Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejde i temagrupper Metode:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejde i temagrupper Metode:"— Præsentationens transcript:

1 Arbejde i temagrupper Metode:
Gruppen udpeger en tovholder, som styrer slagets gang. Tovholderen er ordstyrer og ansvarlig for, at gruppens vigtigste ”fund”/pointer/ideer bliver skrevet ned. Diskussion og refleksion på baggrund af dagens emne og oplægget Sidste 10 minutter: opsamling og skrivning af ”fund”/pointer/ideer på A4-papir Gruppernes overvejelser indsamles og kopieres, og sendes efterfølgende til alle handicapråd

2 Gruppeinddeling, temadrøftelser
Gennemslagskraft: Bord 1, 8, 9, 10 og 11 Implementering Bord 2, 3 og 4 Roller Bord 5, 6 og 7

3 Temagruppe 1: Implementering af kommunens handicappolitik
Inspiration til temadrøftelsen: Hvor langt er kommunen og rådet nået med at udarbejde en handicappolitik? Hvem er involveret i at udarbejde politikken: Er det socialudvalget, Handicaprådet eller er den udarbejdet i et samarbejde? Er sektoransvarlighed indarbejdet i politikken? Hvordan kommer man fra ord til handling ude i kommunerne? Videregivelse af erfaringer fra kommuner, der har været igennem processen Spørgsmål 1: Bør handicappolitikken udarbejdes i et samarbejde mellem socialudvalget og handicaprådet eller er det kun social udvalgets ansvar? Fordele hhv. ulemper? Spørgsmål 2: Hvad er jeres bedste erfaringer med at lykkes med at implementere handicappolitikken i kommunen? Hvilke omstændigheder gjorde det muligt?

4 Temagruppe 2: De forskellige roller i handicaprådet
Inspiration til temadrøftelsen: Hvordan samarbejder de forskellige parter i rådene? Hvilke roller har henholdsvis bruger-, byråds- og evt. embedsmandsrepræsentanter? Hvordan håndterer byrådsrepræsentanterne dobbeltrollen som folkevalgt og rådsmedlem? Hvilke forskellige brugerrepræsentanter er der i rådet, og vægtes alle handicap og lidelser lige meget? Spørgsmål 1: Hvordan kvalificerer vi generelt dialogen mellem repræsentanterne i handicaprådene? Spørgsmål 2: Hvad er de største udfordringer i samarbejdet i forhold til at handicaprådet består af repræsentanter fra henholdsvis forvaltning, det politiske niveau og brugerrepræsentanter? Spørgsmål 3: Kom med løsningsforslag i forhold til spørgsmål 2

5 Temagruppe 3: Handicaprådets gennemslagskraft
Inspiration til temadrøftelsen: Hvad har rådene indflydelse på? Hvor stor lokal indflydelse har rådene? Hvordan kan rådene selv sætte en dagsorden og rejse selvstændige temaer? Hvordan udarbejdes rådenes dagsorden? Opgave 1 Beskriv kort metoder til, hvordan handicaprådene kan påvirke beslutningsprocesserne i kommunerne (udover høringer)? Kom gerne med konkrete eksempler. Opgave 2 Hvordan finder I den rette balance mellem at være ”vagthund” og samarbejdspartner i forhold til byrådets beslutninger?

6 BORDPLAN EFTER FROKOST
Randers BORD 2 Horsens Odder, Silkeborg og KKR BORD 3 Holstebro BORD 4 Struer, Århus, Herning BORD 5 Viborg BORD 6 Hedensted og Samsø BORD 7 Ringkøbing-Skjern og Skanderborg BORD 8 Ikast-Brande og Skive BORD 9 Lemvig og Norddjurs BORD 10 Syddjurs BORD 11 Favrskov BORD 12


Download ppt "Arbejde i temagrupper Metode:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google