEU, KvEAP er sekretariat for arbejdet. Dette er den første uddannelsesdag – derfor vigtigt at evaluerer på den til sidst – håber I vil være os behjælpelige med det.

4 Målgruppe: Praksiskoordinatorerne og praksiskonsulenterne–PKO Kommunale praksiskonsulenter -PKOK Efteruddannelsesvejlederne – EUV Kvalitetsudviklings- og Efteruddannelseskonsulenterne - KUE Datakonsulenterne Medicinkonsulenterne KvEAP Videreuddannelseskonsulenter (AMU, DYNAMO) I alt ca. 145 konsulenter Samt øvrigt relevant administrativt personale.

5 Formål og mål med en konsulentuddannelse: Formål: at præsentere rammerne for arbejdet som konsulent i relation til almen praksis, hospitaler, kommuner, Regionen og KvEAP samt at kvalificere samarbejdet konsulenterne imellem.

6 Mål: - at deltagerne forstår, hvad det indebærer at være konsulent (ligheder, pligter, ansvar, rettigheder). - at deltagerne forstår det landskab, de skal operere i. - at deltagerne får skabt samarbejdsrelationer og netværk.

7 Program konsulentuddannelsen den 18. marts 2010 8:30-8:40 Velkomst - KVEU ved Kirsten Vinsand byder velkommen. - Kort introduktion til dagen ved Heidi Mortensen. 8:40-9:00 Præsentation af organiseringen i Region H omkring almen praksis v. Else Hjortsø - Hvordan er arbejdet med almen praksis organiseret i Region H? - Hvordan er organiseringen omkring de forskellige konsulentordninger i Region H?

8 9:00-9:30 Hvad er en konsulent v. Lisbeth Boss og Arne Hantho – Ligheder, forskelle, pligter, ansvar og rettigheder. 9:30- 10:00 Præsentation af konsulentordningerne. Interview med en repræsentant for hver af ordningerne. (Intervieweren er; Bente Nielsen) 10:00 – 10:15 Pause 10:15 - 11:00 Præsentation af konsulentordningerne. Interview med en repræsentant for hver af ordningerne. (Intervieweren er; Bente Nielsen)

9 11:00 – 12:00 Hvad kan/vil vi i vores konsulentgruppe? Diskussion i de enkelte konsulentgrupper – ud fra en case. 12:00-13:00 Frokost 13:00- 13.45 Hvad kan/vil vi sammen med de andre konsulentordninger? Diskussion i blandede grupper om samarbejdsmuligheder – ud fra en case. 13.45 -14:00 Hvad har vi brug for/hvad vil vi gerne vide mere om? Forberedelse i egen konsulentgruppe før besøg på ”konsulenttorvet

10 14:00 - 15:00 Konsulenttorvet - Hver konsulentordning har egen stand, hvor der kan stilles spørgsmål. 15:00 – 15:15 Fælles udbytte og evaluering.

11

12 Introduktion: Evalueringsskemaerne ligger på bordene – skriv dine forventninger til dagen ned. Der vil blive taget billeder af alt, og de lægges på hjemmesiden.

13 Introduktion til hvad kan og vil vi i vores konsulentgruppe: Vælg: ordstyrer samt tidsstyrer vælges i gruppen. Arne, Jesper og Lisbeth går rundt og er tilgængelige, hvis der er spørgsmål eller behov for input til at komme videre i drøftelserne. Arne introducerer model til gruppearbejdet. På flipover skrives hovedbudskaberne ned Til sidst kigge på tegningen – har I noget at føje til tegningen på bordet. Flipover hænges op på væggene – Heidi Mortensen organiserer dette, mens der tegnes.

14 Hvad har vi brug for/hvad vil vi gerne vide mere om? Forberedelse i egen konsulentgruppe før besøg på ”konsulenttorvet” Konsulentordningerne har egen stand. Spørgsmål der kan stilles: –Hvad er hver især i gang med, eller vil gå i gang med. –Hvor kunne man få brug for de andre konsulenter? –Snakke om hvilke opgaver der ligger, når vi komme hjem. –Aftaler der er brug for at blive indgået. –Nye ideer. –Hvad vil vi gerne vide mere om?

15 Konsulenttorvet - og husk kaffen…….

16 Fælles udbytte og evaluering: To og to tale om, hvad I tager med hjem fra dagen med udgangspunkt i evalueringsskemaet. Efterfølgende udfyldes skemaet og det samles ind.

17 TAK FOR I DAG!

18

19

20


Download ppt "Velkommen til konsulentuddannelsesdagen 18. marts 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google