Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mødeledelse og deltagelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mødeledelse og deltagelse"— Præsentationens transcript:

1 Mødeledelse og deltagelse
Nyremedicinsk Afdeling Y

2 Mødeledelse og deltagelse
Hvad skal der til for at et møde opleves meningsfuldt? Hvilken forberedelse skal der til? Hvordan skal mødet ledes? Hvilken indflydelse har mødedeltagerne på det gode møde?

3 Den velforberedte mødeleder
Mødelederen: Afklarer om mødet er nødvendigt. Læser referat igennem fra sidst og forholde sig til det. Tydeliggør formål med mødet fx: At skabe fælles forståelse og løsninger, at skabe ideer, at skabe viden, at skabe energi, at skabe overblik, at skabe beslutninger, at skabe relationer.

4 Den velforberedte mødeleder
Forbereder mødets indhold og metode Forberedelse af indholdet og metode til hvordan deltagerne inddrages fx med gode spørgsmål, som er korte, præcise, åbne, lette at forstå, vigtige for deltagerne, gerne provokerende, helst positivt fremadrettede. (Inddragelse skaber fælles forståelse) Udbyder evt. materiale til deltagerne – enkelt, kort og motiverende

5 Den velforberedte mødeleder fortsat
Afklarer mødetype Informationsmøder at formidle viden

6 Den velforberedte mødeleder fortsat
Afklarer mødetype Dialogmøde Orientering, videndeling, drøftelse og evt. beslutning – at sætte en dialog og refleksion i gang fx ved brug af mindmap, refleksionskort

7 Den velforberedte mødeleder fortsat
Afklarer mødetype Problemløsnende møder At få diskuteret en aktuel problemstilling, holde sig til sagen og nå frem til en konklusion

8 Den velforberedte mødeleder fortsat
Afklarer hvem der skal deltage Inviterer de personer der skal involveres og/eller bidrage til at nå formålet med mødet Antallet af mødedeltagere afhænger af formål og mødetype

9 Den velforberedte mødeleder fortsat
Tager stilling til rammer for mødet : Hvornår på dagen kan mødet afholdes? Hvor lang tid skal der bruges? Hvor skal mødet afholdes? Skal der være servering? Hvilke IT redskaber skal der anvendes?

10 Den velforberedte mødeleder fortsat
Mødeindkaldelse – dagsorden Skriftlig dagsorden udsendes elektronisk evt. med bilag senest 5 hverdage hverdag før mødet eller efter aftale i kommissorium for mødet. Bruger fx skabelon – ’Dagsorden’ i SkrivFyn - kender I den? Lav en dagsorden der kan involvere deltagerne – HUSK formålet

11 Dagsorden Deltagere: Peter Hansen, Solveig Christiansen, Helle Poulsen, Anna Jensen Sted og tid: kl Mødeleder/facilitator: Ellen Thrane Referent: Anna Jensen Formål: fx: At få ideer til hvordan afdelingen afholder effektive og meningsfulde møder Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidst 2. Erfaringer med møder der gjorde en forskel? 3. Fortæl om en mødeleder der gjorde indtryk? 4. Brainstorm – hvad skal der til for at vi får effektive og meningsfulde møde 5. Næste skridt Bilag: Kopi af mødeledelse som vedlagt fil bedes læst som forberedelse til mødet

12 Mødeleders/facilitators rolle
Overholder mødetiderne – gør I det ved jer? Tager formeldt hul på mødet – byder velkommen Ridser mødets formål op Opsummerer dagsorden som start på mødet, samt emner til evt. Er dagordnen for lang prioriteres det vigtigste først. Er dagordnen ’tynd’ kan den uddybes før mødet, så alle kender indholdet Vælger ordstyrer ved behov (ved mere end 6-8-deltager) Vælger en referent, der kan lide at referere Faciliterer mødets indhold: Giver korte oplæg, aktiverer deltagerne, udforsker og undersøger Opsummerer, analyserer og systematiserer data fra mødets indhold Afgrænser, konkluderer og beslutter

13 Er der brug for en ordstyrer?
Ved 6-8- deltagere kan der være behov for en ordstyrer. Mødelederen vælger en blandt deltagerne Ordstyrerens rolle: Beder deltagerne om at markerer, når et emne fremlægges til diskussion og debat, evt. skrive rækkefølge ned Lukker for debatten når emnet er uddybet, og giver ordet til mødeleder/facilitator.

14 Deltagernes rolle på mødet:
Markerer for at få taletid – gør du det? Venter til ordstyreren giver tegn til en Stopper debatten, når der er lukkes for diskussionen

15 Referent og referattype
Tager stilling til hvilken type referat der ønskes: Beslutningsreferat Genfortællingsreferat Der tages på forhånd stilling til (evt. i kommissorium): Hvem skal have referat? Hvornår skal det udkomme? Hvor skal referatet opbevares/arkiveres evt. på afdelingens Intranet Bruger fx skabelon – ’Referat’ i Skriv Fyn – kender I den?

16 Den velforberedte mødedeltager
Møder velforberedt op – kende dagsorden og medbringer egen indstilling til mødet – er det god tone hos jer? Møder op med en åben og positiv indstilling til mødets formål og indhold Møder til tiden – gør du det? Bidrager positivt i diskussioner og debat Følger rammer for mødestrukturen Udnytter tiden hensigtsmæssig – oplever du det?

17 Afslutning på mødet Evaluering – er mødets formål indfriet, hvad er næste skridt?

18 God fornøjelse med dit næste møde
Hvor mon du sidder?


Download ppt "Mødeledelse og deltagelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google