Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Endeligt forslag til ”Lys i øjnene” Præsentation af politikken før høringsrunde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Endeligt forslag til ”Lys i øjnene” Præsentation af politikken før høringsrunde."— Præsentationens transcript:

1 Endeligt forslag til ”Lys i øjnene” Præsentation af politikken før høringsrunde

2 side 2 Værdisættet fra den tidligere version af ”Lys i øjnene” er bevaret Børne- ungesyn Ethvert barn og enhver ung er unik og kompetent og skal mødes som sådan  Børn og unge Børn og unge deltager aktivt i sunde fællesskaber - Derfor vil vi skabe sammenhæng og helhed i børns og unges liv  Forældrene Børn er forældrenes ansvar - Derfor samarbejder vi med forældrene om deres børns og unges udvikling og trivsel

3 Værdisættet fortsat  Forebyggelse • Alle arbejder målrettet med en sundhedsfremmende, forebyggende og tidlig indsats - Derfor har vi særligt fokus på det brede tværfaglige samarbejde i nærmiljøet  De professionelle • Børn og unge møder engagerede og faglig kompetente voksne • - Derfor anvender vi den viden, der virker side 3

4 Børne- og Ungdomsudvalget har udpeget 5 temaer i den nye ”Lys i øjnene” side 4  Børn og unges udvikling og læring  Fællesskaber  Sundhedsfremme og tidlig indsats  Forældre  Sammenhæng og udsyn Temaerne er gennemgående for alle fagområder og skal skabe sammenhæng på tværs af 0-18 årsområdet.

5 Større vægt på fælles mål og indsatser  I den nye udgave af ”Lys i øjnene” er der flere fælles mål og indsatser på tværs af de tre fagområder i Børn & Unge.  Det er endnu et udtryk for, at børne- og ungdomspolitikken har fokus på det tværgående arbejde i Børn & Unge.  Under det enkelte fagområde findes dets specifikke mål og indsatser. side 5

6 Tilblivelsen af den reviderede politik side 6  MED, bestyrelser, Viborg Ungdomsråd og Handicaprådet gjorde status på den overordnede målopfyldelse i den gamle ”Lys i øjnene” og kom med forslag til temaer i den nye udgave.  På baggrund heraf udpegede Børne- og Ungdomsudvalget den nye politiks temaer. StatusNye input Revideret politik

7 Tilblivelsen af den reviderede politik fortsat  På baggrund af interessenternes input formulerede forvaltningen forslag til målsætninger og indsatser, der er drøftet i Børne- og Ungdomsudvalget. side 7 Medlemmer af MED, bestyrelser, Ungdomsrådet og Handicaprådet gav deres bud på, hvordan man kunne arbejde med temaerne på deres område og på tværs af Børn & Unge

8 Høring om det endelige forslag til politik  Udvalgets endelige forslag til politik sendes til høring i Fælles-, Fag- og Lokal-MED, bestyrelser på børne- og ungeområdet, Ungdomsrådet, Handicaprådet og Erhvervsrådet  Høringsmateriale og slides kan findes på viborg.dk under ”Børn, unge og familier”  Send jeres høringssvar til Annemette Kjærulff Carril på emailadressen akc@viborg.dk senest tirsdag d.10. juni kl.10akc@viborg.dk  Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har det endelige forslag til politik i høring på møderne 17.-18. juni. side 8

9 Politikken vedtages Børne- og Ungdomsudvalget behandler høringssvarene på mødet 12. august og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at ”Lys i øjnene” vedtages Økonomiudvalgsmøde 8. september Byrådsmøde 17. september: ”Lys i øjnene” vedtages side 9


Download ppt "Endeligt forslag til ”Lys i øjnene” Præsentation af politikken før høringsrunde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google