Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kollegavejledning Læringscentrene Roskilde. Program • Velkommen igen! Vejledningsværktøjer i teori og praksis – kort oplæg Praksisrefleksioner fra igangværende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kollegavejledning Læringscentrene Roskilde. Program • Velkommen igen! Vejledningsværktøjer i teori og praksis – kort oplæg Praksisrefleksioner fra igangværende."— Præsentationens transcript:

1 Kollegavejledning Læringscentrene Roskilde

2 Program • Velkommen igen! Vejledningsværktøjer i teori og praksis – kort oplæg Praksisrefleksioner fra igangværende vejledningsforløb – med og modvind? • Forankring af kursets mål: Udvikling af vejlederkultur i Roskilde Værksted: Kritik – Drømme – Realiteter • Opsamling på fremtidsværkstedet Evaluering af kurset

3 Krav til læringsvejledere • viden om fag, medier og mediepædagogik • kan navigere i forandringer • kan kommunikere og handle • er reflekterende og handlende praktikere

4 Felter for vejledningen • skolefag og fælles mål • organisatorisk læring og praksis • pædagogisk udviklingsarbejde og innovation • lokal professionsudvikling

5 Læringsvejlederens profil Læring og læringsressourcer Fagmodul Pædagogisk udviklingsarbejde Fagmodul

6 Faktorer af betydning for at fremme læring i praksis • Arbejdspladsens læringspotentiale • Læringsmiljøet på arbejdspladsen • Muligheden for at kombinere formel og uformel læring • Muligheden for vejledning og support • Muligheden for at kunne gøre erfaringer • Muligheden for at kunne reflektere over erfaringer

7 Vejledningskultur • Hvilke mål sætter I jer for udvikling af en egentlig vejledningskultur på skolen? I kommunen? • Hvad kan hjælpe jer til at nå målene? • Hvad skal være de første/næste skridt? • Fælles fodslag i processen?

8 Tid, rum og struktur • Om at prioritere læring (kollegavejledning) i en organisation der har fokus på opgaveløsningen (undervisning) • Italesættes dette parameter fx af ledelsen • Relationer, kontekst og retorik

9 The connector

10 Praksiserfaringer • Konkrete eksempler fra kollegavejledningen: Udfordring eller ønskejob? • Hvilke ”nye” former for kollegavejledning praktiserer I? • Kan wikien bruges fremadrettet til udvikling af vejledningskulturen på skolerne? LVR2011LVR2011

11 Ny læringscenterpjece Der udvikles hele tiden nye typer læremidler, og hele feltet er under udvikling. Det kræver anderledes formidling og udvikling af f.eks. Didaktisk design af kundskabspraksis. Skolebibliotekarerne står i midtpunktet for denne udvikling på den enkelte skole, hvis de vil.

12 Selvevaluering Danmarks Skolebibliotekarer har udviklet et værktøj til læringsvejlederne som støtte til at reflektere over og udvikle læringscentret og egen rolle som lærings- vejleder (skolebibliotekar, vejleder, it-vejleder).


Download ppt "Kollegavejledning Læringscentrene Roskilde. Program • Velkommen igen! Vejledningsværktøjer i teori og praksis – kort oplæg Praksisrefleksioner fra igangværende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google