Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Diabetesudvalgsmøde Øjenudvalg. Kommisorium  Beskrive den nuværende organisation og kapacitet i relation til øjenkontrollen af diabetes i Region Midt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Diabetesudvalgsmøde Øjenudvalg. Kommisorium  Beskrive den nuværende organisation og kapacitet i relation til øjenkontrollen af diabetes i Region Midt."— Præsentationens transcript:

1 Diabetesudvalgsmøde Øjenudvalg

2 Kommisorium  Beskrive den nuværende organisation og kapacitet i relation til øjenkontrollen af diabetes i Region Midt  Beskrive den optimale sundhedsfaglige indsats i relation til øjenkontrollen af diabetes i Region Midt  Fastlægge ansvars - og opgavefordelingen mellem de involverede fagpersoner.  Beskrive redskaber, der kan understøtte organisationen og monitorere kvaliteten af behandlingseffekten.

3 Kommune/ Klynge pop Type 2 DM præ (%)GPPraksis Endokrino loger Øjen læger Øjen- amb Hedensted Kommune4489219004,22810000 Horsens Kommune7902029833,86129530 Odder Kommune214698634,01312010 Norddjurs Kommune3833323956,22818010 Randers Kommune929843350,45943441 Favrskov Kommune4503715933,53514000 Silkeborg Kommune8654032003,76626420 Skanderborg Kommune5530019093,53616010 Herning Kommune8359829853,65422230 Holstebro Kommune5658219693,54120021 Ikast-Brande Kommune3968116784,22710010 Lemvig Kommune222379294,21411000 Struer Kommune225918593,8148000 Ringkøbing-Skjern Kommune5811223334,03617020 Skive Kommune4834417773,73419010 Viborg Kommune9140535973,96331441 Samsø Kommune37341895,122000 Syddjurs Kommune4100317004,12713000 Århus Kommune296170107813,62201242081 Antal i alt1227032439753,685844539334

4 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Udsendt til 33 øjenlæger  28 besvarede (84%)

5 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Hvor mange diabetes patienter ser du ca. om året? Gennemsnitlig antal patienter spredningTotal v. 33 læger Nuværende kontrol aktivitet (år) 719240-1.70023.727 Mulighed for øget aktivitet (år) 73550-2.50024.255 total47.982

6 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger Yderligere kontrol <500500-1000>1000 Nuværende kontrol <500131 500-1000322 >1000110 total563

7 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Ved kontrol for diabetisk retinopati laver du da fundus foto - ja altid: 22 (79%) - ja somme tider: 4 (14%) - nej, aldrig: 2 (7%)

8 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Når du har fundet normale forhold ved undersøgelse for diabetisk retinopati, hvornår skal patienten så komme igen? – Altid efter 1 år: 14 (50%) – Altid efter 2 år: 3 (11%) – Altid efter 4 år: - – Intervallet bliver fastsat efter en individuelt vurdering: 11 (39%) – Andet?

9 Anbefalinger Type 1Type 2 DSAM 2004Årlig kontrol for alle MTV 2003Yngre dysregulerede: årligt Ældre m. dårlig blodsukker regulation: årligt Ældre m. god blodsukker regulation: hvert 4 år ADA 2008Senest 5 år efter diagnose og derefter årligt Årligt - Kontrol hver 2-3 år kan overvejes efter en til flere normale undersøgelser Århus Sygehus Øjenklinikken Debut 5-10 års varighed – hvert andet år >10 års varighed – hvert år Debut - Hvert andet år - Diæbehandlede uden forandringer ved debut: hvert 4 år

10 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Hvem har ansvaret for at patienten kommer til næste undersøgelse for diabetisk retinopati 15 (52%) - Jeg giver altid en ny tid før patienten forlader klinikken 14 (48%) - Det er patients ansvar at henvende sig igen 1 (3%) - Egen læge skal henvise igen – Jeg indkalder altid patienterne til ny kontrol : - – Ingen fast procedure

11 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  har du sygeplejske ansat i din klinik? – Ja: 14 (52%)  Har du sygeplejerske eller andet personale til at foretage fundus foto – ja, altid: 16(70%) – ja, somme tider: 2 (9%) – nej aldrig: 4 (17%)

12 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Spørgsmål: Hvordan mener du at kontrollen for diabetisk retinopati kan forbedres?  Besvarelsen kan inddeles i 4 temaer  Egen læge  Øjenlæger  Samarbejde mellem egen læge og øjenlæge  Database

13 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Spørgsmål: Hvordan mener du at kontrollen for diabetisk retinopati kan forbedres?  Temaer - Egen læge  alle patienter skal henvises ved diagnose  minde patienten om kontrol  sørge for regelmæssig diabeteskontrol

14 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Spørgsmål: Hvordan mener du at kontrollen for diabetisk retinopati kan forbedres?  Temaer - Øjenlæge – informere patienterne – udsendelse af reminder – sygeplejerske varetager fundus foto undersøgelse af patienter uden retinopati, mens øjenlægen varetager kontrol af patienter med forandringer

15 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Spørgsmål: Hvordan mener du at kontrollen for diabetisk retinopati kan forbedres?  Temaer - samarbejde mellem egen læge og øjenlæge  forbedres – bedre mulighed for udveksling af oplysninger om hba1c + type af behandling  anvendelse af vandrejournal

16 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Spørgsmål: Hvordan mener du at kontrollen for diabetisk retinopati kan forbedres?  Temaer - database – automatisk indkaldelse af patienter – udsendelse af reminder til patienten

17 Spørgeskema til praktiserende øjenlæger  Spørgsmål: Hvordan mener du at kontrollen for diabetisk retinopati kan forbedres?  Andet – Ikke loft over ydelsen 2002 – Umuligt at undersøge flere, dette vil øge ventetiden for andre – Lovliggøre indkaldelse af patienter – 2-3 årlige kontroller ved sygeplejerske, 1 ved øjenlægen – Problemer med frafald

18


Download ppt "Diabetesudvalgsmøde Øjenudvalg. Kommisorium  Beskrive den nuværende organisation og kapacitet i relation til øjenkontrollen af diabetes i Region Midt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google