Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Holluf Pile Skole, 9. c Uge 3 Mandag og fredag: 8.00 – 9.30

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Holluf Pile Skole, 9. c Uge 3 Mandag og fredag: 8.00 – 9.30"— Præsentationens transcript:

1 Holluf Pile Skole, 9. c Uge 3 Mandag og fredag: 8.00 – 9.30
Udarbejdet af: Gitte, Maria, Anders & Morten

2 De nationale krav til temaet er:
Undersøgelse: Affaldets vej I skal finde ud af, hvad jeres kommune gør med affaldet fra boliger og jeres skole. Følg en eller flere typer affald fra skolen og til hvor det ender. Kommunen har en affaldsplan, find ud af hvordan den lyder. Besøg 3 forskellige virksomheder og få svar på hvad de gør med deres affald.   Besparelse: Dit og skolens affald I skal undersøge, hvilken slags affald der opstår på skolen, i klasserne, på kontoret, i faglokaler. Der skal udvikles en plan, der formindsker mængden af affald. Derefter skal I lave en affaldssortering og formindske mængden af papiraffald med mindst 10%. Den praktiske del: Skolens kompostbeholder Der skal bygges en kompostbeholder til skolens madaffald, haveaffald med mere. Kompostbeholderen skal passes, så der skal laves en plan over, hvem der tager sig af den.  Formidling: Kom ud med det Skolens arbejde med affald skal formidles. Det kan være udgivelse af en folder om råd til, hvordan man formindsker sit affald. Det kan være en plakat, der bliver hængt op til skue for lokalsamfundet. Det kan også være omtale i de lokale medier, udstilling på det lokale bibliotek, en debataften eller lignende.

3 Undervisningsplan Geografi Uge Trinmål Læringsmål Aktiviteter
Materialer 1 Geografi Naturgrundlaget og det udnyttelse - beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på vejr og klima – herunder menneskelige aktiviteter, der kan påvirke vejr og klima. - vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil. Kultur og levevilkår - forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlag Arbejdsmåder og tankegange - indsamle og bearbejde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier samt fremstille og formidle grafiske afbildninger og præsentationer. Kendskab til Odense Renovation. Kendskab til skolens affald. Kendskab til miljømæssige konsekvenser. 1. Introduktion (Grønt flag grøn skole) 2. Introduktion (Affald) 3. Paropgaver Papirets vej i hhv. papirkurv og skraldespand. Nedbrydningstid på forskellige materialer. Undersøg skolens affaldsplan. Genbrugsgruppen. Elektronisk affald. 4. Lektie (Undersøg hvad I gør med affald i hjemmet.) Computer, kopier m.m. Karton til planche. 2 Overvejelser over eget private husholdningsaffald. Refleksion over egne handlinger. Fremlæggelse af paropgaver. Fælles snak om hvad eleverne gør med affald i hjemmet. Undersøg hvad I kan gøre bedre i hjemmet og skolen i forhold til affald. Opsamling i plenum. Overhead, smartboard m.m.

4 Undervisningsplan Besøg af miljøunderviser
3 Besøg af miljøunderviser (Odense Renovation, Fjernvarme Fyn og Vandcenter Fyn.) 4 + 5 Formidling: Eleverne deles i grupper og arbejder med følgende: Bygger kompost til skolen. Laver foldere om affald. osv. Træ, skruer m.m. Computer m.m.

5 Paropgaver Opgaveformulering: Produkt: PAPIRETS VEJ
Undersøg hvad der sker med det papir vi smider ud i henholdsvis papirkurven? skraldespanden? Vis papirets to forskellige veje på en planche. Link:

6 Paropgaver Opgaveformulering: Produkt: NEDBRYDNINGSTID
Hvad er nedbrydningstiden på Dåse Tyggegummi Cigaretskod Æble Ølflaske Vandflaske Appelsinskrald Papir Batteri Jern nylonstrømper Lav en graf over nedbrydningstiden på ovenstående. Gå i naturen og tag billeder af affald. Kan I se om nogle af effekterne er under nedbrydning?

7 Paropgaver Opgaveformulering: Produkt: SKOLENS AFFALDSPLAN
Undersøg skolens affaldsplan (Tal med skolens pedel, ledelsen, hjemkundskabslærere m.fl.) Sorterer skolen affaldet? Hvordan? Genbruges papir? Har I bemærket nogen ændringer i skolens affaldsplan fra I startede på skolen og frem til nu? Hvilke tiltag har skolen gjort sig indenfor denne periode? Sorterer hver klasse deres affald? Kan man på skolen skære ned for mængden af affald? Hvad kan skolen gøre og hvad kan hver elev gøre? Overvej om skolens affaldsplan kan forbedres og hvordan? økonomi Lav en planche som illustrerer udviklingen af skolens affaldsplan samt ideer til fremtidige tiltag.

8 Paropgaver Opgaveformulering: Produkt: GENBRUG
Hvilket affald kan genbruges? Giv 3 eksempler på ting, som genbruges til deres oprindelige form/formål, samt 3 eksempler på ting, som bliver omsmeltet til andet (minus papir) Lav en planche, hvor I argumenterer for genbrug (herunder slogan, gode råd m.m.)

9 Paropgaver Opgaveformulering: Produkt: ELEKTRONISK AFFALD
Se vedlagte film: ”Elektronisk affald til Kina” samt (www.affald.dk/elektroniskaffald) Hvad gjorde du med din mobiltelefon sidst du skiftede den ud? Hvad gør vi i Danmark med elektronisk affald? Hvad består elektronisk affald oftest af? Forklar fordele/ulemper ved at eksportere elektronisk affald. Lav en planche, hvor I viser hvad vi i Danmark gør med elektronisk affald samt giv eksempler på skadeligt indhold i elektronisk affald.

10 Refleksion Spørgsmål til os selv efter undervisning: Hvordan ville vi formindske mængden af papiraffald med 10% i praksis? ? ? Hvilke 3 virksomheder ville vi besøge med klassen? ? Bør man kende skolen, klassen og lokalområdet for succes? ? Hvordan motiveres elever til Grønt Flag, Grøn Skole?


Download ppt "Holluf Pile Skole, 9. c Uge 3 Mandag og fredag: 8.00 – 9.30"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google